Baranya.hu

Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban (szerződéskötési szakaszban van)

195 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.1-16-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Mohács

Megítélt összeg:195 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89 - ERFA

Projekt összköltség:195 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

Mohács Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában is megfogalmazott stratégiai célja a munkahely-teremtéssel kapcsolatos gazdaság-fejlesztés. Ennek egyik eszköze az üzleti-szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése, mely új termelő-beruházások alapját teremtik meg. Az új beruházások munkahelyeket teremtenek, ezáltal csökken a munkanélküliség, az elvándorlás, a jövedelmek növekedésével nő a lakosság életszínvonala. A tartós tőkemegkötés, egyenletesebb adóbevétel és növekvő hozzáadott érték termelés jelentkezik. Közvetlen célok: - Vonzó gazdasági környezet kialakítása, befektetés ösztönzés feltételeinek megteremtése - Minőségi, színvonalas infrastrukturális vállalkozói környezet kiépítése, - Munkahelyteremtés Közvetett célok: - Dinamikusan fejlődő, versenyképes gazdaság - Munkahelyteremtés - Kereslet-és kínálatösztönzés Hosszú távú célok: - Befektetés-ösztönzés keretében nagybefektetők ipari parkba történő betelepítése - Helyi vállalkozások működési környezetének javítása - Lakossági életminőség javítása Rövid távú célok: - 1130 m új ipari parki feltáró út építése Jelen projekt keretében a mohácsi ipari park területén 1.130 m új ipari parki feltáró út kerül megépítésre. Az új út a Budapesti utat köti össze a jelenlegi ipari parki feltáró úttal, ehhez az inkubátor háznál csatlakozik. Az új út szerepe egyrészt feltáró, új ipari területeket kapcsol az ipari park törzsterületéhez, másrészt elérhetőség javító, tehermentesítő szerepet tölt be: - a megvalósítási fázisban levő közforgalmú kikötő területe és az új feltáró úttól északra elhelyezkedő vállalkozások számára közvetlen kapcsolatot biztosít a meglévő ipari parki feltáró úttal és az M6/M60-as autópályával; - emellett a tervezett feltáró út környezetében működő vállalkozások számára közvetlen elérhetőséget biztosít a közeljövőben átadásra kerülő közforgalmi kikötőhöz, így a vízi teherszállítási lehetőségek igénybe vételéhez. A beruházás javítja az ipari parkban meglévő vállalkozások működési feltételeit, hozzájárul azok további fejlődéséhez, illetve új vállalkozások megjelenését segítheti elő. A beruházás tovább növelheti a meglévő ipari park amúgy is magas (80% feletti) kihasználtsági arányát. Mindez új fejlesztéseket, illetve további új munkahelyek létrejöttét indukálhatja. A beruházás megvalósítási területe tartalmaz barnamezős helyszíneket is, ugyanis az új út kiépítésére a volt betonüzem helyén lévő területen, a lebontott épületek és létesítmények felszámolása után lesz lehetőség, ami jelen projekt részét képezi. A volt betonüzem helyén, a tervezett új feltáró út mellett hosszabb távon (a projekt befejezését követően) 50 db parkolóhely létesítését tervezzük, amely kiszolgálja az utóbbi időben jelentősen megnövekedett ipari parki teherforgalmat, ami a leendő közforgalmi kikötő üzembe helyezésével várhatóan jelentősen növekedni fog. Az Ipari park üzemeltetési és kontrolling feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. Ők bonyolítják a pénzügyi, műszaki, karbantartási folyamatokat 2 fő pénzügyes feladatokat ellátó, 2 fő műszaki feladatokat ellátó, 1 fő marketing feladatokat ellátó és 10 fő karbantartó munkatárs részmunkaidős bevonásával. Ennek fedezetét az Önkormányzat jelen projekten kívüli forrásból biztosítja. A projekt keretében a Pályázati Felhívás 3.1.1 pontjában rögzített Önállóan támogatható tevékenységek közül az A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) főtevékenységen belül: a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (út) kiépítése valósul meg. A projekt további tevékenységei: projekt előkészítés (üzleti terv, CBA, engedélyes és kiviteli tervek, közbeszerzési szakértő és eljárás díja), ingatlan vásárlás költségei (kisajátítás, művelési ág váltás), kötelezően előírt nyilvánosság, műszaki ellenőrzés. A műszaki és szakmai elvárásoknak való megfelelést, a Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülését és a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítését a karakterszám korlát miatt a CSATOLT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALOM dokumentum tartalmazza, lásd: Csatolt dokumentumok - Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) - Részletes szakmai tartalom.docx.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067