Baranya.hu

Új kerékpárút építése Szigetvár településen

138 843 408 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Új kerékpárút építése Szigetvár településen

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település) :Szigetvár

Megítélt összeg: 138 843 408 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 138 843 408 .- HUF

A projekt összefoglalása:

PROJEKT CÉLJA: Szigetvár, Almás patak-Hoboli út közötti gyalog- és kerékpárút, valamint Szigetvár délnyugati városrész kerékpáros barát kialakítása. Szigetvár Város Önkormányzat fejlesztési elképzelései között szerepel a megyei fejlesztési elképzelésekkel összhangban a dél-nyugati városrész és a belváros kerékpárúttal történő összekötése. A fejlesztés során új kerékpárút építésére kerül sor a Hoboli utca – Tesco áruház közötti szakaszon, míg a további fejlesztési területen a meglévő útburkolaton kerül kijelölésre a kerékpár sáv. A projekt illeszkedik a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez.” Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.”A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez. A projektet Szigetvár Város Önkormányzata,(SZÖNK) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projektelőkészítés-ének koordinálása, a SZÖNK-kel közösen a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása.

A projekt főbb jellemzői: A TESCO gyalogos kapcsolatától az Almás patakig a meglévő járda szélesítésével elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (GYKPÚT) kialakítása. Az Almás patak melletti töltés útján keresztül elérhető a vasúti terület, melyet rendszeresen használnak. Ennek a szakasznak a kiépítésével elérhető a TESCO déli oldala. A telek mellett egy keskeny önkormányzati telek halad, majd közvetlen a vasúti vágány mellett nagy keresztmetszetű elvadult árok található. Az árok rendezésével, és a TESCO mellett senki földjének felhasználásával végig lehet vezetni a Gyalog-kerékpár utat. A friss telepítésű TESCO fasora azonban végig megmarad. A konzervgyár keleti végén iparvágány megy be a telepre. Ezt a MÁV és NKH illetékeseivel egyeztetve lehetséges keresztezni, és a kerítésen kívül a jelenlegi elhanyagolt és elvadult terület tereprendezésével kialakítható egy gyalog- és kerékpárút. A délnyugati városrész kisforgalmú helyi útjain forgalomtechnikai eszközökkel lehet kerékpáros-baráttá tenni a terület utcáit, melynek táblái kerülnek elhelyezésre az országos közút csatlakozásaikban. Összefoglalva a szükséges beavatkozások: járda szélesítése TESCO előtt 60 m hosszúságban, új gyalogosés kerékpárút létesítése Almás patak-Hoboli út között, Kárpátok útja „kiemelt” kerékpáros útvonal kijelölése, kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése Ország út keresztezésére, a focipályánál véget ért gyalog- és kerékpárút meghosszabbítása a Bem utcáig, 6. sz. főúttól délre lévő településrész utcáinak kerékpáros barát kialakítása „30-as” zóna kijelölésével, burkolati jelzések felfestésével. Szigetvár, Almás patak-Hoboli út közötti gyalog- és kerékpárút, valamint Szigetvár délnyugati városrész kerékpáros barát kialakítása érdekében a projekt keretében az alábbi meghatározó szakmai beavatkozásokat, tevékenységek lesznek tervezve:

- Kerékpárosbarát fejlesztés: ingatlan vásárlása, kerékpárút építés (3 m-es) 680 m, gyalog-és Kerékpárút építés (2,75 m-es) 84 m, kerékpárút kijelölés 6121 m.

- Közlekedésbiztonsági beruházás:: közvilágítás, átvezetéseknél 4 db. Közvilágítás 23 db. Járda akadálymentesítések 23. db., Kerítésépítés 404 fm, Figyelmeztető felfestés 40 m2.

- Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: járdaépítése 360m2.

- Kapcsólódó beruházások: Kerékpártámaszok négy helyszínen, fásítás,(sétány és park

kialakítása) 360 db., árokrendezés 420 fm.,zárt csapadék elvezető építése 121 fm.,csapadék akna 3 db.

- Szemléletformálás: Szemléletformáló rendezvény, bebiciklizés, kerékpár 10 db. Futó kerékpár 30 db., Információs kiadvány, szórólap 2500.db. Nyomtatott média, helyi rádióban egy rövid spot,5-5 alkalommal.

Kerékpárosbarát fejlesztés megalapozása érdekében Projekt előkészítése során kerékpárforgalmi hálózati terv készül. Mivel a projekt Kerékpárosbarát fejlesztés ezért a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közúti biztonsági audit készül,amely ajánlásai és megállapításai figyelembe lesznek véve a tervek elkészítésekor. Önkormányzati, állami utak, felújítása, tevékenységek körébe tartozó beruházások megvalósításával az önállóan támogatható tevékenységek fenntartható közlekedést szolgáló célja valósul meg. A burkolat felújításánál - szükség szerinti szélesítéssel együtt – figyelembe lett véve a - elszámolható költségek- belső korlátra vonatkozó értékei.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA