Baranya.hu

Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon

21 932 466 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Márok

Megítélt összeg: 21 932 466 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 21 932 466 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A PROJEKT FŐ CÉLJA: a háziorvosi ellátás telephelyének infrastrukturális fejlesztése, rendelő korszerűsítése Márokon.. PROJEKT CÉLCSOPORTJA: a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó lakosság, kiemelten a Márokon élő munkaképes korúak egészségi állapotának javítása. A Márokon tevékenykedő háziorvosok körzetének központja Villányban található. Dr. Váczy Zsolt körzetébe 5 település: Villány, Márok, Villánykövesd, Ivánbattyán, Palkonya, Kisjakabfalva tartozik. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KERETEK: a fejlesztendő épület Márok Község Önkormányzata 100%-os tulajdonát képezi. Az új, jelen pályázatban fejlesztett épület helyt ad majd a megvalósulást követően háziorvosi rendelőnek, melyet az említett háziorvos használják. Dr. Váczy Zsolt Családorvos Bt. rendelőjében 1 fő orvos, 1 fő asszisztencia, 1 fő csecsemő-gyermekápoló, 1 fő orvos írnok dolgozik.

TEVÉKENYSÉGEK: - 1 db alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése: háziorvosi rendelőknek helyt adó helyiségek felújítása - a fejlesztéssel érintett szolgáltatók nyilatkoztak a fejlesztési igényekről - a szolgáltatók érvényes működési engedéllyel, OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek és megfelelnek a felhívás ellátási körzet lakosságszámának, minimum feltételeinek. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 1. Eszközbeszerzés: - beszerzésre kerülnek az egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztését szolgáló a 60/2003 ESzCsM rendeletnek, és a felhívásnak megfelelő orvosi és informatikai eszközök, berendezések, várótermi, rendelői bútorok 2. Megújuló energiaforrások keretében napelemek kerülnek beszerzésre 5. Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 6. Udvar felújítás ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK: - akadálymentesítés: a fejlesztett ingatlan akadálymentesítését a tervező betervezte a felújításba, melybe a rehabilitációs szakmérnök bevonásra kerül az engedélyes terv készítése során - energiahatékonysági intézkedések: az épület a felújítást követően az „CC – Korszerű” kategóriába esik várhatóan. A szórt azbeszt mentesítése nem releváns. Mérföldkövek: 6 db mérföldkő került betervezésre. A közbeszerzés nem releváns a projektötlet során, mivel nem éri el egyik költsége sem a közbeszerzési határokat, emiatt a kivitelezés 2 db mérföldköve helyett 3 db került betervezésre, annak érdekében, hogy a felhívás által minimum elvárt 6 db mérföldkő meghatározása megvalósuljon. TERÜLETSPECIFIKUS SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS: - hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott 5 db stratégiai céljához.

Hozzájárul az eredményességi keretindikátorhoz 1 db egészségügyi szolgálat fejlesztésével - a fejlesztés 1 db települést lát el - az infrastruktúra fejlesztéssel érintett lakosság 415 fő - aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkezik a település - a projektben tervezett a megújuló energia felhasználása hozzájárul a projekt a népesség megtartásához, életminőség javulásához, munkaképesség fenntartásához. MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK: Projekt előkészítéséhez szüksége tervdokumentáció: engedélyes tervdokumentum akadálymentesítésről szóló tervfejezettel, jogerős építési engedély -1 db Kiviteli terv a közbeszerzési kiírás és az építés megalapozásához - eszközbeszerzés 2 417 363 Ft értékben (orvosi eszközök, bútorzat, informatikai eszközök) -102,78 m2-es felújított épület és udvar, 1 db felújított házi orvosi rendelő, 1 db váróterem, és az udvaron nyitott gépkocsi tároló kerül kialakításra.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA