Baranya.hu

TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS A BŐKÖZBEN

149 996 993 Ft Tésenfa Községi Önkormányzat

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005


 

A fő kedvezményezett neve: Tésenfa Községi Önkormányzat

A projekt címe: Turisztikai kerékpárútfejlesztés a Bőközben

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005

A támogatás összege: 149 996 993 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Forrás: ERFA

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.

A projekt keretében megvalósuló turisztikai kerékpárúttal újabb értékes területek nyílnak meg a szelíd turizmust kedvelő kerékpárosok számára. Az új útvonal a nemzetközi EuroVelo13, és országos kerékpár-turisztikai hálózatok kiegészítő elemeként a DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú Ős-Dráva Kerékpárút leágazását teremti meg. A fejlesztés célja, hogy a térséget felkereső kerékpárosok alternatív útvonalak választásával bejárhassák a természeti és építészeti értékekben gazdag térséget, kisebb és nagyobb körtúrákat tudjanak tenni, mely a fizetőképes turisták helyben tartását eredményezi.

A turisztikai kerékpárút Tésenfa településnél ágazik le a Fekete-víz gátján kijelölt kerékpárútról, és 520 m hosszban épített kerékpárútként kiépülve bevezet a településre. A belterületen kijelölt kerékpárúton halad tovább a nyomvonal Szaporca település felé. A kijelöléssel érintett útszakaszon útburkolat felújításokra is sor kerül a kerékpárosok biztonságos közlekedésének biztosítása érdekében. Tésenfa település közigazgatási területén létesülő kerékpárút teljes hossza 875 m. A szakaszhoz kapcsolódóan kerékpártámaszok telepítése történik, és információs tábla kerül kihelyezésre.

Tésenfáról a projektből megépülő kerékpárúton érhető el Szaporca. A kiépülő kerékpárút hossza 521 m. Szaporca belterületén a kerékpárút kitáblázással kerül kijelölésre egészen a Kossuth Lajos utca végéig, ahol a Fekete-víz gátján haladó kerékpárúthoz 295 m hosszú kerékpárút épül. A szakasz teljes hossza 1804 m. A szakaszhoz kapcsolódóan kerékpártámaszok létesülnek és információs tábla kerül kihelyezésre. A szakaszhoz kapcsolódóan Szaporcán is kihelyezésre kerülnek kerékpártámaszok és információs tábla.

A projekt eredményeként megvalósuló turisztikai kerékpárútnak, mint turisztikai terméknek a piacra vitelét a projekt keretében kidolgozásra kerülő marketing stratégia támogatja, valamint üzleti marketing tevékenység fogja kísérni a projektmegvalósítás időszakában. A sikeres marketingtevékenység eredményeként egyik oldalról nőhet az egy turistára eső költés, másik oldalról a baranyai szállásadók, turisztikai szolgáltatók (jellemzően kkv-k) bevétele, közvetve pedig a települési önkormányzatok idegenforgalmi bevétele is.

A pályázatban Tésenfa Községi Önkormányzat mellett konzorciumi partnerként részt vesz Szaporca Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067