Baranya.hu

Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

222 153 123 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mágocs

Megítélt összeg: 222 153 123 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 222 153 123 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt Mágocs Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A beruházás elszámolható összköltsége 222.153.123 Ft. A projekt megvalósításának tervezett ideje 2017. július 1 – 2019. május 31-ig tart.

A projekt keretében fejlesztésre kerülő óvoda-bölcsődei intézmény fenntartója Mágocs Város Önkormányzata, Alsómocsolád Község Önkormányzata, Mekényes Község Önkormányzat, és Nagyhajmás Községi Önkormányzat által, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően létrehozott Mágocsi Óvodafenntartó Társulás.

A beruházás célja az 1912-ben alapított Mágocsi Bokréta óvoda épületének átalakítása, bővítése és új bölcsődei épületszárny kialakítása. Cél a városban a foglalkoztatás, és életminőség javítását szolgáló bölcsődei kapacitás hiány megszűntetése, a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérése, ezáltal a foglalkoztatás növelése, valamint a magasabb minőségű óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés. A projekt átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a hozzáférhetőség területi különbségei csökkenjenek, különösen ebben a fejlesztendő járásban, és hogy a hátrányos helyzetű lakosok számára is hozzáférhetővé váljanak a munkaerő piacra való visszatérést elősegítő intézmények (jelen esetben a bölcsőde) valamint, hogy megteremtésre kerüljenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés feltételei.

A fejlesztés a felhívás által előírt esélyegyenlőségi és energiahatékonysági szempontok érvényesítésével valósul meg.

A projekt eredményeként fejlesztésre kerül 104 db 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító óvodai férőhely és létrehozásra kerül 14 db 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító új bölcsődei férőhely.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA