Baranya.hu

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós – Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében

175 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós – Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.2.1-15-BA1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Siklós

Megítélt összeg: 175 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ESZA

Projekt összköltség: 175 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

 

A projekt átfogó célja a váraljai lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése, távlatosan ennek megszűntetése, társadalmi integrációja. A projekt megvalósítása komplex módon kerül megközelítésre az alábbi tevékenységek által:

- közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése

- folyamatos szociális munka biztosítása

- foglalkoztatás elősegítése

- kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés és oktatás fejlesztés

- egészségfejlesztő programok

- szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

- közbiztonság javítását elősegítő, antidiszkriminációs programok

A tervezett komplex programot Siklós Város Önkormányzata széleskörű partnerséggel kívánja megoldani. A konzorciumi partnereken kívül támaszkodni kíván mindazon szervezetek és intézmények együttműködésére, akiknek hatásuk, kompetenciájuk van a szegregátumban élők városi integrációjának elősegítésére.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA