Baranya.hu

Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése

464 290 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.1.1-15-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pellérd

Megítélt összeg: 464 290 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 464 290 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzése szerint Baranya megyében Pécs és vonzáskörzete gazdaságilag fejlettnek minősíthető térség, szerepe a megyén belül, de az egész Dél-Dunántúli régióban is kiemelkedő. A megyén belül Pellérd község gazdasági adottságai, lehetőségei, kilátásai jók. Pellérd lakossága 1990 óta folyamatosan nő, Pécs közelsége ellenére sem számít alvóvárosnak. A 80-as években megkezdődött lakosságszám növekedés, a 90-es évek infrastrukturális fejlesztései és intézmény-felújításai alapozták meg azt a pozíciót, hogy hosszú távra önálló, saját ellátó intézményeket működtető községként vehessük számba. Az önkormányzat kiemelt prioritásként kezeli, hogy a településen és a Pécsett működő vállalkozások számára megfelelő gazdasági környezet teremtsen, cél a helyi KKV-k további fejlődésének, működésének segítése, a foglalkoztatottság növelése.

A projekt célja a térség gazdasági életében meghatározó KKV szektor számára vonzó infrastrukturális feltételek kialakítása, a Pellérden és Pécsett szétszórtan működő kisebb területigényű vállalkozások egy helyre telepítése, ezáltal a területi szinergiát használva a versenyképesség javítása, a helyi adottságoknak megfelelő szolgáltatások kialakítása, befektetésösztönző tevékenység továbbfejlesztése.

Pellérd Község Önkormányzata az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése által elősegíti, hogy a már értékesített telkeken beruházásban kezdjenek a tulajdonosok, új befektetőket vonzzon a terület, lehetőség nyíljon az önkormányzati tulajdonban álló telkek értékesítésére, így elérhető lesz a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások magas arányú és hosszú távú kihasználtsága, ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre, nő a foglalkoztatottság.

A projekt műszaki-szakmai tartalmát az alábbiakban határoztuk meg: új belső út kerül kiépítésre, ehhez kapcsolódóan sor kerül a csapadékvíz elvezetésre, megtörténik a telkek víz- és szennyvízbekötése, új közvilágítás létesül, sor kerül a fogadóépület felújítására, átalakítására, ahol új szolgáltatási csomagot alakítunk ki a vállalkozásoknak, emellett a karbantartási igényeket kiszolgáló új üzemcsarnok létesül és beszerzünk egy multifunkcionális munkagépet.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA