Baranya.hu

Belterületi vízvédelem megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz)

75 402 360 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Belterületi vízvédelem megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz)

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Vajszló

Megítélt összeg: 75 402 360 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 75 402 360 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Vajszló Baranya megye déli részén, az Ormánságban, azon belül is a Fekete-víz csatorna mellett elhelyezkedő nagyközség, a közvetlen közelében található a Bükkháti Erdőrezervátum, mely természetvédelmi terület. Natura 2000 terület is megtalálható Vajszló környezetében, az Ormánsági erdők része.

A Fekete-víz közelségéből fakadóan a település csapadékvízének a befogadója a csatorna. A településen akadnak olyan utcák, melyek jelenleg nem rendelkeznek csapadékvíz elvezető árokkal, ami jelentősebb esőzések alkalmával beázásokat, elárasztásokat eredményez. Jelen fejlesztés törekvése, hogy a nagyközség kritikus részein a hiányzó elvezető csatornák pótlásra kerüljenek, az ingatlanok védelme megvalósuljon. A helyszín jellegéből kifolyólag a csatorna kialakítása csak fedett, zárt kivitelezésben oldható meg, a csatornahálózat – melyhez csatlakozna a fejlesztési elképzelés szerint a befogadónál – egy átemelő szivattyú beépítése is megvalósulna. Utóbbira nagy szükség van a jelentős esőzések során, mivel gyakran előfordul, hogy a csatorna vízszintje alacsonyabban helyezkedik el a Fekete-vízszintjénél, azonban a csatornában lévő víz mennyisége elárasztja a környezetében lévő ipari-gazdasági területeket, sportpályát, lakóházakat. A beruházás összköltsége költségbecslés alapján 75.040.360 Ft.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel való gazdálkodás, valamint a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés. A meglévő állapotnak és a jogszabályi környezetnek eleget téve Vajszló Nagyközség Önkormányzata jelen pályázat felhasználásával kívánja rendezni a fennálló problémát.

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Vajszló település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A tervezett beavatkozás specifikus célja Vajszló község belterületén a csatornahálózat kiépítése, bővítése, vízátemelő rendszer telepítése a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA