Baranya.hu

Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen

200 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002


Széchenyi Plusz+ Logó

A kedvezményezett neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

A projekt címe: Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

Projekt tervezett kezdete: 2022.05.01.

Projekt várható befejezése: 2023.10.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt fejlesztésének célja Szentlőrinc (267 hrsz) területen a Templom tér 1-3. és Templom tér 5. épületeinek energetikai korszerűsítése, üzemeltetési költség csökkentése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, valamint CO2 kibocsátás csökkentése. Az épületek helyi védettséget élveznek.

A projekt műszaki, szakmai tartalma: A projekt összetett projektnek minősül, mert többféle energetikai korszerűsítés valósul meg a fejlesztés helyszínén, többek között hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési hőtermelő korszerűsítés, napelemtelepítés, vízszigetelés.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által

- a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket, valamint a talajon fekvő padlót és a lábazatot (Padlás zárófödém hőszigetelése, külső hőszigetelés nem homlokzati oldalon)

- épületszerkezeti elemek vízszigetelésével

- külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével (az épület műanyag nyílászáróit cserélni kell a 7/2006 TNM rendelet alapján)

-műemléki, illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelése

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása

-Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter, kétirányú mérő) beszerzése, a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztés és kiépítésének költségei, a megtermelt villamos energiát mérő-rögzítő eszközök, a napelemek telepítéséhez nélkülözhetetlen hálózati teljesítmény bővítés költségei elszámolhatók a napelem tevékenység részeként.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

- Nyilvánosság biztosítása: – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 2.3 és 6.2.1 fejezetében a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján

- Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása - jelen felhívás 2.3 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján

- Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – jelen felhívás 2.3 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

- Hőtermelő berendezések korszerűsítése

A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH).


Vissza


További projektjeink

Közösségi, sportolási infrastruktúra fejlesztése Gödrén

Projekt megvalósításának összege:

80 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006

Kulturális épületek felújítása Geresdlakon

Projekt megvalósításának összege:

195 841 285 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00026

A Bólyi Kastélypark megújítása és új üzletház építése

Projekt megvalósításának összege:

250 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00004