Baranya.hu

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron

101 714 825 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Szászvár

Megítélt összeg: 101 714 825 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 101 714 825 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron című projekt Szászvár Nagyközség Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A projekt fő célja a háziorvosi, fogorvosi, iskolafogászati ellátás színvonalának emelése Szászvár Nagyközségben és az ellátáshoz tartozó további 6 településen (Máza, Vékény, Kárász, Magyaregregy, Szalatnak, Köblény). A tervezett projektidőtartam 16 hónap. A projekt tervezett kezdő időpontja 2017. július 1., zárása 2018. október 31. A támogatott projekt elszámolható összeköltsége 101.714.825 Ft.

Szászvár Nagyközség a Dél-dunántúli régióban, Baranya megye északi részén fekszik Baranya és Tolna megye határán. Állandó lakossága közel 2500 fő. A projekt célcsoportja a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó lakosság, kiemelten a munkaképes korúak egészségi állapotának javítása. A célcsoportot a háziorvosi ellátás esetében Szászvár településen 1776 fő, fogorvosi ellátás esetében összesen 7 településen 5662 fő, iskolafogászati ellátás esetében a 7 településről bejáró általános iskolások alkotják. A fejlesztendő épület Szászvár Nagyközség és Vékény Község tulajdonát képezi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú.

Önállóan támogatható tevékenységként 3 db alapellátási funkció (háziorvosi, fogorvosi és iskola fogorvosi ellátás)  infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek keretében beszerzésre kerülnek az egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztését szolgáló a 60/2003 ESzCsM rendeletnek, és a felhívásnak megfelelő orvosi és informatikai eszközök, berendezések, várótermi, rendelői bútorok és az akadálymentesítés mobil eszközei. Az alapellátás keretében végezhető szűrővizsgálatok elősegítése érdekében demonstrációs és a telekommunikációt támogató (informatikai) eszközök beszerzése történik. A felújítás során megújuló energiaforrások, napelemek kerülnek beszerzésre. Felújításra kerül a szolgáltatásokhoz tartozó garázs/tároló és megtörténik egy 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú segédmotor kerékpár beszerzése a háziorvos számára a mozgásképtelen, vagy mozgásukban akadályoztatott betegek otthonukban történő ellátásának biztosítása érdekében. Sor kerül az épület udvarának fejlesztésére. Szintén önállóan nem támogatható, választható tevékenységként korszerűsítésre kerül a háziorvos lakhatását biztosító, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás.

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek között kerül sor az épület akadálymentesítésére. A felújítást követően az épület várhatóan az „AA - Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb” kategóriába esik.

A fejlesztés hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott stratégiai célokhoz és  az eredményességi keretindikátor teljesüléséhez 3 db egészségügyi szolgálat fejlesztésével.

A projekt műszaki-szakmai eredményei:


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA