Baranya.hu

Turisztikai kerékpárútfejlesztés a Bőközben (szerződéskötési szakaszban van)

149 996 993 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Turisztikai kerékpárútfejlesztés a Bőközben

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.2.1-16-BA1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Tésenfa

Megítélt összeg:149 996 993 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999997 - ERFA

Projekt összköltség:149 996 993 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

A) PROJEKT CÉLJA: A projekt célja Tésenfa település és térsége bekapcsolása a kerékpárturizmus vérkeringésébe és a turizmus generálta helyi gazdaságélénkítő folyamatok megindítása a térségben.

B) A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: Tésenfa település belterületének határában halad a DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 kódszámú projekttel megvalósított Ős-Dráva Kerékpárút, mely része az EuroVelo13 nemzetközi kerékpárútvonalnak. Azonban a települési lakott területről közvetlenül nem érhető el a nyomvonal. Az elzártság oldását, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park területébe tartozó térség jobb kerékpáros feltárását célozza a projekt illeszkedve az 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 3. mellékelt 19. pontjához. A tervezett kerékpárút Tésenfa település lakott területének déli határában épített kerékpárúttal kapcsolódik a Fekete-víz gátján haladó Ős-Dráva Kerékpárúthoz. A település belterületén kitáblázással kerül kijelölésre az útszakasz. A belterületen a település turisztikai célpontjai közelében kerékpártároló pontok létesülnek. A nyomvonal Tésenfát elhagyva átvezet Szaporcára, ahol keresztezi a Kémesre vezető kerékpárutat, és tovább haladva elvezet Szaporca tájházához. A tájház utcájának végén épített kerékpárúttal kapcsolódik a nyomvonal a Fekete-víz gátján haladó térségi jelentőségű kerékpárúthoz. Szaporca belterületén a település turisztikai célpontjai közelében szintén létesülnek kerékpártároló pontok. A fejlesztés harmadik elemeként kerékpáros forgalom számára híd létesül a Fekete-víz felett, a korábban gyaloghídként üzemelő, de mára elbontott híd útpályaszerkezetének újjáépítésével. A hajdani híd pilonjai még állnak, azok felhasználásával épül meg az új pályaszerkezet. Önállóan támogatható tevékenységek 3.1.1.C)a) kerékpáros turizmus fejlesztése tevékenység: A projekttel meglévő nemzetközi kerékpáros-turisztikai hálózathoz kapcsolódó turisztikai útvonal kerül kialakításra a szakmai-műszaki tartalomban ismertetett módon. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.1: a) marketing tevékenység: a projektben kidolgozásra és megvalósításra kerülő marketing tevékenység célja, a turisztikai kerékpárút megismertetése a célcsoportok számára. e) nyilvánosság biztosítása: ennek keretében aloldal készítése, „C” típusú tábla, fotódokumentáció, sajtóközlemény, térképtér feltöltése Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.2: a) eszközbeszerzés: Kerékpárutat kijelölő táblák. d) az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése: információs táblák és kerékpártámaszok kerülnek telepítésre Tésenfa és Szaporca települések turisztikai attrakcióinak környezetében.

C) A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK TELJESÜLÉSE: A beruházás az érintett önkormányzatok bevonásával hosszútávon fenntartható, a kiválasztott célcsoportok igényeihez igazodóan tervezett. A turisztikai kerékpárúttal gazdagodó térségi kerékpárút hálózat pozitív hatással lesz a vendégéjszakák növeléséhez, ezzel elősegítve a térségben turizmusra szakosodott vállalkozások fejlődését. A projektgazda jelenleg nem tagja TDM szervezetnek, de vállalja, hogy a desztinációban működő TDM szervezetnek teljes jogú tagjává válik a projekt zárásáig. A projekt szakmai tartalmának kidolgozására turisztikai szakértő kerül bevonásra. Az eredményes projekt érdekénem a kedvezményezett együtt fog működni a Duna-Dráva Nemzetei Park Igazgatósággal, valamint a Regionális Szociális Felemelkedésért Közhasznú Alapítvánnyal. A projekt eredménye teljes mértékben hozzájárul a turizmus szezonális ingadozásának csökkentéséhez. A projektfejlesztés időszakában kidolgozásra kerül a marketing stratégia, mely a célközönség számára eladhatóvá teszi a projekt eredményét. A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alapján történik a kerékpárút műszaki kialakítása. A fontosabb turisztikai célpontoknál kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A mindkét településen információs táblák segítik a kerékpárosok tájékozódását. Szervizcsomagok biztosítási helyei és a szervízszolgáltatást nyújtó szakszolgálat ellátása a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra.

D) TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TELJESÜLÉSE: A fejlesztés elősegíti a turisták helyben tartózkodási idejének meghosszabbítását, hozzájárul foglalkoztatás-bővítéshez. A projekt illeszkedik Baranya megye Integrált Területfejlesztési Programjában a turizmusfejlesztésben megfogalmazott célhoz, mely turizmusban rejlő foglalkoztatási növelését tűzi ki célul. Az ITP-ben rögzített célokhoz való illeszkedés: - egészséges és megújuló társadalom: a fejlesztés a települési vonzerő javításával a települési életminőség növelését célozza meg; - elérhetőség és mobilitás javítása: az Ős-Dráva kerékpárúthoz kapcsolódásával megteremti a turisztikai attrakció, kerékpárral történő elérésének feltételit. - helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés: a projekt a turisztika fejlesztésével járul hozzá a célhoz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067