Baranya.hu

Szalánta Községi Önkormányzat Művelődési házának energetikai korszerűsítése

38 435 321 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZALÁNTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Szalánta község Baranya megyében, a Pécsi járásban található, a megyeszékhelytől 14 kilométer távolságra. A lakónépesség a 2015-ös évben
1126 fő volt (TEIR). A projekt célja a Szalántai Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése, valamint az épület energetikai fejlesztése,
annak érdekében, hogy településünk egy fontos közösségi terének épülete korszerűvé váljon, ezáltal is csökkentve a fenntartási költségeket,
elősegítve a hatékonyabb működést. A fejlesztés – csatlakozva a globális célkitűzésekhez, erőfeszítésekhez - az alacsony széndioxid-kibocsátás
előtérbe helyezését célozza meg, melynek keretében az önkormányzati épület korszerűsítése megvalósul. Településünkön fontos cél, hogy azok az
épületek, melyek a helyi lakosság számára jelentenek egy fontos találkozási helyszínt, illetve lehetőséget különböző programok megszervezésére,
korszerű energetikai színvonallal rendelkezzenek, ezzel is kapcsolódva a hazai, illetve az Európai Uniós energiahatékonysági irányelvekhez. A
projekt során már a tervezés szakaszában is olyan fejlesztési tervezet igyekeztük kidolgozni, ami hozzájárul az épület primerenergiamegtakarításhoz.
Jelen beruházás fejlesztési helyszíne a szalántai Művelődési ház épülete, melynek jelenlegi állapota indokolja a fejlesztést. Jelen
fejlesztéssel – a Felhívás célrendszerével, illetve megvalósítható tevékenységeivel összhangban – nem csak az épület jó karbantartásba helyezése
a cél, hanem a fejlesztés az épület üzemeltetésének költséghatékonyságát eredményezi, valamint hozzájárul az épület hosszú távú környezetbarát
fenntarthatóságához is. A fejlesztés indokoltsága szempontjából fontos bemutatni a tervezett megvalósítási helyszín jelenlegi állapotát. Az épület
külső határoló szerkezeteire, gépészeti rendszerére jellemző, hogy sok esetben korszerűtlen, a fenntartás költséghatékonysági szempontból nem
előnyös. Az épület fenntartásnak költségei jelentős anyagi ráfordítást igényelnek önkormányzatunktól. E korszerűtlenség maga után vonja a
primerenergia-megtakarítás alacsony volumenét, illetve – a korszerűtlen, nem energiahatékony vagy környezetbarát megoldások jelenlétéből és
arányából adódóan – indokolttá teszi a Művelődési ház épületének energetikai fejlesztését. A fejlesztés során, a Felhívásban szereplő támogatható
tevékenységek közül a következőket tervezzük megvalósítani. Célunk az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése. Az épület hőtechnikai
jellemzőinek javítása keretében a projekt során – a Felhívás 3.1.1 es fejezetének a) pontja értelmében – tervezünk külső szigetelési munkálatokat,
illetve födém- és lábazat szigetelést is, annak érdekében, hogy az épület fenntarthatósága, hőtechnikai jellemzői javuljanak. E fejlesztés, a hatályos
jogszabályi feltételeknek megfelelve, azokat figyelembe véve valósulna meg. A beruházás keretében egy további fejlesztési tevékenységet szeretnék
megvalósítani, ami a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja, a fűtési rendszer korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni
fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban –
hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fűtés korszerűsítése során tervezünk egy fatüzelésű kazánt puffertárolóval és gázkazánt
telepíteni, valamint termofejeket felszerelni, illetve radiátorokat cserélni. A fejlesztés keretében – a Felhívással összhangban – tervezünk még a 3.1.1-
es fejezet d) pontja értelmében napelemek és tartóelemeik beszerzését és telepítését. A napelemek célja, hogy hozzájáruljanak az épület fenntartási
költségeinek csökkentéséhez, illetve az épület hosszú távon is fenntarthatóvá váljon. A gépészeti megújuló technológiák közül az ingatlan
kihasználtságának és méretének leginkább megfelelő eszközt alkalmaztuk annak érdekében, hogy energetikai és költséghatékonysági szempontból
a legoptimálisabb valósuljon meg. Fontos megjegyezni, hogy a tervezett fejlesztési helyszín épületét rendszeresen használják, aminek
következtében annak műszaki állapota folyamatosan romlik. A település nem rendelkezik saját, önálló könyvtárral, így e funkciót a kultúrház látja el. A
tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében az elérhető legjobb költséghatékonysággal rendelkező szigetelési technológiát (EPS)
kívánjuk alkalmazni, valamint minden, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a
7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével történt. A projekt során a tervezett beruházások
elősegítik az épületenergetikai korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások – egymás hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú
fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067