Baranya.hu

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

17 192 359 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Sásd

Megítélt összeg: 17 192 359 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 17 192 359 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A tervezett beavatkozás célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése (csapadékvíz elvezetés átépítése és részben új csapadékvíz elevezető hálózat létesítése és a meglévő árok felülvizsgálata a befogadó Baranya-csatornáig) a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés során az alábbi területek érintettek:

- Gödrei vízfolyás (A-1 jelű árok): a területen meglévő földárok és 1 db áteresz híddal és 1 db áteresz található. A felmérés alapján megállapítható, hogy a meglévő árok egyenletes lejtése nem biztosított a fenékszint vonalvezetésében lokális magas pont található és a befogadóhoz közelebbi áteresz is visszafelé lejt. Így ezen árok esetében a teljes szakaszon a földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges illetve a 0+2,5 és 0+26,5 szakaszon a beton áteresz átépítése szükséges. Annak érdekében, hogy a Baranya-csatorna kiöntése esetén a Gödrei vízfolyás visszaduzzadása a mellette elhelyezkedő ipari területekbe ne tudjon kárt okozni a becsatlakozásnál vízkormányzó műtárgy létesítése szükséges, az R-6-os számú részletrajz szerinti zsiliptolózár elhelyezésével. Jelen fejlesztés megvalósítását követően a Baranya csatorna árhulláma és így a zsiliptolózár elzárása és a tervezési területet érintő egyidejű nagy csapadék esetén a zsiliptolózárnál mobil szivattyúsátemelést szükséges alkalmazni.

- Dózsa György utca (Kossuth Lajos utca kereszteződésében): A Kossuth utca kereszteződésében a Ny-i oldalra tervezett víznyelő a vízgyűjtőterület lehatárolás alapján 50x50 cm-es víznyelővel került tervezésre. Az S-4 jelű vezeték 0+0 és 0+18,0 szelvény közötti szakasza valósul meg az I. ütemben. - Kossuth Lajos utca (Dózsa György utca és Vásártér közötti szakasza): a meglévő burkolt és burkolatlan nyílt vízelvezető hálózat magassági vonalvezetésre nem megfelelő, a hidraulika méretezés alapján megállapítható, hogy a Dózsa György utca irányából érkező átereszt egy mérettel nagyobb méretűre kell átépíteni, így a megfelelő takarás miatt az itt található meglévő burkolt árok szintje is süllyesztendő illetve a Vásártéti árok felé történő átvezetés érdekében részben a folyásirányt is módosítani kell. Annak érdekében hogy a járdától megfelelő védőtávolságot tarthassunk a korábbinál nagyobb árokmélységet is figyelembe véve az É-i oldalon az árok burkolása szükséges. A Petőfi Sándor utca kereszteződésénél az É-ról érkező csapadékot egyedi rácsos áteresszel fogjuk össze. A vásártér bekötő útját követően az árkot a D-i oldalon vezetjük tovább ahol a nagyobb rendelkezésre álló hely okán burkolatlan szakasz került tervezésre illetve az É-i oldali meglévő burkolatlan árok is bekötésre került egy új áteresszel. Ezen a ponton a 90 fokos iránytörés és az áteresz becsatlakozása okán az árok burkolásra kerül. Az utca D-i oldalán a 3-as számú ház előtt a vízelvezetés nem megoldott, így itt egy burkolatlan árok került tervezésre amely az előbb ismertetett árokba lett bekötve. Ezen árok végén az oszlop környezetében kiburkolás szükséges. - 10/1 hrsz.-ú árok: az árok magassági vonalvezetése a becsatlakozó árokszint és a szükséges kapacitás függvényében felülvizsgálatra került és a fenékszint mélyítése szükséges. A Kossuth Lajos utca 9 számú ház megközelítése okán a házzal párhuzamos szakaszon az árok burkolásra kerül, a további szakaszon az árok nagy lejtése miatt (5,1%-6,7%) normál földárok a kimosódás veszélye miatt nem alkalmazható ezért a 0+0 és 0+35,4 szakaszok között az árokfenék stabilizálása szükséges

- Vásártéri szakasz (A-2 jelű árok): a területen meglévő földárok és 2 db áteresz található. A felmérés alapján megállapítható, hogy a meglévő árok egyenletes lejtése nem biztosított a fenékszint vonalvezetésében lokális magas pont található. Továbbá a méretezés alapján megállapítható, hogy az D-i oldalon található áteresz mérete nem megfelelő. Így ezen árok esetében a 0+0 és 0+148,1 szakaszon a földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges illetve a D-i szakaszon új áteresz létesítése A 0+148,1 és 0+162,3 szakaszon az árok és műtárgy kialakítása megfelelő beavatkozás nem szükséges.

Csapadékcsatornahálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése része a projektnek a Kosstuh L. utca, Petőfi utca kereszteződés, valamint a Vásártér területén.

Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója - Műtárgyak építése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások hordalékfogóval történő ellátása). A meder szűkületeket okozó műtárgyakat, átereszeket, bejárókat át kell építeni.

Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik. A fejlesztés magas talajvízállású területen valósul meg (a talajvíz a völgytalpakon a felszínhez közel 2-5m mélységben található), ezért a törekvés részben tud csak megvalósulni. A kritikus részeken a pályázó célja a lehullott csapadékvíz mielőbbi elvezetése a veszélyeztetett területekről. A település közvetlen szomszédágában a 019 hrsz-ú víznyerő kút közelsége miatt, mely jelenleg is a fogyasztás csaknem felét elégíti ki, nem alakítható ki tározó. Erre nagyobb esély a távolabbi külterületeken, a Baranya-csatorna mentén kínálkozik.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA