Baranya.hu

Új bölcsőde kialakítása Szászváron

266 671 423 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Új bölcsőde kialakítása Szászváron

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Szászvár

Megítélt összeg: 266 671 423 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 266 671 423 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Szászvár Nagyközség Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban 28 férőhelyes új építésű bölcsődét hoz létre a térségben élő 3 év alatti gyermekek ellátása érdekében.

A projekt célja, hogy Szászváron és térségében a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférése javuljon, a családok életminősége emelkedjen, a GYES/GYED-en lévő szülő visszatérhessen a munkaerőpiacra, valamint a 25-40 éves női népesség foglalkoztatási aránya emelkedjen. Az intézmény  tervezett működési területe Szászvár, Vékény, Izmény, Györe és Váralja községek közigazgatási területe. Az új bölcsőde kialakítása során törekvésként jelenik meg, hogy a szülők igényeinek, a jelen kor elvárásainak megfelelően egy modern intézmény épüljön és működjön Szászváron.

A projekt tervezett kezdete 2017.július 1., zárása 2019. május 31,, elszámolható összköltsége 266.671.423 Ft.

Az önállóan támogatható tevékenységek keretében sor kerül egy 28 férőhelyes új bölcsőde épület építésére az ellátáshoz szükséges főzőkonyhával. Játszóudvar kerül kialakításra. Beszerzésre kerülnek a csoportszobák, a bölcsődei irodák és a főzőkonyha eszközei.

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek keretében megtörténik a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú 6 db parkoló-férőhely és 1 db akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása. Sor kerül a gyermekek utaztatását biztosító 1 db 15 személyes kisbusz beszerzésére. Az épület tetőszerkezetére helyezett napkollektor biztosítja az intézmény megújuló energiával történő ellátást. Az intézmény vállalja, hogy az alapfeladatain túl térítésmentesen játszócsoportot vagy időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítása során megtörténik az épület teljes körű akadálymentesítése, megújuló energia használatával energiahatékonysági intézkedések történnek, illetve megvalósul a kötelezőnyilvánosság biztosítása.

A projekt keretében 2 csoportszobás, 28 férőhelyes bölcsőde épület és kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra. A fejlesztést követően az intézmény kötelező működési területe 5 településre terjed ki és 10 új munkahelyet teremt.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA