Baranya.hu

Óvodák és bölcsöde fejlesztése Komlón

121 327 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Óvodák és bölcsöde fejlesztése Komlón

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Komló

Megítélt összeg: 121 327 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 121 327 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A felhívás lehetőséget biztosít önkormányzatunk számára, hogy a gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférést javításuk és a szolgáltatások minőségét fejlesszük. Férőhelybővítés Komló esetében nem releváns, mivel az intézmények kapacitása településrészenként megfelelő, a jelentkezőket kivétel nélkül fogadni tudják. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és a Komló Városi Óvoda hét telephelyének fejlesztését teszi lehetővé pályázat. Intézményeinkben az évek során a fontosabb fejújításokat, illetve karbantartásokat a forrásainkhoz mérten elvégeztünk. A projektbe betervezett fejlesztések többsége az játszóudvarok felújítása, illetve udvari fejlesztőjátékok beszerzése, mivel a nagyobb javítások elvégzését követően ezek fejlesztésére és beszerzésére önkormányzatunknak nem maradt fedezete. A projektnek köszönhetően a megszépült intézmények mellett az óvodai és bölcsődei szolgáltatás minőségét javítani tudjuk, mely hozzájárul a gyermekek képességeinek és készségeinek fejlődéséhez. A projekt önállóan támogatható tevékenységei közül a férőhelyek és játszó udvarok felújítását, bele értve az épületgépészetet, illetve egy darab melegítőkonyha fejlesztését is, illetve fejlesztőjátékok és berendezési tárgyak beszerzését tervezzük. A felhívás 3.2 pontjaiban szereplő elvárásokat figyelembe vettük, az előírásoknak Komló Város Önkormányzat megfelel. Esélyegyenlőségi programunk feltöltésre került a támogatási kérelem rögzítésével együtt. Szilvási Bölcsőde: A fejlesztések és a pályázatban kért eszközök szükségesek, hogy az évek során megoldásra váró problémákat megszüntessük, valamint az udvar komfortosabbá váljon a gyermekek számára. A csapadékvíz elvezetése megoldatlan, ami az udvar takarórétegének elkopásához vezetett. Ennek következtében az udvar gyakran poros és sáros, a megfelelő lejtés kialakításával a csapadékvíz elvezetése megoldására kerülne. A probléma megszüntetése után pedig nagy felületű füvesítésre kerülne sor. Az épület körüli járda töredezett és balesetveszélyes, így az elbontásra kerülne, majd azt követően térkő burkolattal építenénk újjá. A bölcsődét kisebb szakaszon dróthálós kerítés veszi körül, ami nem felel meg az előírásoknak, mivel függőleges pálcaosztású kell, ezért ezen a szakaszon egy magasabb, masszívabb kerítés kialakítására kerülne sor. Az intézményt körülvevő kerítést, pedig felületkezelés után újra festenék. A bölcsőde és óvoda közötti kapu nehezen nyitható, a könnyebb átjárhatóság érdekében egy új kapu létesítését szeretnénk. Az egyik csoport udvarán szennyvíz akna található, mely előírás szerint nem lehet játszóudvaron, így áthelyezése szükséges. Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében udvarrészenként 1db párakapu létesítést tervezzük, a kinti kézmosási lehetősége miatt falikút kiépítését szeretnénk, illetve további árnyékoló kialakítása szükséges, mert a jelenlegi pergola nem elég nagy, hogy a gyermekeket nyáron megvédje a napsugárzástól. A nagy felületű támfal lefestésével az udvar barátságosabb és otthonosabbá válna. Szükség van fedett babakocsi tárolóra, mert nincs elegendő hely erre a célra, valamint kültéri játéktárolóra, mivel a jelenlegiben vizesednek, penészesednek a játékok, eszközök. A projekt keretein belül szeretnék az épület párkányainak cseréjét, mivel a jelenlegi balesetveszélyes, éles, gyermekfej magasságban van. A csoportszobáknál szúnyogháló elhelyezésére, bejárati ajtók felett esőbeálló kialakítására, valamint a leázás utáni faljavításra is sor kerülne. 2015. évi csőtörés miatt a beépített szekrények dohosak, penészesek, ezért szükség van új szekrényekre és elkülönítő kőműves munkákra is. A felnőtt öltözőben a dolgozói létszám meghaladja a szekrények számát, így szükséges lenne további szekrények elhelyezése. A projekt keretein belül lehetőség van fejlesztő játékeszközök beszerzésére is. A jelenlegi játékok elavultak, illetve a magas létszám miatt kevésnek is bizonyul. A bölcsőde az egészséges életmódra nevelést kiemelt feladatának tekinti. A gyermekek biológiai fejlődése csakúgy, mint a mozgásfejlődése csak rendszeres napi testmozgással, testedzéssel biztosítható. Minden évszakban sokat tartózkodnak az bölcsőde udvarán, teret biztosítva a gyerekek igen fontos életkori sajátosságának a mozgásnak. Törekednek arra, hogy minél változatosabb, gazdagabb balesetmentes játék és mozgáslehetőséget biztosítsanak a gyermekeknek, igyekeznek a korszerű mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére. A mozgásfejlesztés során fejlődik a gyerekek egyensúlyérzéke, térérzékelése, tájékozódó- alkalmazkodó képessége, szem-kéz, szem-láb koordinációja, összerendeződnek szenzo-motoros képességei.

KOMLÓ VÁROSI ÓVODA Az udvar takarórétege az évek során elkopott, ennek következtében az udvar gyakran poros és sáros. Ezért szükséges a nagy felületű kertrendezés, ami magába foglalja örökzöldek és sövények ültetését, valamint a füvesítést. Az épület körüli járda töredezett és balesetveszélyes, így az elbontásra kerülne, majd azt követően térkő burkolattal építenénk újjá. Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében indokolt a gumitéglás burkolatú játszóhelyek kialakítása. A korszerű, új mozgásfejlesztő eszközök beszerzése mellett figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet kialakítására, a gyermekbalesetek csökkentésére. A nyári nagy melegben a gyermekek komfortzónáját a következő megoldásokkal kívánják segíteni, szükséges lenne kneip taposó létesítésére, valamint legalább egy párakapu, vízpermetező kiépítésére, emellett gondoskodni kell a megfelelő napvédelemről különböző árnyékoló technika (napvitorla) kiépítésével. A terület domborzati viszonyai miatt, legalább 16fm hosszan támfal kiépítése szükséges. Az intézmény villamoshálózata régi, balesetveszélyes. A projekt keretein belül az óvoda teljes villamos rendszerét korszerűsítenénk.

HUNYADI ÓVODA Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében indokolt a gumitéglás burkolatú játszóhelyek, futóbicikli pálya kialakítása. A sportpálya köré, a balesetek elkerülése végett szükséges egy kerítés kiépítése. A korszerű, új mozgásfejlesztő eszközök beszerzése mellett figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet kialakítására, a gyermekbalesetek csökkentésére. A nyári melegben fontos a gyermekek komfort zónájának szinten tartása, ezért az udvari taposó, valamint párakapu kialakítása, kiépítése szükséges lenne, emellett gondoskodni kell a megfelelő napvédelemről különböző árnyékoló technikák (napvitorla) kiépítésével. Az épület körüli járda töredezett és balesetveszélyes, így az elbontásra kerülne, majd azt követően térkő burkolattal építenénk újjá. A terület domborzati viszonyai miatt, legalább 23fm hosszan támfal kiépítése szükséges. A projekt keretein belül kialakításra kerülne három lépcső is, valamint egy kültéri szerszámtároló, mert jelenleg megoldatlan probléma a kerti eszközök megfelelő tárolása. Az óvoda udvara 2283 négyzetméter, ahol dombos füves terület és betonos terület egyaránt található. Az intézményben járó gyermekek több mint a fele hátrányos illetve halmozottan hátrányos. Óvodában nincs kialakítva torna szoba, így ezek a gyermekek mozgásigényüket a legjobban az udvaron elégíthetik ki. Ezért szeretnék az udvarukat minél jobban felfejleszteni, hogy gyermekeknek lehetőséget tudjanak biztosítani a harmonikus mozgásuk fejlődéséhez. A eszközökkel a gyermekek következő képességeit és készségeit kívánják fejleszteni: Csúszdával a mozgáskedvét, egyensúlyérzékét, térészlelését, koordinált mozgását. A 3 tagú egyensúlyozóval az egyensúlyérzékelést és szem-láb koordinációt. Tornyos mászókával (mászó fal, csúszda, híd) a látás és mozgás koordinációt, alkalmazkodás a társak mozgásához, helyzetfelismerő képességet, figyelemmegosztást, mozgás memória, mozgástervezés, testhatárok észlelését és a téri irányok alkalmazását. Fészek hintával a gyermek kinesztetikus érzékelését, a Rugós hintával pedig, az egyensúlyérzékét, koordináció képességét, mozgáskedvét. Motor és bicikli pálya a társas szociális készségeket, a mozgás memóriát, gyors reagáló képesség alakítása, koordináció képességeket, keresztcsatornák fejlesztését. Trambulinnal az agyi funkciók, az egyidejű többcsatornás figyelmet, egyensúlyérzékelést. Kosárlabda palánkkal a szem –kéz koordinációt, térészlelést, téri tájékozódást, szem-kéz- láb koordinációt, nagymozgások, mozgás memória, kudarctűrő képesség fejlesztését, testhatárok érzékelését. Rollerrel, futó biciklivel és a motorral egyensúlyérzékelést, erőnlét fejlesztését, keresztcsatornák fejlesztését, szem-láb koordinációt, állóképesség fejlesztését. Fa szemetessel a gyermek környezettudatós magatartásának a kialakítását. A gyermekekben szeretnék kialakítani és megalapozni az igényt az egészséges életmódra és a mozgás igényük hasznos eltöltésére.

SZILVÁSI ÓVODA Az udvar takarórétege az évek során elkopott, ennek következtében az udvar gyakran poros és sáros, illetve a jelenlegi burkolatok minősége nem megfelelő, ezért van szükség a nagy felületű füvesítés és térkő burkolat kialakítására. Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében indokolt a gumitéglás burkolatú játszóhelyek kialakítása. A korszerű, új mozgásfejlesztő eszközök beszerzése mellett figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet kialakítására, a gyermekbalesetek csökkentésére. A nyári meleg ellen szükségszerű a párakapu, vízpermetező kialakítása a játszóudvarokon, továbbá gondoskodni kell a megfelelő napvédelemről különböző árnyékoló technikákkal (pl.: napvitorla). A kerítés, illetve a térelválasztó kerítések cseréje is indokolt, mert a jelenlegi állapot nem felel meg az előírásoknak. Az intézmény villamoshálózata elavult, balesetveszélyes. A projekt keretein belül az óvoda teljes villamos rendszerét, valamint a telephely konyháját is korszerűsítenénk, mely magába foglalja a konyha akadálymentes megközelítését, a padlóburkolat cseréjét, az oldalfalazat újravakolását és festését, valamint a szükséges konyhai felszerelés (3 medencés mosogató, mosogatógép, kézmosók, falikutak) teljes cseréjét. Az óvoda csodálatos természeti környezetben, főúttól távol helyezkedik el. Fákkal, zöld növényzettel körbevett hatalmas füves udvarral rendelkezünk, melyet igyekeznek maximálisan kihasználni a gyerekek egészséges, játékos mozgásfejlesztése érdekében. Az intézmény kiemelt feladata a mozgás, mozgásfejlesztés. A mozgásos – játékos tevékenységek nagy részét a szabadban végzik kora tavasztól – késő őszig. A gyerekeket minél több mozgásfajtával szeretnék megismertetni. A korosztályukra méretezett biztonságos eszközök hatásosan és sokoldalúan fejlesztik izomzatukat, egyensúlyérzéküket, ügyességüket, állóképességüket, edzettebbé vállnak. A mozgásfejlesztés mellett a széleskörű szerepjátékok fejlesztése is cél. A sokszereplős játékokkal a közösségi életet szeretnék fejleszteni (egymáshoz való alkalmazkodás, szabályok kialakítása, elfogadása, betartása, barátkozás)

KÖRTVÉLYESI ÓVODA A projekt keretein belül megoldásra kerülnének az évek óta elhúzódó problémák. A tervezett felújítási munkák a következőek: A bejárati kapu korszerűre cserélése ma már elengedhetetlen követelmény az óvodába járó gyerekek biztonsága érdekében. Fontos számunkra hogy az óvoda területére csak az léphessen be, akinek ott dolga van a gyerekek, szülők biztonságban érezhessék magukat. Az intézmény évek óta szeretne az udvaron, gyerekek számára egy sportpályát kialakítani ahol lehetőség lenne focizni, labdázni. A labdás pálya helyét már előkészítették, de sajnos forráshiány miatt nem tudtak tovább lépni. Most a pályázat lehetőséget ad a labdás pálya megvalósítására, mely a mozgásfejlesztés mellett teret adna a szociális képességek fejlesztésére. A közös játék során fejlődne együttműködő, alkalmazkodó, kudarctűrő képességük, pozitívan fejlődnének társas kapcsolataik, akarati tulajdonságaik. A pályázatban az óvoda felújítása mellette fejlesztőjáték eszközök beszerzését tervezzük, mivel az udvari játékeszközök már 23 évesek így folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. A vezető törekszik arra, hogy a játékok a mai követelményeknek megfelelőek legyenek, továbbá figyelmet fordít a balesetmentes környezet kialakítására, a gyermekbalesetek csökkentésére. A nagyobbaknak több funkciós mászókákat, játékvárat terveznek, a kisebbeknek az életkori sajátosságaiknak megfelelő, a mozgásfejlettségükhöz igazodó, alacsonyabb, egyszerűbb mozgásfejlesztő eszközök beépítését szeretnék. Szükség van arra, hogy biztosítsák, teljesen, kötetlen gyakorlási lehetőségeket. A pályázatban megjelölt eszközök a nagymozgások koordinációját, automatizálódását, a finommotorika, a szem-kéz, szem-láb koordináció kialakulását, az észlelés és a mozgás integrációját segítik. A fejlesztőeszközökön végzett rendszeres mozgás során fejlődik állóképességük, gyorsaságuk, ügyességük, kitartásuk, akaraterejük, izomerejük.

KÖKÖNYÖSI ÓVODA A pályázatban kért fejlesztésekkel és eszközökkel az óvoda udvarán, sokasodó problémák megszűnnének, valamint lehetőség lenne az udvar komfortosabbá tételére. Kezdetektől fogva megoldatlan a csapadékvíz elvezetése, ami az udvar takarórétegének elkopásához vezetett. Ennek következtében az udvar tavasztól őszig poros, ősztől tavaszig sáros. Poros időszakban rengeteg vizet használnak az udvar portalanítására. Ezért van szükség a csapadékvíz elvezetés megoldására, gyeprácsos, gumitéglás burkolatú játszóhelyek kialakítására, valamint a kültéri vízfogyasztás leválasztására, Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében a" pancsolónk" felújítása (vízkeverő rendszer, zuhanyok cseréje, a burkolat cseréje) párakapu, napvitorla kialakítása, valamint az udvarrészeket elválasztó kerítések cseréje is indokolt. Az intézmény villamoshálózata régi, balesetveszélyes, sűrűn szükséges a karbantartása. A projekt keretein belül az óvoda teljes villamos rendszerét korszerűsítenénk. Az igényelt mozgásfejlesztő eszközök a gyermekek szabadban töltött játék idejének gazdagabbá, változatosabbá tételét célozza meg. Cél, hogy a különböző életkorú gyermekek mozgásigényét, minél változatosabb mozgáslehetőségek biztosításával segítsék. A fejlesztőeszközökön végzett mozgástevékenységek által fejlődnek testi képességeik, mozgáskoordinációjuk, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkcióik, valamint társas kapcsolataik. Összességében komplex módon hatnak a személyiségfejlődésre.

MECSEKJÁNOSI ÓVODA A jelenlegi járda és egyéb felületek, valamint a lépcsők minősége és állapota nem megfelelő. A járdák elbontása után, térkő burkolattal tervezik kialakítani az új közlekedőket. A régi lépcsőket szintén elbontják és helyettük az előírásoknak megfelelően alakítanak ki újakat. A kerítés állapota megköveteli a teljes átépítést, az új kerítés az előírt szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően kerül megépítésre. Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében szükséges a gumitéglás burkolatú játszóhelyek kialakítása. A korszerű, új mozgásfejlesztő eszközök beszerzése mellett figyelmet kell fordítani a balesetmentes környezet kialakítására, a gyermekbalesetek csökkentésére. A kültéri kisház felújítása indokolt, a jelenlegiben vizesednek, penészesednek a játékok, eszközök. A nagy mozgások fejlesztésére törekedtek az eszközök kiválasztása tekintetében. Első sorban az egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztése, kúszás, mászás, csúszás, függés mozdulatainak fejlesztése volt a célterület. A padok és asztalok a finom motoros koordináció fejlesztését szolgálják majd, a rajzolás, festés, gyöngyfűzés és egyéb tevékenység lehetőségének megteremtésével.

GESZTENYÉSI ÓVODA Az udvar élhetőbbé, komfortosabbá tétele érdekében a "pancsoló" felújítása, zuhanyok cseréje, ivó kutak kialakítása szükséges. A párakapu, vízpermetező létesítésével a nyári melege elviselhetőbb lenne a gyermekek számára, így kiépítése indokolt. Az óvodát dróthálós kerítés veszi körül, ami nem felel meg az előírásoknak, mivel függőleges pálcaosztású kell, ezért ezen a szakaszon egy magasabb, masszívabb kerítés kialakítására kerülne sor. A terület domborzati viszonyai miatt, legalább 150fm hosszan gerenda támfal kialakítás szükséges. A projekt keretein belül kialakításra kerülne két lépcső is, valamint egy kültéri szerszámtároló, mert jelenleg megoldatlan probléma a kerti eszközök megfelelő tárolása. Olyan mozgásfejlesztő eszközöket választottak, amelyek még hiányoznak az udvari eszköztárukból, ill. korszerűsítésük szükséges. A gyermekek nagy mozgását, szem-kéz, szem-láb koordinációját, téri tájékozódását, ügyességét (Polyball labdadobáló, szánkó focikapu), testséma ismeretét, egyensúlyozó érzékét (lépegető, libikóka. rugós ló) fejlesztik a kért játékok. Az udvar alkalmas padok asztalok elhelyezésére, ahol kreativitást fejlesztő játékokat lehet játszani, alkalmas megfigyelések végzésére, mikro csoportokban történő játékok levezetésére. A Tapasztalatok szerzésére, megfigyelésre, kísérletek reprodukálására nagyon jó lehetőség a vizező-homokozó asztal, a homokozó ahol fejlődik kreativitásuk, több érzékszerven keresztül gyűjtenek tapasztalatokat a gyermekek. Az udvaron nagyon széleskörűen gondozzák növényeket, állatokat. Szeretnék, ha néhány eszközzel korszerűsíthetnék udvaruk értékeinek bemutatását (Információs tábla). Ezek az eszközök nagymértékben hozzájárulnának a még változatosabb, szabadban játszható játékok játszásához, mozgáshoz, tapasztalatszerzéshez.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA