Baranya.hu

Olasz Község Önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

22 320 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

OLASZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretein belül Olasz Község Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött hogy
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázatot
nyújtsanak be. A beruházás keretében önkormányzati tulajdonban lévő, közcéllal működtetett ingatlan saját (közcélú) villamosenergia-igényének
kielégítése válik megoldottá. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, teljesíti a horizontális követelményeket; és
az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. A projekt energetikai
számításokon alapul. Az energiafelhasználásba bevonni kívánt épület rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal, 100%-ban önkormányzati tulajdonban
van, és a felhívási dokumentációban található közcélú funkciót tölt be. A projekt során a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok teljes körűen
ellátásra kerülnek. A projekt teljesíteni fogja a beruházás megvalósítására vonatkozó általános követelményeket: Projekt Terv elkészítése,
energiatermelő rendszer üzemeltetése folyamatos, költség-haszon (CBA) elemzés megtörténik, műszaki ellenőr alkalmazása megtörténik, megújuló
energiafelhasználás növelés várható, csökken az ÜHG kibocsátás és a fosszilis energia felhasználás. A beruházás keretében intelligens rendszerek
kiépítése fog megvalósulni. Legkésőbb a fenntartási időszakba lépésig megszerzésre kerül a megyei önkormányzat támogató nyilatkozata arról,
hogy a projekt szerepel a megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervben. A rendszer által megtermelt energia saját
közcélú felhasználásra fog kerülni, így csökkentve a működési költségeket. A projekt megvalósítására 5 mérföldkövet tervezünk. A projekt szakmai
tartalmának kidolgozása, a technológia kiválasztása a helyi adottságok figyelembevételével történt meg. A projekt megalapozott, a Kormány
célkitűzéseivel összhangban van, miszerint az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében az
energiafelhasználásba bevont épületek energetikai felmérése történik meg. A projekt teljesíti a szakmai- és egyéb elvárásokat, közbeszerzési
kötelezettség nem terheli. A projektmenedzsment szervezet megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Projekt Tervben bemutatásra kerül a
fejlesztés előtti és utáni energiafelhasználási adatok, működési költségek, a kiválasztott fejlesztési javaslat. A projekt megvalósítási helyszíne és az
energiafelhasználásba bevont épület tulajdonviszonya rendezett. A megvalósítás és az üzemeltetés során esetlegesen felmerülő kockázatok
számba vétele megtörtént, kezelésükre megoldási javaslatok meghatározásra kerültek. A projekt előkészítést és megvalósítást megfelelő
referenciával, szaktudással és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek fogják koordinálni. A projekt szakmai-, műszaki- és pénzügyi
szempontból is fenntartható. Az előkészítés és a megvalósítás során szem előtt tartjuk a környezeti fenntarthatósági szempontokat. A projektben
felmerülő költségek indokoltak és elszámolhatóak. A költségvetés tervezése során a fajlagos beruházási költség és a belső arányok figyelembe
vételre, betartásra kerültek. A projekt megvalósítás eredményeként növekszik a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség és csökken
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége. A beruházás hozzájárul hazai és az EU 2020 célok eléréséhez. A fejlesztés illeszkedik a Baranya
Megyei Területfejlesztési Program V. prioritásához (A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás
feltételeinek megteremtése). A tervezett fejlesztés hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott CO2 kibocsátás csökkentése
indikátor teljesítéséhez. Önállóan támogatható tevékenységek a) Önkormányzati tulajdonú épületek5 energiahatékonyság-központú fejlesztése,
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. b) fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. a) Akadálymentesítés, c) Nyilvánosság biztosítása, d) Képzési
anyag kidolgozása, képzés tartása - A korszerűsítés során utólagosan külső oldali hőszigetelés, a meglévő nyílászárók cseréje tervezett a déli
tetőfelületen 12 db 250 W-os napelem is kiépítésre kerül. Az inverter teljesítménye 3 kWp lesz. A meglévő, korszerűtlen 35 Kw-os gázkazán
lecserélésre kerül, 19 kW-os kondenzációs fali gázkazán kerül beépítésre, a radiátorok cseréjével együtt. A radiátorok termosztatikus szelepekkel
lesznek ellátva. Az eredmények a tervezett fejlesztések nélkül nem jönnének létre.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067