Baranya.hu

Szászi Piac kialakítása

79 311 172 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Szászi Piac kialakítása

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.1.3-15-BA1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Szászvár

Megítélt összeg: 76 747 169 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 79 311 172 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A Szászi Piac kialakítása című projekt Szászvár Nagyközség Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A projektre megítélt támogatás összege 76.747.169 Ft. A tervezett megvalósítás időszaka 2017. július 1-től 2019. március 31-ig tart.

A projekt átfogó célja a helyi és mikrotérségi gazdaság fejlesztése, munkahelyek teremtése, a közösségi összetartozás erősítése a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával. Ezáltal a vidéki életszínvonal emelése, a fiatalok helyben tartása, az elvándorlás csökkentése.

A projekt konkrét célja a Szászi Piac létrehozása, ezáltal a helyi termékek előállításának, értékesítésének elősegítése, munkahelyek teremtésével a helyi gazdaság fejlesztése, egy minta (modell értékű) kezdeményezés kidolgozása, a lakosság bevonása a folyamatba. Fokozatosan kiépülő, felépülő rendszer a helyi vállalkozások partnerségében.

A projekt keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés számos olyan hosszú távú lehetőséget generál, mely jóval túl mutat a projekt megvalósítási időszakán. A piac hatékony működéséhez elengedhetetlen a térség szereplőinek folyamatos képzése, a helyi termelés előnyeinek ismertetése, a legfrissebb technológiai és jogszabályi ismeretek átadása. A létrehozott piac a szemléletformálás eszköze lehet, megfelelő helyszínt biztosít óvodai, iskola csoportok számára tanítási idő alatti és tanórán kívüli foglalkozások megtartására. A piactér a történelem során mindig a közösségi térként működött, itt találkoznak az emberek, olyan pontja a településnek, ahol piacnapokon összegyűlik a térség apraja-nagyja, így a konkrét gazdaságfejlesztési tevékenységek mellett a közösségépítés eszköze is egyben.

A projekt fő tevékenysége a Szászi Piac kialakítása 261,22 m2 beépített alapterületen, önállóan támogatható tevékenységként „piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt és ezek kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése”.

A Szászi Piacon belül szövetkezeti bolt és pecsenyesütő üzlethelyiségek, fedett, részben nyitott piacterület, piacfelügyelői iroda, kiszolgálóhelyiségek, parkolók és biciklitárolók kerülnek kialakításra.

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a projekt keretében piaci és irodai eszközök beszerzése történik. A létesítendő épület tetőszerkezetére 5 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre.

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a projekt keretében akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések és a kötelező nyilvánosság biztosítása valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA