Baranya.hu

Máza belterületi vízrendezése III. ütem

58 960 363 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Máza belterületi vízrendezése III. ütem

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Máza

Megítélt összeg: 58 960 363 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 58 960 363 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A meglévő árokrendszer az évszázados tapasztalatok alapján került kialakításra mind vonalvezetés, mind árokszelvény tekintetében. A csapadékvíz gyors levezetését a meglévő rendszer csak részben tudja biztosítani, a régi településrész utcáin a kiépített elvezető rendszer elöregedett, állaga felújításra, cserére szorul. A burkolt árokszakaszok sok helyen burkolathiányosak, kimosódások, üregelődések alakultak ki, ezért a lakóépületek és a közintézmények ilyen esetekben vízben állnak.

A projekt célja Máza község belterületén a megkezdett csapadékvíz gazdálkodási beruházások III. ütemmel történő folytatása, a település csapadékvíz csatornáinak felújítása, rekonstrukciója. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:

1. Széchenyi u. bal oldal (árok és buszforduló között)

2. Széchenyi u. jobb oldal (Kossuth utcától)

3. Széchenyi u. jobb oldal (Gyöngyvirág u. és buszforduló között)

4. Szabadság u. bal o. (Hunyadi - Alkotmány u.)

5. Szabadság u. bal o. (Alkotmány utcától felfelé)

6. Szabadság u. bal o. (alsó szakasz, Hunyadi utcáig)

7. Kossuth L. és Széchenyi kereszteződés monolit folyóka


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA