Baranya.hu

Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja

499 999 999 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.2-15-BA1 - Zöld város kialakítása

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 499 999 999 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 499 999 999 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tartalmazza.A tevékenységek részletes leírását a mellékletként csatolt igényfelmérés,valamint koncepcióterv tartalmazza.Önállóan támogatható tevékenységek:3.1.1.A.a: Szepessy tér és környéke növényállományának rekonstrukciója.Bruttó 92 506 800 Ft.Fák egyedi kezelése (ápolási munkák):bruttó 4 610 100 Ft,gyomirtás/beteg fák eltávolítása:bruttó 4 610 100 Ft.Összesen:bruttó 101 727 000 Ft.3.1.1.A.d:sportburkolatú futópálya kialakítása a Szepessy parkban.Bruttó 42 672 000 Ft.Játszótér kialakítása a Szepessy parkban fedett fa építménnyel.Bruttó 34 925 000 Ft.Szabadtéri tornapálya kialakítása a Szepessy parkban.Bruttó 34 925 000 Ft.Városi tanösvény kialakítása a Szepessy parkban.Bruttó 41 986 200 Ft.Összesen: bruttó 154 508 200 Ft.3.1.1.B.I.c.2:önkormányzati tulajdonban lévő,alulhasznosított épületrész megújítása,melynek célja profittermelő sport és szabadidős terem kialakítása.Építés:bruttó 6 794 500 Ft,kapcsolódó eszközbeszerzés:bruttó 1 333 500 Ft,összesen bruttó 8 128 000 Ft.Önállóan nem támogatható,választható tevékenységek:3.1.2.c:a Szepessy park stílusjegyeit hordozó műtárgyak (emlékművek) rekonstrukciója.Bruttó 3 810 000 Ft.3.1.2.d:a megújításra kerülő zöldfelületek funkcióját,összképét zavaró építmények,műtárgyak bontása:poller,betonasztal,kút,pad.Bruttó 635 000 Ft.3.1.2.i: a megújításra kerülő zöldfelületek rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés:környezetbe illő,minőségi utcabútorok,szemetesek,padok,valamint a városi tanösvényhez szükséges táblák beszerzése.Bruttó 13 970 000 Ft.3.1.2.k:szabadtéri rekreációt segítő létesítmények kialakítása:hűsölőpont,ivókút.Bruttó 6 527 800 Ft.Valamennyi főtevékenység esetén támogatható tevékenységek:3.1.2.2:jogszabály által kötelezően előírt parkolóhelyek kialakítása.Bruttó 9 525 000 Ft.3.1.2.3:önkormányzati belterületi közút zöldterület használatot segítő felújítása.Bruttó 93 005 131 Ft.3.1.2.3.a:zöldterület használatát segítő járdák felújítása,kialakítása.Bruttó 18 527 268 Ft.3.1.2.3.b: zöldterület használatát segítő parkolóhelyek felújítása.Bruttó 4 864 100 Ft.3.1.2.3.c: zöldterület használatát,hálózatba integrálódását segítő buszváró felújítása.Bruttó 7 620 000 Ft.3.1.2.3.d:a zöldterület elérhetőségét,átjárhatóságát biztosító parki sétány kialakítása.Bruttó 12 401 550 Ft.3.1.2.3.g: zöldterület használatát segítő kerékpártárolók kiépítése.Bruttó 2 540 000 Ft.3.1.2.4.közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése.Bruttó 19 050 000 Ft.3.1.2.6.közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kialakítása.Bruttó 3 810 000 Ft.Önállóan nem támogatható,kötelezően megvalósítandó tevékenységek:3.1.3.a:nem releváns.3.1.3.b:nem releváns.3.1.3.c:a projekt keretében kialakításra kerülő sportterem bejárata és mellékhelyisége jelenleg is akadálymentes.Valamennyi fejlesztést az akadálymentesítés elveinek figyelembe vételével valósít meg pályázó.3.1.3.d:ÁÚF 10. fejezete szerint.3.1.3.e:pályázó a projektet az igényfelmérés és kihasználtsági tervben foglaltak szerint a Mohácsi Torna Egylettel és a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettel partnerségben készíti elő és valósítja meg.3.1.3.f:a projekt keretében tervezett soft tevékenységek a felhívás 3.2.7. Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében témakörhöz kapcsolódóan.Bruttó 3 810 000 Ft.A soft tevékenységek részletes bemutatását az adatlap Költségek menüpontja tartalmazza.A Felhívás 3.2. pontban előírt feltételek teljesülése:a kötelezően előírt „A” főtevékenységen belül pályázó az a) és d) pontban foglaltakhoz kapcsolódó projektelemeket valósít meg a fentiekben bemutatottak szerint.A „B” főtevékenységhez kapcsolódóan a gazdaságélénkítés önkormányzati tulajdonú fejlesztésként valósul meg,a projekt keretében a pályázó önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló alulhasznosított épület jövedelemtermelő,sport- és szabadidős célú megújítására kerül sor.Az egyes infrastrukturális beavatkozásokhoz kapcsolódóan a fentiek során ismertetett soft tevékenységek is megvalósulnak.Tartalmi értékelési szempontok:Alacsony státuszú lakosság arányának változása,annak relevanciája:a projekt hatására az akcióterületen az alacsony státuszú lakosság aránya nem növekszik és a város más területein sem növekedik arányuk.Költséghatékony,reális és takarékos költségvetési tervezés:a projekt költségeinek tervezése az Építőipari Költségbecslési Segédlet,valamint a költséghatékony és takarékos pénzügyi tervezés követelményeinek megfelelően történt.Hozzájárulás a területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez:Baranya Megye Integrált Területi Programja 2018-ig 13 281,4 m2,összesen 66 407 m2 vállalást tett a városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek indikátor tekintetében.A projektben az indikátor vállalt értéke 31 637 m2,ami a területi vállalás közel fele.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA