Baranya.hu

Szent Lászlótól a bánáti bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

135 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye


Pályázó neve: Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Projekt megnevezése: Szent Lászlótól a bánáti bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.2.1-15-BA1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Hosszúhetény

Megítélt összeg: 135 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 135 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A Szent Lászlótól a bánáti bazsarózsáig – Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése című projekt a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A projekt tervezett kezdő időpontja 2017. július 1., zárása 2018. augusztus 31. A fejlesztés teljes elszámolható költsége 135.000.000 Ft.

A projekt átfogó célja, hogy a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai lehetőségeit úgy erősítse, újítsa, illetve tartsa fenn, hogy az egyaránt vonzó lehessen az öko-, a vallási, az ismeretterjesztő, illetve az aktív turizmus kedvelői számára is.

Az átfogó cél alábontásaként az egyik fejlesztési terület az Arborétum ökoturisztikai potenciáljának növelése, hiszen már most is jelentős növényállománnyal rendelkezik, a 2011-ben EGT forrásból megvalósult fejlesztése során megtörtént az erdő- és vízrendezés, valamint a szabadtéri bemutatóhelyek létrehozása. A turisztikai lehetőségek kiaknázása azonban jelenleg nem teljes, jelen projekt keretében megtörténik a tó és növényzetfejlesztés, kerékpáros és gyalogos turizmust támogató, valamint az Arborétum emléktárgyainak állagát javító fejlesztése, amely jelentős hozzáadott értéket képes teremteni az attrakció turisztikai potenciáljának tekintetében. A cél hosszú távú célkitűzésként is azonosítható, hiszen megvalósítása és hatásai hosszú távon is érezhetőek lehetnek a térségben. Ennek támogatására a projekt másik közvetlen célja a minőségi szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amely az Arborétum működésével szorosan összefonódó Oktatóház bővítését és fejlesztését, ismeretterjesztési eszközbeszerzést, valamint tananyag- és bemutatóanyag fejlesztést foglal magába. Ezek a fejlesztések szintén képesek a turisztikai potenciál növelésére, mindemellett azonban a teljesebb látogatóélmény biztosításához elengedhetetlenek. A projekt keretében rövid távú célkitűzésként is azonosítható, mivel ez a fejlesztés viszonylag gyorsan képes hatást kifejteni a fejlesztett területre.

A projekt közvetett céljai ezekből levezethetően a helyi munkahelyteremtés, valamint a különböző, célzott turisztikai ágak közötti átjárhatóság, összhang és együttműködés megteremtése a térségben.

A projekt során az alábbi projektelemek megvalósítása történik:

- Oktatóépület bővítése, infrastrukturális fejlesztése: oktatótér energiahatékony és környezetbarát bővítése, emelet ráépítés. (önállóan támogatható)

- Az Arborétum területrendezése: bemutató és túrautak térkövezése, környezetbarát tölgyfa kerítés és kapu építése, az Arborétumot díszítő szökőkút felújítása (restaurálás). (önállóan nem támogatható)

- Az Arborétum területén található kastély, zarándokház és templom festményeinek, valamint kisépítészeti tárgyainak restaurálása: oltárszekrény, szentségtartó, sekrestyeszekrény, imazsámoly, szobrok, szószékek, főoltár, mellékoltárok, imaszekrény, gyóntatószék, padsorok, főoltárkép, kis méretű festmények. (önállóan nem támogatható)

- Tananyagfejlesztés: környezeti nevelés, sport programok, természeti, helytörténeti, építészeti értékek megismerése, Népi hagyományok, népszokások, Természetes anyagok, hagyományőrző kézműves technikák, jeles napok. (önállóan nem támogatható)

- Eszközbeszerzés: hulladékkezelés, kertészeti oktatás, gyógynövény program, sportprogram, kézműves foglalkozások, előadások, kihelyezett tanórák támogatására. (önállóan nem támogatható)


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA