Baranya.hu

Dr. Enzt Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

105 920 746 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Dr. Enzt Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

OP név:  TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pécsvárad

Megítélt összeg: 105 920 746 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 105 920 746 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése című projekt Pécsvárad Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A konzorcium vezető Pécsvárad Város Önkormányzata. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal részt vesz a projekt előkészítésében és elvégzi a projektmenedzsment tevékenységet.

Pécsvárad Baranya megye észak-keleti részén fekvő 4038 fős város. A város a Pécsváradi járás járásszékhely települése. A járáshoz összesen 17 település tartozik a székhelyet is beleértve. A járás lakónépessége nagyságrendileg 12.000 fő.

A pályázat célja a működő Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ fejlesztéseként a rendelőkhöz kapcsolódóan, de önálló üzemeltetési egységként egy ügyeleti és védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel. Az ellátásoknak jelenleg helyet adó Egészségügyi Központ épületében Pécsvárad Város Önkormányzata nem rendelkezik tulajdonrésszel, így a szolgálatok működésének biztosítása az önkormányzati körön kívül eső szereplők döntéseinek is függvénye. Az fenti szolgáltatások új épületbe történő költöztetése lehetőséget biztosít az ellátás színvonalának emelésére a rendelkezésre álló helyiségek számának és méretének bővülésével. Ezáltal a projekt hozzájárul az egyes egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljes körű teljesítéséhez. A pályázat keretében Pécsvárad Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a 912 hrsz-ú terület egy részét, melyen új építés keretében kívánja kialakítani az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat számára szükséges épületet. A tervezett új épület az egészségügyi központ területének hátsó udvarában lesz megépítve, ahol lebontásra kerül egy már romos, használaton kívüli melléképület.

A fejlesztendő háziorvosi ügyeleti és védőnői ellátás tekintetében Pécsvárad Város Önkormányzata rendelkezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral feladat-ellátási szerződéssel. Az Önkormányzattal kötött megállapodások alapján az ügyeleti ellátást vállalkozó háziorvosok biztosítják. A védőnői szolgálatot Pécsvárad Város Önkormányzata 3 védőnői körzetben látja el. A védőnők közalkalmazotti jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra. A projekt célcsoportját az ellátási körzethez tartozó települések lakossága képezi. Az ügyeleti ellátás tekintetében ezen települések: Pécsvárad, Mecseknádasd, Lovászhetény, Kékesd, Zengővárkony, Hidas, Ófalu, Óbánya, Kátoly, Szellő, Erdősmecske, Apátvarasd, Martonfa, Erzsébet. Az OEP által leigazolt lakosságszám 9148 fő. A védőnői szolgálat által ellátott települések Pécsvárad, Erdősmecske, Lovászhetény, Apátvarasd, Zengővárkony, Martonfa, Nagypall. Az ellátási körzet OEP által leigazolt lakosságszáma 1079 fő.

A projekt tevékenységei közé tartozik a védőnői tanácsadónak és háziorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó új épület építése, az ehhez szükséges telek megvásárlása, az ellátások tekintetében történő eszközbeszerzés, az udvarfelújítás. A projektbe betervezésre került az akadálymentesítés, az energiahatékonysági korszerűsítések (napelemes rendszer kiépítése).


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA