Baranya.hu

Kerékpárút fejlesztés és körforgalom építés Siklós városában.

77 957 459 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Kerékpárút fejlesztés és körforgalom építés Siklós városában.

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Siklós

Megítélt összeg: 77 957 459 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 77 957 459 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében az 5701. sz. összekötő út meglévő kereszteződése helyén egy körforgalom kiépítésére kerül sor, mellyel az országos közút teljes kerékpáros átkelési szakasza is kiépítésre kerül, a kerékpáros forgalom biztonságos átkelésének lehetővé tétele érdekében. A beruházást kiegészíti a létesítménynek megfelelő csapadékvíz elvezetés, ill. közvilágítás kialakítása.

A kerékpárút a körforgalomtól indulva, a siklósi elkerülő út északi oldalán húzódó 2,50 m széles kerékpárút kiépítését jelenti, 190 méter hosszan, melynek vége a 0149 hrsz. számú aszfaltburkolatú feltáró út eleje. A felvezető út a felső keresztútig – kb. 330 méter hosszúságban - kerékpáros útvonallá kerül kijelölésre, és forgalomtechnikai eszközökkel kerékpáros baráttá kerül átalakításra. A tervezett megépíteni kívánt kerékpárút síkvidéki területen halad. A közúttól való elválasztását a közút árka biztosítja. A felszíni csapadékvíz elvezetést a meglévő csapadékvíz árok biztosítja. Szükséges beavatkozások: kerékpárút építés, táblázás, felfestés.

A tervezett körforgalom négyágú csomópontban kerül kialakításra, melynek sugara 12 m. Ez az átmérő esetében 4 méteres változás jelent az eredeti kereszteződéshez viszonyítva, vagyis a legészakiabb pontja 4 méterrel kerül délebbre, ezzel javítva az északi ág használatát. A dél felé menő direkt ág elmarad, a jobbra kanyarodó sáv elbontható, de opcionális tételként a meglévő/megmaradó burkolaton buszmegálló vagy parkoló helyezhető el. A nyugati ágon a ki/be hajtás és a középső elválasztó sziget létesítésével együtt a szélesítés a meglévő burkolatok felhasználásával biztosítható, nem szükséges a nagyszelvény árokátvezetés átépítése, bővítése. A legtöbb építési feladat a délkeleti oldalon válik szükségessé. A keleti ágon a kihajtó szakasz is a jelenlegi burkolatszélen kívülre kerül. A kerékpárút átvezetése keleti irányba elhúzva helyezendő, úgy, hogy az elkészülő kerékpárútba csatlakozzon, mint egy leágazás. A kerékpárút elhúzása miatt a meglévő vízelvezető rendszer kismértékű módosítása is szükségessé válik tervezett körfogalom környezetében több csapadékvíz elvezető árok található, mert a terület a Villányi hegység hegyvonulatainak déli oldalának aljában található, így nagy vízgyűjtő felületekkel rendelkezik. A csomópontban a közvilágítás átalakítása szükségessé válik, mert a csomópontban teljesen megváltozik a geometriai kialakítás. Ennek során LED izzók kerülnek beépítésre.

A projektet szemléletformálási kampány kíséri, melynek célja, hogy minél több lakos válassza a kerékpárt fő közlekedési eszközének, hiszen olcsó, biztonságos, egészséges és környezetkímélő jármű. Tekintettel arra, hogy a kerékpározás lényegében korosztályoktól független közlekedési mód, a kampány tervezésében nem történik célcsoport-szegmentáció, sokkal fontosabb a kampány kommunikációs csatornája és a tervezett akciók hatékonysága. A kampány több lépésből áll.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA