Baranya.hu

Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

800 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Jelen projekt keretében zöldmezős beruházásként valósul meg 40,1 hektár területen alap-infrastruktúra kiépítése. E terület közvetlenül a működő Mohácsi Ipari park mellett terül el. Mohács Integrált településfejlesztési stratégiájának Megalapozó vizsgálata is a Mohácsi Ipari Park bővítési területeként értelmezi. A Megalapozó vizsgálatban „ipari parkok” megnevezéssel jelölt városrészt, melynek délnyugati része képezi a bővítési területet. A projekt keretében külön iparterület kerül kialakításra, melyre később a működő ipari park tulajdonosa és üzemeltetője, Mohács Város Önkormányzata ki fogja terjeszteni az Ipari Park címet, ezért a fejlesztés egyértelműen a működő ipari park bővítésének kell tekinteni. A projekt megvalósítási területe jelenleg szántóföld besorolású, melynek végleges más célú hasznosítási engedélye rendelkezésre áll. Mohács Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában is megfogalmazott stratégiai célja a munkahely-teremtéssel kapcsolatos gazdaság-fejlesztés. Ennek egyik eszköze az üzleti-szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése, mely új termelő-beruházások alapját teremtik meg. Az új beruházások munkahelyeket teremtenek, ezáltal csökken a munkanélküliség, az elvándorlás, a jövedelmek növekedésével nő a lakosság életszínvonala. A tartós tőkemegkötés, egyenletesebb adóbevétel és növekvő hozzáadott érték termelés jelentkezik. Mohács Város Önkormányzata hosszú távú célja, hogy a fejlesztett iparterülettel bővítse a jelenlegi Ipari parkot. Közvetlen célok: - Vonzó gazdasági környezet kialakítása, befektetés ösztönzés feltételeinek megteremtése - Minőségi, színvonalas infrastrukturális vállalkozói környezet kiépítése, - Munkahelyteremtés Közvetett célok: - Dinamikusan fejlődő, versenyképes gazdaság - Munkahelyteremtés - Kereslet-és kínálatösztönzés Hosszú távú célok: - Ipari Park cím kiterjesztése a fejlesztett iparterületre - Befektetés-ösztönzés keretében nagybefektetők ipari parkba történő betelepítése - Helyi vállalkozások működési környezetének javítása - Lakossági életminőség javítása Rövid távú célok: - új 40,1 hektáros egybefüggő iparterület kialakítása, - az új iparterület elérhetőségét és feltárását segítő alapinfrastruktúra kiépítése Mindkét megfogalmazott átfogó cél eléréséhez hozzájárul a projekt keretében megvalósuló új, zöldmezős iparterület kialakítása. A működő ipari parkban jelenleg nincs nagy kiterjedésű, szabad terület betelepülni kívánó, nagybefektetők számára. E cégektől várhatóak el olyan beruházások, melyek magas foglalkozatási igényt teremtenek Mohácson. A projekt keretében a Pályázati Felhívás 3.1.1 pontjában rögzített Önállóan támogatható tevékenységek közül a B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások főtevékenységen belül: a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése valósul meg. Ennek keretében zöldmezős beruházás során létrehozunk teljesen közművesített új egybefüggő iparterületet, melynek nagysága 40,1 hektár. Ehhez kapcsolódóan a hatékony befektetés-ösztönző tevékenység érdekében kidolgozott marketing stratégia mentén egymásra épülő befektetés-ösztönző marketing tevékenységet valósítunk meg. A tervezett tevékenységek így a működő ipari parkba a már betelepült vállalkozások működési környezetét is közvetlenül fejlesztik. Ez biztosítja fejlesztésünk komplexitását. 