Baranya.hu

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson

148 807 634 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.2.1-15-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 148 807 634 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 148 807 634 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projektgazda Mohács Város Önkormányzata a FOETUS-CAR Nonprofit Kft.–vel konzorciumban kívánja beadni projektjavaslatát, mely a városban már meglévő szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját kívánja komplex módon fejleszteni. A fejlesztés révén 7 szociális alapszolgáltatás újul meg (támogató szolgáltatás; család és gyermekjóléti központ; utcai szociális munka; étkeztetés; közösségi ellátás; nappali ellátás, házi segítségnyújtás) a város három különböző intézményében. A fejlesztés egy új épület építését; egy meglévő intézményépület átalakítását, korszerűsítését valamint eszközbeszerzést tartalmaz. Az érintett intézmények közül kettőnek (Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ; Egyesített Szociális Intézmény) a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartója, de az épületek tulajdonosa Mohács Város Önkormányzata. A harmadik intézményt a FOETUS-CAR Nonprofit Kft. működteti (Foetus Szociális Központ). A projektjavaslat fő célja az érintett szociális alapellátások hozzáférhetőségének és minőségének a javítása.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA