Baranya.hu

Harkányi iparterület fejlesztése (szerződéskötési szakaszban van)

391 999 958 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Harkányi iparterület fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.1-16-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Harkány

Megítélt összeg:391 999 958 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89 - ERFA

Projekt összköltség:391 999 958 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

Harkány Baranya megye déli részén, Pécstől 25 km-re délre, a horvát határtól 8 km-re található, a Pécset Horvátországgal összekötő 58-as főút mentén. Harkány lakossága 2000. év óta folyamatosan nő, 2016. év elején 4303 fő volt. Harkány célja az idegenforgalom fejlesztése mellett a gazdaság diverzifikálása, ezáltal bővülhetnek és erősödhetnek az ipari, közlekedési és agrár-ipari vállalkozások. Harkányban nem tud és nem akar mindenki a turisztikai szektorban dolgozni. Az ipari terület fejlesztése áttörést jelenthet a foglakoztatás területén azáltal, hogy a turizmuson kívül elhelyezkedni kívánó munkaerő helyben találhat munkát. A fejlesztéseket természetesen úgy szükséges meghatározni, hogy azok ne legyenek zavaró hatásúak a pihenni és gyógyulni vágyó turisták számára sem, valamint a település lakosságának számára sem. Az üdülőváros jelleg miatt elsősorban a kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar erősítése a cél. Ezért a város úgy döntött, hogy a központi üdülőövezettől távol, a város északi határában barnamezős rekonstrukció által kerüljön kialakításra az új iparterület. Az új vállalkozások indításához és meglévők fejlődéséhez a város jó feltételeket tud kínálni a volt gépállomás területén kialakítható ipari övezettel. Az alábbi közvetlen célokat fogalmazzuk meg a projekttel kapcsolatban: - a KKV szektor számára vonzó infrastrukturális feltételek kialakítása, - kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar üzleti környezetének erősítése, - Harkányban és térségében szétszórtan működő kisebb területigényű vállalkozások egy helyre telepítése, ezáltal a területi szinergiát használva a versenyképesség javítása, - befektetés ösztönző tevékenység továbbfejlesztése, - a városképileg meghatározó terület megjelenésének rendezése. Az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése közvetve az alábbi célokat szolgálja: - a termelő szektorban dolgozni akaró lakosok számára helyben elérhető munkalehetőség ösztönzése, - Harkány foglalkoztatottsági helyzetére jellemző szezonalitás csökkentése, - lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban álló telkek bérbe adására, - a betelepülő vállalkozások saját forrásból beruházásban kezdenek a termelő kapacitások kiépítése érdekében, - elérhető lesz a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások magas arányú és hosszú távú kihasználtsága. A projekt keretében - kialakítjuk a telkek belső, iparterületen belüli elérhetőségét, - kiépítjük a telkeket feltáró vonalas infrastruktúrát, - kiépítjük a terület védelmét szolgáló kamerarendszert, - bővítjük a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások körét, erősödik az üzleti infrastrukturális beruházások kihasználtságát biztosító befektetés-ösztönző tevékenység. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. kiírás célkitűzéseit szolgálja. Projektünk célcsoportja a mikro-, kis- és középvállalkozások köre, célunk a működésükhöz szükséges üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. A megvalósuló beruházáson keresztül közvetve élénkülni fog a helyi érdekű gazdaság, növekszik a vállalkozások által biztosított munkahelyek száma, biztosítható a helyi munkaerő versenyképessége. Növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő kkv-k száma, a gazdasági aktivitás, illetve a vállalkozások magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük. A projekt része a megvalósuló üzleti infrastrukturális beruházások kihasználtságát biztosító befektetés-ösztönző tevékenység. A projekt egyben egy barnamezős terület gazdasági funkciójú hasznosítását is célozza. A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz. A 6,2 hektáros területen jelenleg hét ingatlan fekszik, melyek közül egy ingatlan (út) nem értékesíthető. A fennmaradó öt ingatlanból kettőt bérel egy-egy kft., melyeken még nem indult el beruházás, jelenleg használaton kívüli területek. További két terület a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. használatában van, a cég lakatosüzemet és faapríték előállítást végez a területen. Az ötödik területen három magánszemély bérel összesen 309 négyzetméter raktárt, a fennmaradó rész kihasználatlan. A projekt megvalósítása során a telekátalakítás keretében az iparterületén 10 db előközművesített, bérbe adható telek kerül kialakításra. Az iparterület jelenlegi kihasználtsága 37,51%. A 6,2277 hektáros területen valamivel több, mint 6,2186 hektár számít értékesíthető, bérbe adható területnek. Ebből jelenleg kb. 2,33 hektárt bérelnek. A hasznosított területeken jelenleg működő vállalkozások száma 1 db (Harkányi Városgazdálkodási Zrt.). A cég által helyben foglalkoztatottak száma 6 fő. Harkányi település Siklós járásban fekszik, ami a 290/2014 (XI.26.) Korm.rendelet 3 sz. melléklete alapján kedvezményezett járás.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067