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg projektünkben: a) Akadálymentesítés d) Nyilvánosság biztosítása A projekt további tevékenységei: előkészítés, tulajdonviszonyok rendezése, befektetés-ösztönző marketing tevékenység, műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment. A fejlesztéshez kapcsolódóan az ipari parkban a betelepülő vállalkozások számára 10 db új szolgáltatás valósul meg, melyek a már itt működő vállalkozások számára is elérhetőek. A tervezett tevékenységek így a működő ipari parkba a már betelepült vállalkozások működési környezetét is közvetlenül fejlesztik. Ez biztosítja fejlesztésünk komplexitását. A projekt hosszú távú céljának teljesítéséhez Mohács Város Önkormányzata befektetés-ösztönző intézkedésekkel is hozzájárul: helyi rendeletben rögzített kedvezményekkel segíti elő új vállalkozások betelepülését, melyek a gazdasági területek eladási árkedvezményét, iparűzési adókedvezményeket jelent. Az iparterület elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az iparterület az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válik regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás műszaki paraméterei: Víz, szennyvíz A fejlesztéssel érintett terület jelenleg ivóvíz, szennyvíz közművekkel nem ellátott. Vízigény: Qd =250 m3/d Qh = 50 m3/h =14 l/s Oltóvíz igény: A rendszer előre láthatólag 1200-1450 l/min tüzivizet fog leadni. Szennyvízelvezetési igény: Qd =250 m3/d Qh = 50 m3/h =14 l/s Ivóvíz vezeték: Az üzemelő ivóvíz vezetékek az igénybe vett terület K-i és D-i oldalán haladnak. Erre kerül rákötésre a Dk 160 mm KPE vezeték, amely a meglévő út mellett halad. Erre kerül felfűzésre a Dk 110 mm KPE vezeték két helyen az építendő utcák nyomvonalában. A K-i oldalon meglévő hálózati vezetékre a kicsatlakozó út melletti vezetékkel is lehet összekötést teremteni, így újabb körvezetéket lehet kialakítani. Szennyvíz csatorna: A jelenleg üzemelő közüzemi szennyvíz vezeték az igénybe vett terület K-i oldalán halad. Erre kerül rákötésre a Dk 315 mm KG-PVC. SN.8. vezeték, amely a meglévő út mellett halad. Itt csatlakozik a tervezendő szennyvíz átemelő nyomott vezetéke, Dk 200 mm KPE.100, SDR.17, P.10 méretben. A gravitációs rendszer részben a meglévő út mellett halad az átemelőig, illetve a becsatlakozó tervezett utcák mellett, szintén az átemelőre való kapcsolódással. A szennyvíz átemelő vágóéles süllyesztésű, két WILO szivattyús, záraknás szerelvénysorral, BIOFILTER-es szagtalanítóval. Dk 160 mm l= 1710 m ellátó körvezeték Dk 110 mm l= 1320 m ellátó kör és ágvezeték Dk 200 mm l= 530 m átemelőhöz kapcsolódó nyomott vezeték Dk 315 mm l= 2350 m gravitációs szennyvíz csatorna LEIER d=200 cm átemelő, szerelvényakna, BIOTEG szagtalanító, WILO tip. átemelő szivattyú, 1 db átemelő komplett Vízellátás és szennyvíz elvezetés összesen 209.746.850.- Ft + 27 %ÁFA Útépítés A tervezés tárgya Mohács nyugati részén, az 56. és 57. sz. főutak körforgalmú csomópontjától északkeletre található. A tervezési területen halad keresztül az iparterületi feltáró út (távlatban az 57. sz. főút új nyomvonala), amelyre a tervezett iparterületi utak csatlakoznak (lásd a zöldmezős beruházás helyszínét mutató térképvázlaton zöld színnel). A tervezési területen az iparterületi feltáró út kategóriája külterületi mellékút, egyéb út. (K.VI.B) Távlatban belterületi II. rendű főút,( B.IV.B.) Az ehhez az úthoz csatlakozó utak kategóriája belterületi mellékút, kiszolgáló út. (B.VI.d.B.) A tervezett utak keresztmetszeti kialakításában 7,0 m széles burkolat, 10,50 m széles korona található. A pályaszerkezeti javaslatot „Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” útügyi műszaki előírások alapján végeztük el. Várhatóan a tervezési forgalom alapján az utak az „C” terhelési osztályba tartoznak. A tervezett pályaszerkezet: – 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfalt kopóréteg – 6 cm vtg. AC-16 (nMN) aszfalt kötőréteg – 20 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció – 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció A tervezett utak összes hossza 1400 m. Az építendő burkolat nagysága ~ 10.000 m2. A becsült építési költség 239.408.567 millió Ft+27 % ÁFA Buszmegálló, gyalogátkelő A már működő illetve működni fogó vállalkozások részéről felmerült igény a helyi járatú autóbusz közlekedés bevezetése. Ennek keretében egy dolgozói autóbuszjárat üzemeltetése fog megtörténni a műszak kezdés és befejezés időpontjához igazodva a város területéről. Ehhez kapcsolódóan egy darab megállóhelyet tervezünk kiépíteni, amely pontról elérhetővé válnak meglévő és tervezett ipari létesítmények. A megállóhely a szükséges 3 m-es szélességgel és a 15 m-es peronmérettel készül. Az úton gyalogátkelőhely is kialakításra kerül, a szükséges megközelítő járda kiépítésével együtt. A létesítmény akadálymentes kivitelben készül. A buszmegálló és a gyalogátkelő költsége nettó 4.111.810+ 27 % ÁFA. Elektromos ellátás A kialakítandó iparterület ellátását 4 db 630 kVA teljesítményű trafó telepítésével kívánjuk megoldani. Az Energetikai és Közműszabályzási Hivatal elnökének 7/2014.(IX.12.) rendelete szabályozza az üzemeltető felé fizetendő közműfejlesztési és létesítési költségeket. A trafó elhelyezését úgy választottuk meg, hogy a területet lefedje. A középfeszültségű transzformátor állomáshoz kisfeszültségen történő közvetlen csatlakozás esetén a felhasználók oldalán csatlakozási alapdíj keletkezik (4 db 2400 kVA névleges teljesítményű transzformátor). A trafók összekötése légkábellel történik. A szolgáltató a középfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése során, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként szabadvezeték esetén 250 m hosszúságú vezetéket külön díjfizetés nélkül létesít. Az elektromos ellátás kiépítésének költsége összesen 41.106.000 Ft + 27 % ÁFA. Gázellátás A Mohács Középmező utcában üzemelő középnyomású DN meglévő vezetékre a rákötést az E.ON Dél – PE gázelosztó vezetékhez csatlakozva megoldható az érintett terület gázellátása. A tervezett út területén kerül elhelyezésre a tervezett gázelosztó vezeték a társ közművek figyelembe vételével. A Gv-105 ill. Gv-106 sz. terv tartalmazza a tervezett középnyomású gázelosztó vezeték nyomvonalát és magassági vonalvezetését. Nyomásfokozata: középnyomás /3bar/, mérete: PE 100/G SDR 11 110 x 10,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypolietilén cső. Hossza síkrajz szerint: 1-0-0 jelű vezeték: 0+000,00 – 1+607,30, azaz 1607,30 m; 2-0-0 jelű vezeték: 0+000,00 – 1+099,60, azaz 99,60 m, összesen: 1706,90 m. A meglévő vezetékre való rákötést csak az E.ON Dél – dunántúli Gázhálózati ZRt. végezheti. A gázellátás kiépítésének költsége 30.295.276 Ft+ 27 % ÁFA. Közvilágítás Ipari park A, B, C. D, jelű útjainak közvilágítása fog megtörténni 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram segítségével, 0,4 kV üzemi feszültségen. A közvilágítást 8 m magas acél kandeláberek, 8 LED 40W lámpatestekkel biztosítják. A tervezett közvilágítás a meglévő kelet-nyugati feltáró út meglévő közvilágítási hálózatáról csatlakozik le egy építendő 3 ÁK Műa. közvilágítási elosztószekrényből indulva. A tervezett közvilágítást az ’’A’’ jelű úton az úttest keleti oldalán vezetjük, majd rácsatlakozunk a ’’B’’ jelű feltáró útra. A ’’B’’ jelű feltáró útról csatlakozzuk meg a rácsatlakozó ’’A-C’’ jelű utakat, a csatlakozás 3 ÁK Műa. kzv. szekrényen keresztül történik. Közművek és útkeresztezésnél a kábelt 63 mm-es KPE védőcsőbe kell fektetni. A kivitelezés várható becsült költségvetési összege: 48.425.197,- Ft + 27 % ÁFA Optikai kábel Az optikai kábel kiépítése során az alépítmény építése megszakító létesítményekkel fog megtörténni föld feletti kabinet építésével, 4x12optikai kábel befújással összesen 1900 méter hosszban. A kivitelezés tervezett összege 8.976.378. Ft+ 27 % ÁFA. Védőfásítás Az út melletti területen az ipari tevékenység jellege miatt védőfásítás szükséges. A fák 2-3 éves gyorsan növő örökzöldfák lesznek, elrendezésük telepítési terv alapján fog megtörténni. A védőfásítás bekerülési költsége 708.662. Ft+ 27 % ÁFA A kivitelezési munkálatok alátámasztására tervezői költségbecslést a pályázathoz mellékletként csatoltan benyújtjuk. Figyelembe vettük a Magyar Építész Kamara által kiadott, legfrissebb elérhető évre vonatkozó Építőipari Költségbecslési Segédletet és a költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon állítottuk össze. Az Ipari park üzemeltetési és kontrolling feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. Ők bonyolítják a pénzügyi, műszaki, karbantartási folyamatokat 2 fő pénzügyes feladatokat ellátó, 2 fő műszaki feladatokat ellátó, 1fő marketing feladatokat ellátó és 10 fő karbantartó munkatárs részmunkaidős bevonásával. bevont kollégák szakterületüknek megfelelően vesznek részt a Mohácsi Ipari Park fejlesztést követően megvalósuló új szolgáltatások nyújtásában. Ipari Park új szolgáltatásai: Megújítjuk szolgáltatási rendszerünket, bővítjük a szolgáltatásaink körét. Az új szolgáltatások körét úgy választottuk meg és dolgoztuk ki, hogy befektetés-ösztönző tevékenységünket is támogassa. Az újonnan érkező cégek számára vonzóvá tegye ipari parkunkat. Részükre a bemutatott szolgáltatásokból, személyre szabott szolgáltatáscsomagot alakítunk ki, mellyel könnyítjük a betelepülést. Emellett szükséges kiemelni, hogy az új szolgáltatások a már betelepült vállalkozások számára is elérhetőek lesznek, így fejlesztésünk kedvezően hat működési környezetükre. Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt illeszkedik a TOP céljaihoz : A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából. A pályázati felhívásban rögzített célok eléréséhez járul hozzá fejlesztésünk. A projekt keretében a 40,1 hektáros új iparterület kialakításával és alapinfrastrukturális fejlesztésével hozzájárulunk a stratégiai célként megjelölt helyi gazdaságfejlesztéshez. A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez Mohács Város Önkormányzata befektetés-ösztönző intézkedésekkel is hozzájárul: helyi rendeletben rögzített kedvezményekkel segíti elő új vállalkozások betelepülését, melyek a gazdasági területek eladási árkedvezményét, iparűzési adókedvezményeket jelent. Az iparterület elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az iparterület az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válik regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság: A fejlesztés igényfelmérésen alapul, nem építünk kihasználatlan kapacitásokat, rendelkezünk betelepülni kívánó vállalkozásoktól aláírt szándéknyilatkozatokkal, melyek széles körű vállalkozásokkal és helyi civil szervezetekkel és a lakosság egyéb képviselőivel folytatott partnerségi együttműködés eredményei. A működtetés fenntartható: A pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatban első lépésként megállapítható, hogy a 100%-os támogatás intenzitásnak köszönhetően a projekt egyéb idegen forrás bevonása (hitelfelvétel) nélkül megvalósítható. A projekt végrehajtása során az utófinanszírozású projektelemek finanszírozása az igénybe vehető támogatási előlegből ütemezett kifizetési kérelmek benyújtása mellett biztosítható. Összességében elmondható, hogy a megvalósítás a projektgazda likviditását nem veszélyezteti. A működtetés időszakában jelentkező pénzáramok vonatkozásában megállapítható, hogy a 2019-2028 közötti időszakban pozitív pénzáramok keletkeznek, köszönhetően annak, hogy a területek értékesítéséből származó árbevételek meghaladják a működtetési költségeket. Ezen időszak végére egy nagyságrendileg 340 Millió Ft-os halmozott nettó működési pénzáram gyűlik össze, mely további nem egészen 9 évig kellő fedezetet jelent a felmerülő működési költségek finanszírozására. Ezt követően a működtetéssel kapcsolatos költségeket a Kedvezményezett saját költségvetéséből biztosítja. Előzőek alapján a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság biztosított, melyhez támogatást nem igényelünk. A Felhívás 3.2ponja előírásainak megfelelünk, rendelkezünk Üzleti tervvel, melyben bemutattuk a fejlesztési terület tulajdonviszonyait Üzleti terv 27. oldalon táblázatban. Kockázatelemzést az üzleti terv 4.6 Kockázatelemzés fejezete tartalmazza. A projekt több egymással szinergikus kapcsolatban álló tevékenységet tartalmaz, ezek megoldást adnak a helyzetelemezésben feltárt közművesített iparterület hiányára, a térséget sújtó átlagnál magasabb munkanélküliség kezelésére, ezeken keresztül a gazdaság fejlődéséhez, életszínvonal emelkedéséhez. A közművesített iparterület kiépítése és az ehhez kapcsolódó befektetés-ösztönző tevékenység, marketing együttesen szolgálják a komplex, minőségi fejlesztést, a betelepülő vállalkozások vonzását. A fejlesztési tevékenység összhangban van a TOP 5. prioritás megyei és helyi foglalkoztatási céljaival. Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Az álláskeresők munkához juttatását nagy mértékben képes elősegíteni a pályázat keretében megvalósuló fejlesztés, illetve az annak hatására megjelenő befektetők, vállalatok. A projekt nem tartalmaz azbesztmentesítést és barnamezős területet. Horizontális szempontokat tartalmaz a projekt, akadálymentesítést a gyalogátkelő, buszmegálló kialakítása vonatkozásában, energiahatékonyság szempont a magas energiahatékonyságú LED világítótestekkel működő közvilágítás kiépítésekor, mely a lehető legkevésbé növeli az ÜHG kibocsátást. A fejlesztési elképzelés kapcsolódik más intézkedés keretében megvalósított fejlesztéshez. A beruházás tárgyát képező terület elérhetőségét, kerékpáros megközelíthetőségét a TOP-3.1.1-15 felhívásra beadott pályázat keretében kívánjuk megoldani. A fejlesztés semmilyen módon sem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem, hiszen a projekt keretében kialakításra kerülő alapinfrastruktúra és a létrehozott új iparterület bárki számára megvásárolható lesz. A projektben megadott indikátorértékek 40 hektár új iparterület értékkel hozzájárul a releváns indikátorteljesítéshez. A projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: Baranya megye Integrált Területi Program célrendszere 7 célt nevesít, melyek külön-külön illeszkednek egy-egy TOP prioritáshoz. Ennek okán projektünk a megfogalmazott 7 célhoz való illesztése közvetlen és közvetett módon valósul meg, de projektünk mindegyik célhoz illeszkedik. ÜT 3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye fejezetében részletesen bemutatva. A mohácsi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járás besorolású. Intenzív befektetés-ösztönző tevékenységet tervezünk, melyet hatékony marketing stratégia mentén megvalósuló marketing feladatokkal erősítünk. Elősegítjük a településen elszórt területi elhelyezkedésű vállalkozások betelepüljenek az ipari parkba. Az ipari park szolgáltatások köre 10 elemmel bővül, ez alapján a 3.2 értékelési szempontnál elérjük a maximálisan adható pontszámot. Új szolgáltatások: 1. Helyi tömegközlekedési szolgáltatásnyújtás: A városi buszközlekedést kibővítjük az ipari parkhoz induló buszjárat beindításával. A jelenlegi ipari park 40,1 hektáros területtel való bővítése miatt, a tervezett betelepülő vállalkozások által foglalkoztatott nagy munkavállalói kör munkahelyre történő eljutását biztosítjuk. 2. Jogi tanácsadás: Tájékoztatás jogszabályi környezetről, tanácsadás cégbejegyzés, új telephely létesítés, munkavállalók felvétele vonatkozásában. Mohács Város Önkormányzata szakvégzettséggel rendelkező jogászt biztosít e szolgáltatás nyújtásához. 3. Egyablakos ügyintézés: Mohács Város Önkormányzata kiemelten kezeli az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalatokat. Közvetlen segítségnyújtási szolgáltatást a telekvásárlásnál, építési engedélyek és egyéb hatósági engedélyezési eljárások folyamán. Segítségnyújtás a közműszolgáltatókkal való egyeztetésben, az önkormányzat gyors és pontos ügyintézéssel áll a betelepülő cégek rendelkezésére. és rendezési tervek elkészítésénél maximálisan figyelembe veszi a befektetői igényeket. 4. Közvetítés, B2B tevékenység: Mohács Város Önkormányzat közreműködik a betelepülő vállalkozások számára direkt kapcsolatok kiépítésében helyi hatóságokhoz, már működő helyi vállalkozásokhoz. 5. Műszaki tanácsadás: Mohács Város Önkormányzat Műszaki Irodája szakértői támogatást nyújt az ipari parkban kialakítandó vállalkozási telephelyek műszaki előkészítéséhez, tervezési, engedélyezési, építési, közműellátási tevékenységek során. 6. Marketing szolgáltatások: Mohács Város Önkormányzata a létrehozandó Ipari Park honlapon a betelepülő vállalkozások számára a vállalkozási tevékenység megkezdésekor ingyenes időszakos online megjelenést biztosít. 7. Pályázati tanácsadás, mentorálás: Európai Uniós források, állami és regionális támogatási források elnyerésére irányuló betelepülő vállalkozások pályázatainak segítése: pályázati tanácsadás, közreműködés projektfejlesztésben illeszkedésvizsgálat, nyomonkövetés. Mohács Város Önkormányzat Pályázati Irodájának munkatársai látják el e terület feladatait. 8. Munkaerő toborzási közreműködés: Közreműködés a munkavállalók ügyeinek intézésében: közreműködés belépéskori HR tevékenység, üzemorvosi alkalmassági vizsgálat gördülékeny bonyolításában, munkanélküliek alkalmazása esetén direkt kapcsolat Munkaügyi szervezet helyi irodájával időpont egyeztetés, szükséges dokumentumok listázása, ügyintézési mentorálás-személyes kíséret stb.) 9. Képzési és foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó Lead tevékenység: Mohács Város Önkormányzata együttműködik a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum munkaszervezetével, így kiemelt segítséget nyújt abban, hogy a betelepülő vállalkozások a paktumon keresztül kedvezményes képzési és foglalkoztatási támogatásokhoz juthassanak. 10. Finanszírozási tanácsadás: pénzügyi szolgáltatók és általuk kínált lízing, bérlet, hitelkonstrukciók ajánlása. A jelenlegi ipari park kihasználtsága 80,6 %-os, ennek alapján a 3.3 értékelési szempontnál 3 pontot érünk el. A betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma 885 fő. A lakosságszám Mohácson 17.433 fő. Pénzügyi elemzés eredményei: A támogatási szabály alapján a projekt Stateaid hatálya alá tartozó (állami támogatásban részesülő) projekttípus, a támogatás összegének számítási módja alapján pedig a működési eredményt figyelembe vevő állami támogatások csoportjába tartozik,így ezen projekttípusra vonatkozó CBA sablon használatára került sor. Az útmutató előírásait követve a költség-haszon elemzés elkészítésénél a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk, tehát a projekt beruházási és működési költségeit, valamint a bevételeit a projekt nélküli változathoz viszonyítottuk kizárólag a projekt hatásaira való fókuszálás érdekében. A CBA útmutató pénzügyi elemzés fejezetében foglaltaknak megfelelően, miszerint a tőkét és jövedelmet érintő, illetve egyéb közvetlen adókat nem kell figyelembe venni, az iparűzési adó, ingatlan/telek adó tételekkel a pénzügyi elemzés során nem számolunk. Az ÜT-ben bemutatott tervezett projekt ütemtervvel összhangban a vizsgált időszak kezdő éve, vagyis a bázis év 2016. Ennek megfelelően a vizsgált 30 éves időszak a 2016. és 2045. évek közti időszak. Az elemzéseket változatlan áron, 2016-os árszínvonalon végeztük. A projekt bekerülési költségeinek kalkulálását forint alapú költségbecslések alapján végeztük, így importból történő közvetlen beszerzéssel nem számoltunk. A Kedvezményezett a projekt vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Az alkalmazandó diszkontrátát illetően követtük az Útmutató előírásait, tehát a pénzügyi elemzésekben 4%-os diszkontrátát alkalmaztunk. A projekt keretében megvalósuló létesítmények értékesítését nem tervezzük, így az elemzések során maradványértékkel nem számolunk. A projekt összköltségvetése bruttó 800 millió forint. Ebből projekt előkészítés keretében üzleti tervre, műszaki dokumentációra közbeszerzésre összesen bruttó 37.271.000,- forintot költünk. Az építés, kivitelezési munkálatok költsége bruttó 745.129.000,- forint a tervezői költségbecslés alapján. A projekt megvalósításához igénybe veszünk független műszaki ellenőrt, ennek díja bruttó 8 millió forint. A projektmenedzsment feladatokat önkormányzati dolgozók látják el, erre betervezett bér és járulék elszámolás mértéke 8 millió forint. A kötelező nyilvánossági feladatok elvégzésére bruttó 1.600.000,- Ft-ot állítottunk be. Költség és bevétel becslés A projekt megvalósítása esetén azzal számolunk, hogy az üzemeltetési költségekben a projekt 2018. végi befejezését követően, 2019-től következnek be változások. A költségek tényleges összegének meghatározása során a projekt nélküli esettel megegyező fajlagos értékekkel számoltunk: - téli üzemeltetés fajlagos költsége 30 Ft/m2 - az útfestés fajlagos költsége 15 Ft/m2 - az út árok fenntartás fajlagos költsége 30 Ft/m2, az út mindkét oldalán - zöldterület kaszálás fajlagos költsége 30 Ft/m2, a padkával együtt számított szélessége 8 m. E mellett a kalkuláció során használt további input adatok: - meglévő út hossza 2.940 m, szélessége 7 m - projekt keretében megépülő új út hossza 1.400 m, szélessége 7 m. Előzők alapján az állandó és változó üzemeltetési költségek között szereplő utakhoz kapcsolódó téli üzemeltetési költségek, az utak festése, árok fenntartási és zöldterület kaszálási költségek 2019-től kezdődően az úthossz növekedésének arányában bővülnek. A projekt nélküli esethez képest új tételként jelenik meg 2019-től a kiépítésre kerülő közvilágítás üzemeltetési költsége évi 595.000 Ft-os értékben, továbbá a plusz 3 fő foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások összege bruttó 140.000 Ft-os munkabérből kiindulva. További új és egyben jelentős üzemeltetési költségelem a dolgozók munkába járásának biztosítása érdekében indítandó helyijárat költsége. Ennek tervezése során használt input adatok: - munkanapok száma: 260 nap - úthossz: 10 km - fajlagos költség: 1.200 Ft/km. A betelepülő vállalkozások és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának növekedésével összhangban a napi fordulók számát fokozatosan emeltük. A 2019-es indulást követően 2021-ig napi 2 fordulóval számoltunk, ami 2021-től napi 5, majd 2027-től napi 8 fordulóra emelkedik a két műszakos munkavégzések, vagy több időpontos munkakezdések "kiszolgálása" érdekében. A változó karbantartási költségek között új tételként megjelenik a projekt keretében megvalósuló útépítéshez kapcsolódó kátyúzás és az aszfalt kopóréteg felújítása. Az aszfalt kopóréteg komplett felújítása műszakilag 15 évente indokolt, ami azt jelenti hogy a 2018-as műszaki átadásból kiindulva erre először 2033-ban kerül sor. A költségtétel tervezése során 5.000 Ft/m2-es fajlagos költséggel számoltunk, a projekt nélküli esettel megegyezően. E mellett a kátyúzási költségeket - szintén a projekt nélküli esettel megegyezően - az aszfaltozás utáni tizedik évtől kalkuláltuk a következő aszfaltozás időpontjáig minden évben, az útfelületre vetített 20 Ft/m2-es értéken. A bevételi pénzáram számszerűsítéséhez felhasznált input adatok az alábbiak: - értékesítendő célterület nagysága: 40,1 ha - egységes kiinduló eladási ár: 1.600 Ft/m2 + áfa, azaz bruttó 2.032 Ft/m2 - munkahelyteremtési kedvezmény: 600.000 Ft/fő (helyi munkavállaló foglalkoztatása esetén) - összes tervezett teremtett munkahely: 400 fő . Az üzemeltetés technikai feltételei Jelen projekt keretében zöldmezős beruházásként valósul meg a működő Mohácsi Ipari park 40,1 hektár területtel történő bővítéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése. Az alap infrastrukturális beruházás megteremti a feltételét újabb 40,1 hektáros terület gazdasági célú hasznosítására, ezzel újabb vállalkozások Mohács közigazgatási területére való betelepülésére. A betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételekkel kínálja Mohács Város Önkormányzata az Ipari park területeit, új munkahelyek teremtéséhez kötött kedvezményeket kínál. Helyi rendelet szabályozza a vállalkozások, munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatását. 6/2001 (II:26), mely kimondja, hogy az önkormányzat a betelepülő vállalkozás számára minden egyes bevállalt új munkahely után 600.000,- Ft telekár kedvezményben részesül, amennyiben helyi munkavállalóval tölti be az állást. A tervezetek szerint a feltárt 40,1 hektáros terület túlnyomó részét nagy területi egységekben kívánják értékesíteni nagyobb vállalkozások számára. E vállalkozások vonatkozásában számolhatunk munkahelyteremtésével, a projekt költség-haszon elemzésben vizsgált referencia időszak első harmadában ennek mértéke 400 fő. Ennek részletes magyarázata a CBA dokumentum 9.1.4 Bevételek pontjában a Bevételek becslése fejezetrészben található. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei Az önkormányzati beruházásban megvalósuló fejlesztés üzemeltetési feladata alapvetően azonos az önkormányzat kötelezően ellátandó közmű üzemeltetési feladataival. Ennek megfelelően az ehhez szükséges szervezeti struktúra, a személyi és technikai feltételek rendelkezésre állnak, illetve ezek egy része a regionális közműszolgáltató EON kompetenciájába tartoznak. A fejlesztés során kiépítendő alapinfrastruktúra üzemetetési hátterének számbavétele: Közvilágítás: A regionális közműszolgáltató hálózatára csatlakozva az üzemeltetést az E-on végzi, hasonlóan a város más részein üzemelő közvilágítási hálózathoz. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök és személyi feltételek a társaság telephelyén illetve a szerviz járművekkel történő kiszállásokhoz rendelkezésre állnak. Csatornahálózat és ivóvízvezeték: Az üzemeltetés a Baranya-Víz Zrt. feladata. Hasonlóan a közvilágításhoz az üzemeltetéshez szükséges eszközök és személyi feltételek a társaság telephelyén illetve a szerviz járművekkel történő kiszállásokhoz rendelkezésre állnak. Utak: Az utak kezelését az önkormányzat munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal látja el. Gázvezeték és villamos hálózat: A regionális közműszolgáltató kezelésében lévő hálózat, a működtetéshez a szolgáltató biztosítja a személyi és technikai feltételeket. A fenti pontban számba vett szolgáltatások a betelepülő vállalkozások számára a telephely létrehozásához szükséges valamennyi alapinfrastruktúrát biztosítják. A Mohácsi Ipari Logisztikai Üzleti Park címet Mohács Város Önkormányzata (székhelye: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) viseli, amely egyben az ipari parkot üzemeltető szervezet is. Az Ipari park üzemeltetési és kontrolling feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. Ők bonyolítják a pénzügyi, műszaki, karbantartási folyamatokat 3 fő pénzügyes, 2 fő műszaki és 10 fő karbantartó munkatárs részmunkaidős bevonásával. A részletes szakmai tartalom hely hiányában az adatlapon csak részlegesen került bemutatásra, további részletezés az Üzleti Terv dokumentumban áll rendelkezésre.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA