Baranya.hu

Közlekedésfejlesztés Baranya megyében I.

608 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Pályázó neve: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt megnevezése: Közlekedésfejlesztés Baranya megyében I.

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.3.1-15-BA1 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 608 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2016.08.03

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 608 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt keretében mindösszesen 6,218 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A beavatkozás során a meglévő burkolat profilmarását végezzük el, majd kötő és kopóréteg beépítésével alakítjuk ki az új burkolatot. A vízelvezetést a meglévő vízelvezetési rendszer felújításával, jó karba helyezésével biztosítjuk, valamint az útpadka is rendezésre kerül. Az érintett útszakaszokon lévő műtárgyak, átereszek, forgalomtechnikai berendezések szükség szerint felújításra kerülnek. Felújítással érintett szakaszok: 5121 j. ök út (0+000-3+030 kmsz) beavatkozási hossz: 3,03 km érintett település: Mohács 6608 j. ök út (0+000-2+430 kmsz) beavatkozási hossz: 2,43 km érintett település: Orfű 5609 j.ök út (0+000-0+600 kmsz) beavatkozási hossz: 0,6 km érintett település: - 65363 j. vasútállomáshoz vezető út (0+000-0+158 kmsz) beavatkozási hossz: 0,158 km érintett település: Pécsvárad A projekt 4-5 számjegyű leromlott állapotú utak felújítását, fejlesztését célozza meg, melynek megvalósulása esetén javul a települések és a térségben lévő munkahelyek elérhetősége, ezzel a munkaerő mobilitást és gazdaságfejlesztést ösztönzi. A beruházások az állami úthálózaton valósulnak meg. Az érintett ingatlanok és tulajdonviszonyai ténylegesen csak a tervezés folyamán határozhatóak meg. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül(t) tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A lakott területen belüli útszakaszok esetében a kerékpáros forgalom biztonságos levezetésének lehetősége megvizsgálásra kerül(t). A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak illetve fognak kapni. A beruházás a Baranya Megyei Területfejlesztési programba illeszkedik. A felújításra kerülő útszakaszok listája a megyei önkormányzattal egyeztetésre, jóváhagyatásra került. A Pályázó szervezeti formájából, továbbá szakértői és intézményi hátteréből adódóan, a projekt pénzügyi fenntarthatósága, illetve a megvalósított tevékenység hosszú távú (5 éves) működtetése és fenntartása biztosított. A projekt műszaki tartalma úgy kerül kialakításra, megtervezésre, hogy javítson a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságán. A beruházást költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre, illetve kerül megvalósításra. A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, valamint elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A beruházás a Baranya Megyei Területfejlesztési programba illeszkedik. A felújításra kerülő útszakaszok listája a megyei önkormányzattal egyeztetésre, jóváhagyatásra került. A felújított útszakasz 3 db település érint. 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA