Baranya.hu

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Garé

Megítélt összeg:41 840 270 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.10.24

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999996 - ERFA

Projekt összköltség:41 840 270 .- HUF

Projekt összefoglalása:

CÉL A projekt fő célja az érintett ellátások infrastrukturális fejlesztése. A probléma többek között a szolgáltatásnak helyt adó épület rossz állapota, valamint az ellátásokban használt régi, elavult eszközök. A cél, hogy a háziorvosi és iskola egészségügyi ellátásnak, valamint a szolgálati lakásnak helyt adó épület felújítása megvalósuljon, valamint az említett szolgáltatások eszközállománya megújuljon. Az 1958-ban épített rendelő az évtizedes amortizáció következtében jelentősen leromlott, fenntarthatósága ebben a formában nem biztosított, melynek felújítását az épület hőszigetelésével, belső-külső felújításával, alternatív fűtés korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel és megújuló energia hasznosításával tervezzük. Az eszközbeszerzés kapcsán széles skálában tervezett a korszerűsítés, egyrészt a már meglévő eszközök cseréje, valamint új eszközök beszerzése valósul meg. A fejlesztés célcsoportjába a szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók tartoznak. A fejlesztés

ÁTFOGÓ CÉLJA a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. E mellett a társadalom jó egészségi állapotának alapfeltétele a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, amely azáltal biztosítható, hogy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a kisebb lélekszámú, nem városi rangú településeken is megvalósul. Garé község központi ellátási helyzetéből adódóan ellátja a környező négy település lakosait.

A Terület- és településfejlesztési Operatív Program egészségügyi intézkedésre vonatkozó céljához igazodik, mivel a jelen fejlesztés célja a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását. Az utóbbi tekintetében a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióval is kapcsolódási pont jött létre, hiszen a természet- és energiatudatos megyei célhoz a felújítandó rendelőn keresztül járulna hozzá a projekt, mivel a jelenleg elég alacsony szinten álló energiahatékonyságú épület teljes mértékben renoválásra kerülne, valamint megújuló energiával bővülne az épület infrastruktúrája. A településen jelenleg vegyes praxisú háziorvosi szolgáltatás működik, mely Garén kívül kiszolgálja másik négy település, Bisse, Csarnóta, Babarcszőlős és Szava lakosságát is. A védőnői szolgálat az Önkormányzat egy másik épületében kapott helyet, mely jelen pályázatnak nem része. Bisse, Csarnóta és Babarcszőlős 9 kilométerre, Szava pedig 3 kilométerre van a rendelőtől. Tekintettel arra, hogy a közösségi közlekedés járatai nagyon ritkán járnak a települések között, ezért a lakosságot a falubusz szállítja a rendelőbe, vagy ha van, saját gépjárművel mennek. Az orvosi szolgálat minden héten csütörtökön 2 csatolt faluba tart úgynevezett külközségi rendelést, majd még ugyanazon a napon tovább rendel Garéban amíg van még beteg. A rendelőben kézi gyógyszertár működik, hogy a betegek helyben, a vizsgálat után megkaphassák a szükséges gyógyszereket. Ez nagymértékben javítja az ellátás színvonalát, mert részben rögtön megkezdhető a kezelés, részben mert a hátrányosabb helyzetű lakosok sokszor ki sem tudnák a gyógyszert válltani pénzhiány miatt. A rendelőben hitelbe megkapják a gyógyszert és amikor a nyugdíj vagy bérfizetés van, behozzák az elvitt gyógyszer(ek) árát. Az orvos pedig minden héten elszámol a receptekkel és a pénzzel a gyógyszertárnak, aki a gyógyszert biztosítja a rendelő részére. Garé megközelíthetősége a vonzáskörzetébe sorolt települések tekintetében a térség más szolgáltatóihoz viszonyítva a legjobb. Közúton gépjárművel legfeljebb 10-20 perc alatt tudják elérni a vonzáskörzetbe sorolt települések, autóbusszal 40 perc alatt. Az ellátások településen belüli megközelíthetősége is jó, tekintettel arra, hogy pl. a falubusz a közvetlen az orvosi rendelőnél áll meg. A térség vonzáskörzetében kettő (Harkány, Siklós) működő háziorvosi és gyermekorvosi ellátás van, melyek azonban sokkal zsúfoltabb körzetek, így nem jelentenek opciót a lakosok számára. Garé és a vonzáskörzetében lévő települések lélekszáma, mint minden vidéki településé, évről évre lassan, de csökken a születési-halálozási arány változása miatt, itt jellemzően a halálozási arány növekedése miatt.

A vizsgált terület élve születési és halálozási arányszámait tekintve az előbbi változatos, hisz 2013-ban 3%-kal nőtt, majd 2014. évben pont ennyivel csökkent, míg az utóbbi átlagosan 3‰-kel nőtt az elmúlt három évben. A vándorlási egyenleg az elmúlt három évet tekintve változatos, míg a mérleg 2012-ben pozitív volt, addig 2013-ban erősen negatív, de 2014. évben újra (17 fővel) pozitívan alakult. Az ezer főre jutó halálozások száma a 2014-es KSH adatok alapján 16‰ volt, mely jóval meghaladja az országos (12,8), a régiós (13,6), megyei (13,3) és a járás adatait (14,9). A térség népessége 2012. és 2013. év között csökkent, de 2014. évre viszont újra emelkedett. A garéi központtal működő háziorvosi ellátás adatszolgáltatása alapján a leggyakoribb megbetegedések a magas vérnyomás, a mozgásszervi és légzőszervi, valamint a neurológiai betegségek. Az első két megbetegedés a megyében is a leggyakoribbnak mondható a KSH adatok alapján. A gondozott betegek kezelt betegségeinek több mint a harmadát teszik ki a fenti betegségcsoportok. A legtöbb kezelt betegség az 50 év feletti korcsoportban van, míg a fiatalabb korcsoportnál ez a szám elenyésző. A megbetegedések száma az elmúlt három évben folyamatosan nő, 2014-es adatokhoz viszonyítva 2015-ben 679 megbetegedéssel többet kezeltek a praxisban. Ami kiemelkedő ebben a praxisban az, hogy a betegek csupán 6%-át küldik tovább szakrendelésre, a 94%-ukat helyben ellátják. A házi orvosi szolgáltatás tekintetében 2015. évben az ellátottak száma 7.121 fő volt (az ellátási körzet lakosságszáma 1.779 fő), mely körzetre jutó lakosságszám az országos és a megyei átlagot is meghaladja. A szolgáltatást egy háziorvos egy ápolónő, és egy asszisztens látja el a Mediserv Egészségügyi Szolgáltató Bt. alkalmazásában (a háziorvos Bt. beltagja). Évente több 7 ezer esetet látnak el, ezen felül a település által szervezett, egészségügyhöz kapcsolódó eseményeken is részt vesznek pl. óvodai, iskolai prevenciós előadások, felvilágosító előadások. A gazdasági társaság éves beszámolója alapján gazdasági helyzete stabil, az értékesítés nettó árbevétele az elmúlt 3 évben fokozatosan nőtt, mérleg szerinti eredménye pozitívan alakult, ebből kifolyólag az eredménytartaléka is folyamatosan növekszik.

INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉS

 A Garéi rendelőt 1957-1958. évben építették. A rendelővel egyben van építve egy szolgálati lakás is, mely korábban az orvosi ügyelet ellátása miatt került kialakításra, azóta a szolgálati lakást csak időszakosan használja az orvos. Az épület 2 alkalommal esett át szükségszerű kisebb felújításon. Az utolsó részleges felújítás kb. 18 éve történt. Maga az épület kisméretű téglából készült, a falak szigetelése teljesen tönkrement, felázik, vizesedik, a falak salétromosak. Az ablakok az eredeti beépített ablakok, a fizikai védelmen kívül semmi funkciót nem töltenek be. A fűtést részben egy széntüzelésű kazán - ami az idén kilyukadt és így használhatatlan – és egy DEMRAD típusú, elavult, részben hibás Román gázkazán oldja meg, amelynek az automatikája már nem működik. Alkatrészt nem lehet hozzá venni, a szerviz nem tudja megjavítani. A padlástér szigeteletlen beton. A tető kisméretű hódfarkas cseréppel van fedve az eredeti 1957-es állapotnak megfelelően, a toldozgatás sem sokat javított az állapotán. Télen a havat a szél sok esetben befújja a padlástérbe. A fűtés lapradiátorokkal megoldott központ fűtésrendszer, amit amennyire lehetett, javítottak. Az épületben a fűtési szezonban közel 100 ezer forint a fűtésszámla. A villanyvezetékek cserélve lettek kb.18 éve. A szennyvíz aknába folyik, de annak az állapota is messze elmarad a 21. század követelményeitől. Pályázat útján megoldásra került a mozgás korlátozott feljáró és WC.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. eszközbeszerzés

2. megújuló energiaforrások használata

3. önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése a háziorvos lakhatásának biztosítására

4. akadálymentes parkoló kialakítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. akadálymentesítés

2. energiahatékonysági intézkedések

3. nyilvánosság

4. szórt azbeszt mentesítése nem releváns

Az épület teljes körű felújítására kerül sor, a megfelelő akadálymentesítéssel, ezen kívül a teljes épület energetikai korszerűsítését kerül megvalósításra. Az épületet kívülről és belülről teljesen fel kell újítani, külső hőszigeteléssel kell ellátni. Az orvosi rendelő feletti tetőtérben kívánják kialakítani a dokumentum raktárat. A tetőfedést szintén cserélni kell a fedélszéket meg kell erősíteni, hogy a tervezett napelem és napkollektorok számára fogadó képes legyen. Az épület födémét szintén hőszigetelni szükséges. Cserélni kell az összes homlokzati nyílászárót korszerű hőszigetelő üvegezéssel és cserélendők a belső ajtók is. Az épület használati meleg víz előállítása korszerű energia hatékony rendszerekkel, a fűtése energia hatékony radiátoros, új fűtési rendszer kialakításával kerül megvalósításra. Az épülethez OTÉK szerint 6+1 db parkoló biztosítása szükséges, ami az épület mögött telken belül biztosítható. Egy akadálymentes parkoló kialakítására is sor kerül. Az Önkormányzat szándéka szerint az épület előtt lévő szintén önkormányzati tulajdonban lévő területen kívánja a parkolókat kialakítani. Megoldandó az előkertben a közműpótló műtárgy szennyvíztároló kialakítása egy későbbi hálózatra való rákötés lehetőségével.

MEGÚJULÓ ENERGIA

Geotermikus hőszivattyú teljes hűtési, fűtési rendszerek esetén gazdaságos, mely kiegészítésre kerül napelemes rendszerrel, amely nyári idényben visszafelé termel a hálózatba. Így a projekt hozzájárul az egészséges környezethez, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően. Minimum 12 cm kiegészítő hőszigetelést terveztünk a homlokzati falakra minimum 8 cm kiegészítő hőszigetelést tervezünk a lábazati falakra. A meglévő födém kialakítás mellett pedig 20 cm kőzetgyapot födém szigetelést. Az összes homlokzati nyílászáró cserére kerül 1.0-s üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre. Új homlokzati ajtók készülnek hőszigetelő kivitelben. Továbbá, a beruházás során nem kerül átalakításra zöld terület. Az épület megújuló energiával való működése lehetővé teszi azt, hogy hozzájáruljon a fejlesztés a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, környezetünk védelméhez, és erőforrásaink fenntarthatóságához, valamint a szolgáltatások költséghatékony fenntartásához. A fejlesztés során olyan eszközöket szerzünk be, melyek lehetővé teszik a preventív jellegű vizsgálatokat, így hosszú távon az egészség megőrzését emeli a középpontba az utólagos vizsgálatokkal szemben.

ESZKÖZBESZERZÉS

A rendelők felszereltségének jelenlegi minősége nagyon rossz. A műszerek nagy része több mint 20-30 éve került beszerzésre, azóta az állapotuk, megbízhatóságuk, ellenálló képességük jelentősen romlott. Az eszközbeszerzés egy része a jelenleg rendelkezésre álló eszközök cseréjét célozza meg, másrészt pedig a még be nem szerzett eszközök nagyrészt korszerű műszerek, számítástechnikai eszközök, illetve az egészségfejlesztéshez elengedhetetlen demonstrációs eszközök kerülnek beszerzésre. Az eszközlistában feltüntetett eszközök között több nagyobb összegű eszköz beszerzésére kerülne sor: defibrillátor, EKG, Holter, Coagulométer, Körzeti ápolótáska. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is a projekt része, így a beruházásba ez a fejlesztési elem is belekerült.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

A jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközök az egészségügyi szolgáltatók tulajdonában vannak. A háziorvosi ellátást végző vállalkozás tulajdonában egy asztali számítógép és egy nyomtató. Ezen eszközök cseréjére azok koruk és amortizációjuk miatt lenne szükség, sok esetben lassúak, gyakran lefagynak a meglévő informatikai eszközök, melyek inkább csak hátráltatják a munkában a vállalkozókat. A tervezett informatikai fejlesztések a beruházás során az ellátással kapcsolatos adminisztrációt könnyítő eszközök beszerzésében nyilvánul meg, többek között mindkét ellátás tekintetében az új számítógép/laptop beszerzése, hozzá szoftver és vírusírtó, nyomtató. Ezen kívül még informatikai fejlesztésnek mondható az PC alapú EKG beszerzése, mely egy 12 csatornás, 12 elvezetéses EKG készülék interpretációval, színes, érintőképernyős LCD-vel. Hálózattal, vagy akkumulátorral is működik, nyomtatható az vizsgálat eredménye, mely akár grafikus vagy szöveges diagnózis is lehet, valamint defibrillátor védelemmel van ellátva. Nagy kapacitású memóriája több mint 1000 felvétel tárolására képes. Tartozéka a CMS PC szoftver, mely egy Windows alapú adatbázis kezelő és archiváló program, a felvételek tárolására és archiválására, a számítógéppel való összeköttetés USB.porton keresztül valósítható meg.

TERVEZETT SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A személyi állományban a beruházás nem kíván módosítani, a jelenleg is működő struktúra fenntartását tervezi.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ ELEMEK

Geotermikus hőszivattyú teljes hűtési, fűtési rendszerek esetén gazdaságos, mely kiegészítésre kerül napelemes rendszerrel, amely nyári idényben visszafelé termel a hálózatba. Így a projekt hozzájárul az egészséges környezethez, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően. Továbbá, a beruházás során nem kerül átalakításra zöld terület. Az épület megújuló energiával való működése lehetővé teszi azt, hogy hozzájáruljon a fejlesztés a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, környezetünk védelméhez, és erőforrásaink fenntarthatóságához, valamint a szolgáltatások költséghatékony fenntartásához. A fejlesztés során olyan eszközöket szerzünk be, melyek lehetővé teszik a preventív jellegű vizsgálatokat, így hosszú távon az egészség megőrzését emeli a középpontba az utólagos vizsgálatokkal szemben.

ÜZEMELTETÉS

A projekt keretében Garé Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló háziorvosi, és orvosi szolgálati lakásnak helyt adó épület kerül felújításra, a projekt keretében kapacitásbővítés nem került betervezésre. A háziorvosi ellátást a Mediserv Egészségügyi Szolgáltató Bt. végzi Garé, Bisse, Babarcszőlős, Csarnóta és Szava községek önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés keretében. Az épület üzemeltetési költségeit az egészségügyi szolgáltatók, a szolgálati lakás fenntartási költségeit az azt használó háziorvos fedezi. Az Önkormányzatoknál az ingatlanhoz kapcsolódóan összesen 171.355 Ft fenntartási költség jelenik meg. A szolgálati lakás használatáért Garé Község Önkormányzata bérleti díjat nem számít fel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésnek megfelelően közvetlenül az ellátást biztosító vállalkozásokat finanszírozza. Az egészségügyi szolgáltatók a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív támogatásban a 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően részesülnek.

ILLESZKEDÉS

A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban nevesített stratégiai célok teljesüléséhez: A fejlesztés az alábbi 5 stratégiai célhoz kapcsolódik:

1. Helyi gazdaságok fejlesztése: A fejlesztés hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségének felzárkóztatásához. A településen és környezetében megvalósuló egészségügyi alapellátás fejlesztése segít a munkavállalók egészségének megőrzésében, a szűrővizsgálatok során korai szakaszban felismert betegségek kezelésében. Közvetlen hatással van a munkáltatók gazdasági életére, hiszen az egészségesebb munkavállalók magasabb munkaidőmérleget eredményeznek, így hatékonyabban tudja felhasználni a rendelkezésre álló munkaerőt. A fejlesztett szolgáltató részéről is pozitív hatást fejt ki, hiszen ha jobb az egészségi állapota a praxisában ellátott személyeknek, akkor nagyobb körzetben is tudja végezni az ellátást, mely a közfinanszírozásból származó jövedelmét növeli.

2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése: A helyi gazdaságok hatékonyabb, jobb munkaerő kihasználtsággal hozzájárulnak a megye GDP növekedéséhez, hosszú távon a tartós növekedés kulcseleme a humán erőforrás egészségi állapotának minősége, így a bemutatott fejlesztés a tartós gazdasági növekedéshez hozzájárul.

3.Társadalmi felzárkózás elősegítése: A hátrányos helyzetű, szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. Az egészségtelen életmódra visszavezethető betegségek, egészségügyi problémák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében koncentráltan jelentkeznek. A beruházás ezeknek a problémáknak a megoldását szorgalmazza, a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítására törekszik, valamint az integrált szemléletű prevenciót szolgáló programok szervezését tervezi. Az egészségügyi szolgáltatások megteremtésével növelhetővé válik az egészségben eltöltött életévek száma és egyben az aktív munkavállalók által munkavégzéssel töltött idő is.

4. Stratégiai erőforrások fenntartható használata: A beruházással érintett épület energiaellátása a megújuló energia hasznosításával válik fenntarthatóvá, környezetbaráttá. Az épületek megfelelő szigetelése elengedhetetlen, mivel így az energiaveszteség minimálisra csökkenthető, mellyel a beruházás az energiahatékonyságot és a fenntartható üzemeltetést támogatja. Kiemelt jelentőséggel bír a projektben a környezetkímélő, helyben található energiaforrásokra épülő megoldások alkalmazása.

5. Elérhetőség, mobilitás javítása: Az élhetőbb megye kialakításának koncepciójához igazodva, a beruházás előmozdítja a szolgáltatások elérhetőségének javítását, ezzel törekedve a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére. A beruházás kiemelt figyelmet fordított a tervezés és az igények felmérése során arra, hogy a környező települések részére is elérhetővé váljon a fejlesztett szolgáltatás, és azt közösségi közlekedéssel is könnyen és rövid időn belül elérhetővé váljon. A tervezett fejlesztés hozzájárul a megyei szinten vállalt eredményességmérési keretes indikátor - "Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma" - teljesítéséhez.

A bemutatott fejlesztés a megyei szinten vállalt eredményességi keret indikátorához hozzájárul, 2 db szolgáltatás (házi orvosi, házi gyermekorvosi, valamint iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztését vállalja, melynek befejezését a felhívásban megadott határidőig teljesíti. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez.

 A fejlesztett intézmény nem csak egy, a központi település ellátását biztosítja, hanem azon felül 4, így összesen 5 település részére nyújt szolgáltatást. A tervezett infrastruktúrafejlesztéssel érintett lakosságszám 1179 fő.

A projekt olyan településen valósul meg, amely nem rendelkezik jelenleg aktív fekvőbeteg ellátással. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez.

A megvalósuló infrastrukturális beruházás tervezése során megújuló energia alkalmazása (fűtés és melegvíz rendszerhez szükséges) is beépítésre került, mivel a fejlesztés célja, hogy az intézmény fenntartási költségei a jövőben csökkenjenek, valamint környezetkímélő megoldásokkal csökkentsék a környezet terhelését.

A projekt előkészítés során elvégzett energiahatékonysági vizsgálat során a megvalósítást követően a tervek szerint az épület AA+ vagy annál jobb besorolású lesz, melynek kivitelezési lehetőségeit a műszaki dokumentáció rögzíti.

Az egészségügyi fejlesztés hozzájárul a munkavállalók munkahelyének megőrzéséhez, az élhető település cél eléréséhez. A projekt során tervezésre került egészségmegőrző és integrált prevenciót szolgáló programok szervezése, melyek segítenek az egészségesebb életmód kialakításában, terjesztésében és a komolyabb betegségek kialakulásának megelőzésében.

A támogatást igénylő vállalja 5 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba. Továbbá vállalja, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó beruházás esetében úgy alakítja az ajánlattételi felhívást, hogy az ajánlatadók számára kötelező legyen helyi hátrányos helyzetű lakosok kivitelezésbe történő bevonása.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067