Baranya.hu

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi intézményének Eötvös utca óvodai és Dózsa György utca bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

34 585 900 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi intézményének Eötvös utca óvodai és Dózsa György utca bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 34 585 900 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 34 585 900 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A tervezett projekt keretében a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi intézményének a Mohács, Eötvös utca 26. szám alatti óvoda, valamint a Mohács, Dózsa György utca 9. szám alatti bölcsőde feladatellátási helyeinek fejlesztése valósul meg. A projekt átfogó célja a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásainak minőségi fejlesztése által. Alapvető cél a racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, szakmai tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott, integrált intézményi hálózat fenntartása, az azonos minőségű szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos működtetés érdekében. Kiemelt cél a hosszú távú működésre alkalmas intézmények korszerűsítése, a különböző jellegű helyi együttműködések révén a területi különbségek minimálisra csökkentése, valamint az ellátásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Specifikus célok az óvoda fejlesztés keretében a jelenleg a szuterén épületszinten kialakított, korszerűtlen, elavult állapotban lévő és csak külső, nyitott helyről, lépcsőn keresztül megközelíthető tornaszoba helyett az épület bővítésével megvalósítandó új tornaszoba kialakítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges korszerű eszközök beszerzésével, mely hozzájárul a gyermekek mozgásfejlesztésének hatékonyságához, ezáltal egészségük megőrzéséhez valamint személyiségük fejlődéséhez. A feladatellátási hely fejlesztésével összesen 88 gyermek jut magasabb színvonalú szolgáltatáshoz a 110 férőhelyes intézményegységben, mely hozzájárul a kisgyermekes családok megsegítéséhez. A bölcsőde feladatellátási helyhez kapcsolódóan cél az intézményben dolgozókkal egyeztetett, a feladatok megfelelő minőségű ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a csatolt eszközlista és a megalapozó dokumentum vonatkozó fejezetében bemutatottak szerint, mely hozzájárul a 3 éves kor alatti gyermekek (81 gyermek a 88 férőhelyes intézményegységben) ellátási színvonalának emeléséhez. Jelen projekt tervezet a Mohács, Eötvös u. 26. sz. alatti óvodai feladataellátási helyhez kapcsolódóan tartalmaz infrastrukturális tevékenységet, mely ingatlan tulajdonosa pályázó Mohács Város Önkormányzata. Az épületben az óvodások tornaszobája az épület szuterénjében van kialakítva, lépcsővel, nyitott helyről közelíthető meg. A helyiség méretei és megközelíthetősége a mai előírásoknak nem felelnek meg. Megvalósítási feladat a csoportszobákból fűtött helyen, akadálymentesen megközelíthető tornaszoba kialakítása, melynek befoglaló méretei, helyiségnagyság és a hozzá tartozó sportszertár helyigénye is biztosítható. Az ingatlan rendelkezik áram, víz, gáz és szennyvíz rákötéssel, teljes közművesítettségű. Az ingatlan belső udvarán, a helyi építési előírások betartásával, szakhatósági egyeztetéssel a tervezett épületbővítés elvégezhető. A meglévő épület északi homlokzatán jelenleg fedett-nyitott terasz csatlakozik. Ennek elbontásával, áthelyezésével, a terület felszabadulásával, a tornaszoba és szertár helyiségeit magába foglaló épületrész, a meglévő óvodaépület közlekedő folyosójáról nyaktag csatlakozással, akadálymentesítetten elhelyezhető. A fűtés meglévő központi rendszerre csatlakoztatott radiátoros fűtéssel oldható meg. Az épület bővítés a meglévő vízellátás-csatornázás kialakított rendszerét nem érinti. A helyiség szellőzés gravitációs szellőzéssel, bukó-nyíló ablakok beépítésével megoldott. Az elektromos hálózat a meglévő hálózatra csatlakoztatva, a helyiség jellegének megfelelő védettségű szereléssel, fényigényének megfelelő szerelvények beépítésével kerül kialakításra. Az óvodai feladatellátási helyhez kapcsolód eszközbeszerzés részletezését a megalapozó dokumentum és melléklete tartalmazza. A bölcsődei intézményegységet nem érinti infrastrukturális fejlesztés, az intézményegységgel egyeztetett, a megalapozó dokumentumban és mellékletében részletezett eszközök beszerzésével javul az ellátás minősége. A pályázati felhívás 3.1.1 pontja szerinti önállóan támogatható tevékenységek: A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: f) tornaszoba, orvosi szoba elkülönítő helyiségek létesítése, felújítása: a Mohács, Eötvös utca 26. szám alatti óvodai feladatellátási hely tornaszoba kialakítása B) Eszközbeszerzés: a) Bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl. konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl. konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan: Mindkét fejlesztendő feladatellátási helyhez kapcsolódóan (Mohács, Eötvös utca 26. szám alatti óvoda és Mohács, Dózsa György utca 9. szám alatti bölcsőde) a megjelölt célcsoportra vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékok és konyhai eszközök beszerzése b) informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése: az óvodai feladatellátási helyhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése, melyek a nevelési munkához közvetlenül kapcsolódnak A pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerinti önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: a) akadálymentesítés: az óvodai feladatellátási helyen kialakítandó tornaszoba tekintetében a Pályázati Felhívás 3.2 pontjában feltüntetett feltételek alapján b) szórt azbeszt mentesítése: az óvodai feladatellátási helyen tervezett infrastrukturális fejlesztéssel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, így ezen tevékenység jelen projekt szempontjából nem releváns c) energiahatékonysági intézkedések: az óvodai feladatellátási helyen kialakítandó tornaszoba tekintetében a nyílászárók szerkezetek, hőszigetelések (homlokzati-, padló-, illetve padlás hőszigetelés) kialakítása a hőtechnikai szabvány előírásainak és a Pályázati Felhívás 3.2 pontjában feltüntetett feltételeknek megfelelően d) nyilvánosság biztosítása: a teljes projektre vonatkozóan, az ÁUF c. dokumentum 10. fejezete alapján A megvalósítandó projekt a pályázati felhívás 3.2. pontjában szereplő műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások, valamint a bölcsődékre és óvodákra vonatkozó szabályok figyelembe vételével, azok teljesülésével került tervezésre. A projekt részletes szakmai, műszaki bemutatását jelen pályázati dokumentáció mellékleteként csatolt megalapozó dokumentum tartalmazza, kitérve a tartalmi értékelési szempontok és terület-specifikus értékelési szempontok teljesülésének bemutatására.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA