Baranya.hu

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.3.1-15-BA1 - Leromlott városi területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mágocs

Megítélt összeg: 200 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.10.24

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:200 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A tervezett fizikai beavatkozásokat az akcióterületen belül végezzük, egyedül az integrált lakókörnyezetbe való költöztetés történik az akcióterületen kívül . A tervezésnél figyelembe vettük a "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson" című pályázatban megfogalmazott szükségleteket.

Tervezett tevékenységek:

1. A lakóházakhoz és a közösségi tér megközelítéséhez szilárd burkolatú, gyalogos és gépjármű közlekedésre alkalmas útvonalat alakítunk ki a csapadékvíz elvezetést is biztosítva a Dombóvári út melletti 803 hrsz. úton, mely önkormányzati közút. A felújítás után a fenti ingatlanok és a projekt során kialakítandó közösségi tér megközelítése biztosított lesz.

2. A Dombóvári út mellett található szegregált lakóterületektől a városközpont felé a gyalogos közlekedés nem megoldott. A kiépített járda hiánya miatt hosszú szakaszon a közlekedés az útburkolaton történik, állandó balesetveszély mellett. Emiatt gyalogjárdát szükséges építeni (842/1 és 799 hrsz. ), amelyet az útburkolattól pollerekkel kell elválasztani. A járda megépítéséhez a szükséges tereprendezési munkákat is el kell végezni. A járda mindkét végén csatlakozik a már meglévő burkolatokhoz.

3. A városközpontban a Szabadság utca nyugati oldalán a járda magassági vonalvezetése nem megfelelő, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. A Szociális Gondozási Központ épülete előtt a kapubejáró a járda elhelyezkedése miatt nem használható. Szintén nem megoldott a Könyvtár épület megközelítése és ezen a szakaszon a járda hasznos szélessége sem megfelelő. Az átalakítás során a meglévő járda elbontandó, új járdát, támfalat és lépcsőt kell építeni oly módon, hogy az akadálymentes közlekedés és az intézmények megközelítése biztosított legyen (958/1 hrsz. ).

4. A Széchenyi utca útburkolatának felújítása korábban megtörtént. A nagy és nehéz gépjárműforgalom miatt a gyalogos közlekedés a közúton nem biztonságos. A meglévő balesetveszélyes járdaszakaszt szükséges felújítani, ami egyben a vele egybeépített támfalként is működő árok burkolását is szükségessé teszi. A beavatkozás egyben segíti a városközpontban működő szolgáltatások könnyebb elérhetőségét is.

5. A Dombóvári út 800 és 801 hrsz. területen korábban roma telep helyezkedett el, a telepfelszámolás után a terület nem került rendezésre. A telken található még néhány romos, életveszélyes építmény. A zöld terület jelenleg gondozatlan, a növényzet elburjánzott, rendeltetésének megfelelően nem használható. Ahhoz, hogy a zöld területet hasznosítani lehessen, első körben az elvadult növényzettől meg kell tisztítani, az épületmaradványokat el kell távolítani. A takarítás után tereprendezés szükséges, a felhalmozódott hulladékot el kell szállítani. Az értékes növények megtartásra kerülnek. A terület rendezése után szabadidős zöldfelület kialakítása történik. A növénytelepítés során elsősorban füvesítést tervezünk, illetve ligetes elrendezésben fásítást, amelyhez a tájban honos fajok alkalmazhatók. Amennyiben a felmérések alapján műszakilag lehetséges a területen levő forrásfoglalás kiépítése történik. A területen nyitott közösségi tér jön létre, ahol tűzrakóhely, ülőhelyek, asztalok stb. elhelyezése történik.

6. A projekt során 2 db lakóingatlan, valamint egy építési telek megvásárlása és felújítása történik, mely során energiatakarékos, komfortos házak jönnek létre, melyekbe a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területen élők költöznek. Az energiahatékonyságot több elemmel biztosítjuk: helyiségek felett a födémgerendák közé hőszigetelés elhelyezése; hőszigetelés beépítése az új padlóburkolatok alá; az elavult homlokzati nyílászárók helyett hőszigetelt, fokozott légzárású ablakok, ajtók beépítése; határoló falak külső hőszigetelése. A pályázat céljaival összhangban integrált lakókörnyezetbe való költöztetésük indokolt, ezáltal az akcióterület népességszáma is csökken.

7. A településen korábbi időszakban telepítésre került egy térfigyelő rendszer, melynek működése óta a közbiztonság helyzete érezhetően javult. A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken a közbiztonság javítása érdekében szükségesnek tartjuk újabb térfigyelő eszközök elhelyezését. A térfigyelő kamerákat a meglévő villamos hálózat oszlopain tervezzük elhelyezni, melyek éjszakai üzemmódban is tudnak működni, így 24 órás megfigyelésre alkalmasak. A tervezett helyeken a villamos- és internet csatlakozási lehetőség biztosított, a képrögzítő berendezés az önkormányzat épületében lesz elhelyezve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067