Baranya.hu

Iparterület fejlesztése Szentlőrincen (szerződéskötési szakaszban van)

250 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Iparterület fejlesztése Szentlőrincen

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.1-16-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szentlőrinc

Megítélt összeg:250 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:250 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

A PROJEKT CÉLJA Szentlőrinc Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 1. tematikus célja a „Helyi gazdaság növekedése ezzel a helyben foglalkoztatás fokozása”. A cél elérésében a város iparterületének kialakítása és betelepítésének megkezdése jelentheti az első lépést, amely jelen projekt célja.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA A projekt két - egymáshoz szorosan kapcsolódó - elemre bontható: 1. az iparterület észak-nyugati részén található, jelenleg hasznosítatlan ingatlanokon két bérbeadható üzemcsarnok épül, a hozzátartozó parkolókkal együtt 2. kialakításra kerül az ingatlanok megközelítéséhez szükséges belső út, kiépítésre kerülnek a szükséges alapinfrastruktúrák A beruházás fizikai megkezdését megelőzően szükséges a tulajdonviszonyok, a telekalakítások rendezése. A pályázat keretében megvásárlásra kerül a Szentlőrinc 40/5 hrsz ingatlan, amelyen a tervezett út nyomvonala haladni fog. A Szentlőrinc 40/19 hrsz és a 40/18 hrsz ingatlanok, továbbá a 40/18 hrsz, 40/17 hrsz és 40/13 hrsz-ú telkek összevonásra kerülnek. A négy telekből két – kb. 2500 m2 és 2300 m2 nagyságú - telek kerül kialakításra. Ezen a két ingatlanon kerül megépítésre a két csarnoképület. A két csarnok azonos méretű (547,32 m2), kialakítású: egyszerű téglalap tömegű, nyeregtetős kialakítású, acélkeretes tartószerkezetűek. Az 1. számú csarnok személyi bejárata kelet illetve észak felől, az ipari szekcionált kapu észak felől telepített. A 2. számú csarnok az 1. számú csarnokhoz képest tükrözve van telepítve. Itt a személyi bejárat kelet és dél felől, az ipari szekcionált kapu déli irány felől telepített. A csarnokok telepítése az esetleges későbbi bővítés lehetőségét engedi nyugati irányba. Az épületek fűtését infrasugárzók fogják biztosítani. Az elektromos energia költségek csökkentése érdekében 20,0 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre az épületek déli tetősíkjaira. Csarnokonként max. 2 db kerékpártároló kerül elhelyezésre. A területen meglévő, a telkeket megközelítő belső úthálózat nem alkalmas két irányú teherforgalom lebonyolítására, ezért új úthálózatot kell kiépíteni (a Munkácsy Mihály utcától). Ehhez szükséges telket bevonni, illetve a telkekből területet hozzáadni, hogy a megfelelő útszélesség kialakulhasson. Az ingatlanok nem rendelkeznek közüzemi energia (elektromos áram, gáz), ivóvízbekötéssel és szennyvízelvezetéssel. Ezek a közművek is a projekt keretében kerülnek kiépítésre.

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1.1 B) Iparterületek kialakítása a) Az iparterület telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának kiépítése b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3.1.2.1 d) Nyilvánosság biztosítása 3.1.2.2 a) Új épületek kialakítása során a megújuló energiaforrások Továbbá, a projekt keretében elszámolásra kerül az üzleti terv elkészítésének költsége, az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges hatósági díjak, a kötelező nyilvánosság és a projektmenedzsment költsége. A Felhívás 3.4 pontjában előírt, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások figyelembe vételre kerültek a projekt előkészítése, tervezése során.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 1.1 Lásd: Üzleti Terv 1.2 a fejlesztett iparterület nagysága: 6,2537 ha 2.1 A Szentlőrinci járás a 290/2014 (XI.26.) kormányrendelet 3. számú melléklete alapján kedvezményezett járásnak minősül. 3.1 Lásd: Üzleti terv 3.2 Szentlőrinc lakónépessége a KSH 2016.01.01 adatai alapján 6401 fő 3.3 A beruházással érintett terület kihasználtsága a pályázat benyújtásakor ~44%. 3.4 Az iparterület a 6-os számú főúttól párszáz méterre található 4.1 Az iparterületen jelenleg 5 vállalkozás működik 4.2 Lásd: Üzleti terv 4.3 Az iparterületen foglalkoztatottak száma 70-80 fő


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067