Baranya.hu

Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi-tó déli medencéjében

96 029 776 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

ORFŰ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: ORFŰ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi-tó déli medencéjében

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.2.1-15-BA1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Orfű

Megítélt összeg: 96 029 776 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 96 029 776 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Orfű versenyképességének fokozása és a gazdasági potenciál hatékony kihasználásának érdekében alapvető cél a rendelkezésre álló erőforrások – ökológiai terhelhetőséget is figyelembe vevő környezettudatos, a folyamatok hosszú távú fenntarthatóságát biztosító hasznosítása.

Orfű, mint turisztikai fogadóterület vonzóvá tétele szempontjából elengedhetetlen a kulturált fürdőzés feltételeinek folyamatos fejlesztése, valamint a szezonális kínálatot kiegészítő, a turisztikai szezont kibővítő és a tartózkodási időt hosszabbító kulturális és örökségi turisztikai fejlesztések.

A Pécsi-tó turistabarát megközelíthetőségét mindeddig hátráltatta, hogy a tó északi medencéjében található nyilvános strandot leszámítva túlnyomóan csak magántulajdonú, változó minőségű stégeken volt lehetséges a vízbejutás, ami indokolja a déli medencében két további stég elhelyezését.

A déli medencében megvalósítandó stégfejlesztés kettős célt szolgál:

- a kulturált fürdőzés feltételeinek megteremtése által hozzájárul a tartózkodási idő bővítéséhez, ami további multiplikátor-hatást eredményezve elsősorban a tóparti szolgáltatóknál realizálódó többletbevétel formájában mutatkozik

- Orfű jellemzően szezonális kínálatát bővíti azzal, hogy a stégek a fürdőszezonon kívül is hozzáférhetőek horgászat és egyéb téli sportok űzése céljából

A fent említett célokat kiegészítendő az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ (AVK) közelében kiépítendő mozgóstég szélesíti Orfű aktív turisztikai kínálatát azáltal, hogy a vízisportok kipróbálásához megfelelő körülményeket teremt, így további bevételeket generálva a helyi vállalkozóknál (kölcsönzés, vendéglátás, egyéb szolgáltatások).

A tó nyugati partján a korábbi fejlesztések előtt is egy 70 méter hosszú, fa és acél szerkezetű, vasbeton alépítményre konstruált lépcsős stég állt, mely építmény a szabad strandként funkcionáló partszakasz meghatározó eleme volt. E stég fa és acél szerkezeti elemei az idő folyamán tönkrementek, használhatatlanná és balesetveszélyessé váltak, így el kellett azokat távolítani. A stég alépítménye viszont szerkezetileg nem károsodott jelentős mértékben, így felújítás után alkalmasnak tűnik egy új stég fogadószerkezetének, ami a korábbival szinte megegyező hosszúságban épül ki, de annál szélesebb.

A tó mindkét oldalán megvalósuló stégfejlesztés további funkciója, hogy a különböző amatőr vízisport-versenyeknél kiinduló pontként, vagy lelátóként szolgáljon, így növelve az ilyen típusú rendezvények látogatottságát.

Az AVK előtti mozgóstég fejlesztéséhez kapcsolódik önállóan nem támogatható tevékenyégként a vízpartot az országút melletti parkolóval összekötő Palkó Sándor sétány útfelújítása, térburkolása és közvilágításának kialakítása.

Az orfűi turizmus főszezonon kívüli kínálatát nagymértékben meghatározza a – korábban a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0025 kódszámú “Malom a múltból, látogatóközpont a jövőből” projekt keretében épült –  Orfűi Malommúzeum, mely tematikussága és egyéb pozitív adottságainak köszönhetően kiemelkedik versenytársai közül. Az ország egyetlen üzemszerűen működő vízimalma egyedülálló attrakciónak számít. A malom megléte országos szinten néprajzi és műemléki szenzáció, hiszen napjainkra nemcsak a tekeresi, hanem az összes kallómalom-típus minden egyes példánya eltűnt Magyarország területéről.

A malom fejlesztésének második ütemében a meglévő malomépületek, és az egyes ütemben történő fejlesztések (papírmalom, múzeumi fogadóépület) üzemeltetési céljára, kiszolgáló épület megépítése vált szükségessé.

Az Alapítvány az épület kialakítására a vízimalom szomszédságában álló területet jelölte ki. A jelenleg beépítetlen területen a hetvenes évekig több kisebb gazdasági építmény állt. A kijelölt építési helyen ezen építmények nyomait már csak a terepadottságok őrzik.

Az épület elhelyezését a terepadottságok, a feltáró úttal kialakított kapcsolat, továbbá a már meglévő épületekkel való optimális térformálás határozza meg. Az így tervezett épület úgy méreteivel, mint karakterével illeszkedik a műemléki környezet adottságaihoz. Az épület egyrészt a múzeum üzemeltetéséhez szükséges tárolókapacitást biztosítja, másrészt pedig a terület muzeológiai programjának fejlesztését célozza. A bővülő kiállítási anyag időszakos tárolását, restaurálását, részleges bemutatását szolgálja.

A tervezett épület kialakítását tekintve a tájegységre jellemző gazdasági épületek, pajták, csűrök, pincék jellegzetességeit viselik magukon. Megjelenését a vakolatlan téglaszerkezetek, a kettős cserépfedés, a fa nyílászárók, a kétszárnyú kapuk, és az apró ablaknyílások, továbbá a megközelítési irányra merőleges tetőidom határozzák meg.

Szintén ebben az ütemben kerülne kiépítésre a Vízfő-tanösvény, mely az Orfűi Malommúzeum területét körbeölelő láperdő élővilágát hivatott bemutatni, messzemenőkig figyelembe véve, hogy a lehető legkisebb beavatkozás árán – megőrizve a természetes, eredeti állapotokat – a legszélesebb betekintést biztosítsa a látogatók számára.

 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA