Baranya.hu

Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja

579 470 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.2-15-BA1 - Zöld város kialakítása

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Komló

Megítélt összeg: 579 470 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 579 470 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt átfogó célja Komló Város általános környezeti állapotnak javítása,a település fenntartható fejlődési pályára állítása.A 2016-ben aktualizált Integrált Településfejlesztési Stratégiája a 2. akcióterületként jelzett Petőfi tér fejlesztését irányozza elő.Az ITS-ben megfogalmazottak alapján az akcióterületen tervezett beavatkozások célja,hogy a Nyugati városrész–elsősorban Kökönyös–és annak központi területe vonzóvá,közösségi és gazdasági funkciók fogadására alkalmassá váljon. A fent leírt fejlesztési cél mind hozzájárul vagy szoros kapcsolatban van az ITS-ben meghatározott specifikus célokkal,amelyek az alábbiak: - a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója - a lakosság szemléletformálása a környezet- és egészségtudatos magatartási formák irányába - a városrész központját képező többfunkciós tér alakítása, fejlesztése - a helyi erőforrásokra épülő gazdaság- és rendezvényturizmus fejlesztést célzó intézkedések megvalósítása - a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása - a sportolás és az egészséges életmód feltételeinek javítása - lakossági együttműködések, civil kezdeményezések segítése, a helyi identitás erősítése - innovatív technológiák és megoldások alkalmazása A hatályos településszerkezeti terv elhatározásai és megfogalmazott terület-felhasználása alapján,a hatályos helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek a pályázatban lehatárolt fejlesztési területet az alábbi övezetekbe sorolják: Nagyvárosias lakóterület,különleges sportterület,központi vegyes,zöldterület, közlekedési terület. A 2016.június 23-tól hatályos ITS alapján a tervezett fejlesztés az AT2-Petőfi akcióterület hatálya alá esik.Ezen akcióterületen belül az alábbi utcák által lehatárolt terület a fejlesztendő:Vájáriskola u.,Pécsi út,Juhász Gyula u.,Nagy László u.,Móricz Zsigmond u.,Mikszáth Kálmán u. Önállóan támogatható tevékenységek A) Főtev. A kijelölt akcióterület területén a zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója tervezett. A 1283 hrsz-en egy komplex, több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása a cél. A fejlesztésre szánt területen a csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése:a 1265 hrsz-en lévő Petőfi téren csapadékvíz tárolására alkalmas tartályok kerülnének,amelyekből a csapadékvizet közvetlenül a tér zöldfelületének gondozására lehetne hasznosítani. A 2420-as hrsz-en lévő víztartály felújítását követően a kijelölt akcióterületről lehulló, a város irányában elfolyó csapadékvizet lehetne felfogni és közvetett módon hasznosítani. A 2338/1-es hrsz-en lévő teniszpálya területén elhelyezésre kerülő tartályok a Móricz Zsigmond utca 2-8. társasházak csapadékvizét gyűjtenék össze, amelyet a teniszpályák karbantartására lehetne hasznosítani. (Hozzávetőleges költség: bruttó 138 millió Forint.) B) Főtev. A 1240-es hrsz-en lévő futófolyosó és a 2338/1 hrsz-en lévő teniszpálya épületének energetikai korszerűsítése. A beruházások alacsonyabb fenntartási költséget eredményeznének és a korszerű épületegyüttesekben várhatóan megnövekedne a sportolók száma. (Hozzávetőleges költség: bruttó 101,9 millió Forint.) C) Főtev. A Petőfi téren megszűnne az átmenő gépjármű forgalom és a parkolás, kizárólag a téren működő üzletek üzemeltetői hajthatnának be árufeltöltési célból. Így egy jól kihasználható köztér jönne létre, amelyen a burkolt felületek kialakítását követően lehetőség nyílna kültéri árusító pavilonok elhelyezésére és a szolgáltatók kitelepedésére. (Hozzávetőleges költség: bruttó 42,9 millió Forint.) Az önállóan támogatható, választható tevékenységek közül többek között az alábbiak valósulnának meg: vízáteresztő burkolatok létesítése; eszközbeszerzés; a csapadékvíz hasznosítására alkalmas létesítmények rekonstrukciója és kiépítése; járdák, parkolóhelyek, buszöblök korszerűsítése, közvilágítási hálózat bővítése, kamerarendszer telepítése. (Hozzávetőleges költség: bruttó 220 millió Forint.) A pályázati felhívásban előírt, a projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos feltételek teljesülése: a zöldfelületek revitalizációja, gazdaságélénkítés. A tervezet soft programok a környezettudatosság szélesebb körben való elterjedése. A beavatkozás nem járul hozzá negatívan az alacsony státuszú lakosság arányának változásához sem az akcióterületen, sem Komló városában. A projekt a megye által a TOP 2. vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés prioritás kapcsán a Városi területeken létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek című indikátorvállalás teljesítéséhez 7.650 m2 célértékkel járul hozzá. 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA