Baranya.hu

Szigetvár, Vár u. 2. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése

200 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00008


Széchenyi Plusz+ Logó

A kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat

A projekt címe: Szigetvár, Vár u. 2. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00008

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

Projekt tervezett kezdete: 2022.05.02.

Projekt várható befejezése: 2023.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az önkormányzat célja a 7900 Szigetvár, Vár u. 2. 314/1 hrsz alatti meglévő önkormányzati épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény működési költségének csökkentése.  A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok, a Duna Régió Stratégia fellépésének megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energiafelhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.

A fejlesztéssel érintett épület helyi védelem alatt áll.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:

2.1.1.    Önállóan támogatható tevékenység: épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által a keleti és északi fal utólagos külső oldali hőszigetelése; a zárófödém és a terasz alatt hőszigetelő álmennyezet létesítése; homlokzati nyílászárók cseréje/felújítása.

 

2.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek. szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység.

 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása és képzés tartása, műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 2.3 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése elektromos vezeték-szakaszok felújítása vagy cseréje és világítótestek cseréje által.

 

A projekt Szigetvár Város Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumi együttműködésében valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Közösségi, sportolási infrastruktúra fejlesztése Gödrén

Projekt megvalósításának összege:

80 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006

Kulturális épületek felújítása Geresdlakon

Projekt megvalósításának összege:

195 841 285 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00026

A Bólyi Kastélypark megújítása és új üzletház építése

Projekt megvalósításának összege:

250 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00004