Baranya.hu

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén

50 609 629 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mánfa

Megítélt összeg: 50 609 629 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 50 609 629 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A Baranya-csatorna Mánfa közigazgatási területére eső szakasza természetes, ősi jellegű víztest. A vízfolyás természetes módon építi és mossa partvonalát, így számos kanyarulat és partfalomlás jellemzik. A kanyarulatok és omlások elősegítik az esőzések alkalmával az erdőből és a mezőgazdasági területekről érkező hordalék felhalmozódását, mely révén a patak vize Mánfa belterületén felduzzad és veszélyezteti a lakó és középületeket.

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Mánfa település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A tervezett beavatkozás specifikus célja Mánfa község belterületén a Baranya-csatorna mederrehabilitációja a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A projekt összköltsége 50.609.629 Ft. A fejlesztés által érintett területen 190 lakóingatlan és számos közintézmény található, így a beruházás által megvédendő érték jelentősen meghaladja a tervezett projekt összköltségét.

A fejlesztés műszaki-szakmai eredménye a Baranya-csatorna Mánfa belterületére eső szakaszának 1835,5 m hosszúságban történő felújítása, rehabilitálása. A fenntartható vízgazdálkodás érdekében szemléletformáló akció lebonyolítása.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA