Baranya.hu

A Busójárás színtereinek fejlesztése

849 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: A Busójárás színtereinek fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.2.1-15-BA1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 849 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 849 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Mohács a regionális fejlesztések egyik Dél-dunántúli központja. Az elmúlt években végrehajtott fejlesztések révén folyamatosan nő a térség lakosságmegtartó képessége és a turizmus révén munkahelyteremtő ereje. A település kínálatára ugyanakkor a kiemelt jelentőségű busójárás miatt a hagyományostól némiképp eltérő módon jellemző a szezonalítás, így a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja az, hogy az év nagy részében turisztikai kínálat legyen alapozható a helyszínekre, a fő vonzerőt jelentő kulturális esemény a teljes turisztikai szezon során éreztesse hatását. A kapcsolódó látogatóbarát múzeumi, kulturális programok és fesztiválok e kínálat élővé tételét segítik. A TOP a turisztikai vonzerők fejlesztési felhívása a fenti célok elérést szolgálja. A hagyományőrzés szerepe a vidékfejlesztésben mára elismert tényező, mely támogatásával a vidék szellemi és tárgyi környezetének megóvását segíti a jövő generáció számára. Mohács és a Busójárás eredetisége az atmoszférában rejlik. Az örökségi környezet magától értetődő imázsát adja Mohácsnak. Lakói identitásuk megőrzésének eszközét fedezhetik fel a partnerségen alapuló fejlesztések révén megvalósuló projektben. Ezek alapján indokolt a Mohács Város Önkormányzata által tervezett projekt. A cél az eredetileg a sokac népcsoport ünnepét, de mára a helyi identitás leginkább meghatározó és a Mohácson élő nemzetiségek együttélésének szimbólumát jelentő népszokás idegenforgalmi keretek között történő bemutatásához méltó helyszín biztosítása. Az országos és nemzetközi szinten egyaránt rangos egyszeri esemény tartalma így egész évben és széles rétegek számára elérhetővé válik. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára való felvétel óta megnövekedett érdeklődés övezi busójárást, mely évente hat napig tartó eseménysorozata alatt több tízezer, esetenként a város lakosságának többszörösét meghaladó számú vendég magas szintű ellátását, megfelelő szórakoztatását kell megoldania. Ezek a programok több helyszínen zajlanak. A rendezvény központja a város főtere, a Széchenyi tér; a legnagyobb tömeget érintő programokkal. A vendégek gasztronómiai ellátását a főtértől kb. 300 m távolságra elhelyezkedő, s események gerincét képező fő útvonal mellett lévő Hősök parkjában és a Deák téren kialakított Vendégudvar szolgálja. Itt az ország minden szegletéből idesereglő vendéglátó vállalkozások mobil kiszolgáló egységeket üzemelnek be, s szolgálják ki a busójárás vendégeit. Megállapítást nyert, hogy ez a helyszín alkalmas a fenti funkció ellátására, de a park mai állapota, s a Vendégudvar befogadásához szükséges közművek hiánya a Hősök parkja és Deák tér teljes rekonstrukcióját elengedhetetlenné teszi. A fejlesztés révén a Deák tér valódi rendezvénytér funkciót kap, mely nem csak a busójárás, de az ehhez kapcsolódó, városban zajló további turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények lebonyolításához is helyszínéül szolgál. A Deák téren túl a Busóudvar, valamint a Széchenyi tér is a projekt helyszíne. A Busóudvarban a 21. század elvárásainak megfelelő élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra. A fejlesztés e része alkalmas arra, hogy a busójárás jelentette szezonális egyenetlenséget kezelje, mérsékelve ezzel a jelenség hatását. A fejlesztés a város idegenforgalmi, kulturális, gazdasági vonzerejének megerősödését célozza és a térségi központ szerepkör magasabb szintű betöltéséhez járul hozzá. A fejlesztés révén nő a város és a desztináció látogatottsága, a vendégéjszakák száma. A turizmus tovagyűrűző, multiplikátor hatása jelen projekt révén is érvényesül, így a létrehozott szolgáltatások révén a térbeli jövedelemátcsoportosítás a helyi gazdaságba beáramolva újabb és újabb helyi vállalkozásokhoz jut el, újabb jövedelmeket generál. Mohács hazánk meghatározó történelmi települése. Mohács utazási döntésben elsődlegesen szerepet játszó vonzereje a település történeti- és kulturális öröksége, és az ezt leginkább megjelenítő Busójárás, amely egyben a kulturális turizmus kiemelt terméke is. A kulturális turizmus célcsoportjait a művészetkedvelők, kiállításokat, múzeumokat, történelmi hagyományokat kedvelők, rendezvényturisták és iskolás csoportok jelentik. A célcsoport mind korban, mind fizetési hajlandóságban, mind küldőterületekben rendkívül széles spektrumot fed le, ez részletesen az Üzleti Terv 3.2. pontjában kerül bemutatásra. Kivitelezés a Hősök parkja és a Deák tér rekonstrukciója keretében valósul meg. Elemei: Parképítés, fedett színpad, multimédiás medence, sétautak, vonalasinfra, kiszolgáló létesítmények kialakítása. Innovatív, interaktív bemutatási formák megvalósítása érdekében eszközbeszerzések is megvalósulnak: audio guide rendszer, hang- és fénytechnika beszerzése. Busóudvar interaktív fejlesztése keretében fényfestés kialakítása, kiállítási installáció beszerzése, busódesigner, érintőpadlós tánctanulás eszközbeszerzése. A Széchenyi téren LED-fal kihelyezése valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA