Baranya.hu

A Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

13 967 473 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

NAGYDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Nagydobsza község Baranya megyében, a Szigetvári járásban található, a térségi központtól 11, a megyeszékhelytől 47 kilométer távolságra. A
lakónépesség a 2015-ös évben 608 fő volt (TEIR). A projekt célja a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltség épületének energetikai
korszerűsítése, valamint az épület energetikai fejlesztése, annak érdekében, hogy településünk egy fontos önkormányzati, közfeladatot ellátó épülete
korszerűvé váljon, ezáltal is csökkentve a fenntartási költségeket, elősegítve a hatékonyabb működést. A fejlesztés – csatlakozva a globális
célkitűzésekhez, erőfeszítésekhez - az alacsony széndioxid-kibocsátás előtérbe helyezését célozza meg, melynek keretében az önkormányzati
épület korszerűsítése megvalósul. Településünkön fontos cél, hogy a közfeladatokat ellátó épületek korszerű energetikai színvonallal
rendelkezzenek, ezzel is kapcsolódva a hazai, illetve az Európai Uniós energiahatékonysági irányelvekhez. A projekt során, már a tervezés
szakaszában is olyan fejlesztési tervezet igyekeztük kidolgozni, ami hozzájárul a hivatal épületének primerenergia-megtakarításhoz. Jelen
beruházás fejlesztési helyszíne a nagydobszai hivatal épülete (tervezett megvalósítási helyszín címe: 7985 Nagydobsza Fő utca 85.), melynek
jelenlegi állapota indokolja a fejlesztést. Az épület jelenlegi energetikai besorolása a költséghatékonyság szempontjából kedvezőtlen. Jelen
fejlesztéssel – a Felhívás célrendszerével, illetve megvalósítható tevékenységeivel összhangban – nem csak az épület jó karbantartásba helyezése
a cél, hanem a fejlesztés az épület üzemeltetésének költséghatékonyságát eredményezi, valamint hozzájárul az épület hosszú távú környezetbarát
fenntarthatóságához is. A fejlesztés indokoltsága szempontjából fontos bemutatni a tervezett megvalósítási helyszín jelenlegi állapotát is.
Településünk hivatali épületének külső határoló szerkezeteire, gépészeti rendszerére jellemző, hogy sok esetben korszerűtlen, a fenntartás
költséghatékonyságának szempontjából nem előnyös. Az épület fenntartásnak költségei jelen pillanatban jelentős anyagi ráfordítást igényelnek a
település önkormányzatától. Ez a korszerűtlenség maga után vonja a primerenergia-megtakarítás alacsony volumenét, illetve – a korszerűtlen, nem
energiahatékony vagy környezetbarát megoldások jelenlétéből és arányából adódóan – indokolttá teszi a hivatal épületének energetikai fejlesztését.
A fejlesztés során, a Felhívásban szereplő támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük megvalósítani. Elsődleges célunk az épület
külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése. Az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása keretében a projekt során – a Felhívás 3.1.1 es fejezetének
a) pontja értelmében – tervezünk külső szigetelési munkálatokat, illetve nyílászárók cseréjét is, annak érdekében, hogy az épület fenntarthatósága,
illetve hőtechnikai jellemzői javuljanak. E fejlesztés, a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelve, azokat figyelembe véve valósulna meg. A
beruházás keretében még egy fejlesztési tevékenységet szeretnék megvalósítani, ami a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja, a fűtési rendszer
korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület –
a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. Fontos megjegyezni, hogy
a tervezett fejlesztési helyszín épületét állandó jelleggel használják, aminek következtében annak műszaki állapota folyamatosan romlik, miközben a
helyi közfeladatok ellátása számára biztosítani kell a helyszínt. A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében az elérhető legjobb
költséghatékonysággal rendelkező szigetelési technológiát (EPS) kívánjuk alkalmazni, valamint minden, az energetikai tervekre vonatkozó számítás
– különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe
vételével történt. A projekt során a tervezett beruházások elősegítik a hivatal épületenergetikai korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások –
egymás hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067