Baranya.hu

Bükkösd Község általános iskolájának energetikai korszerűsítése

29 650 874 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Bükkösd község a Szentlőrinci járásban található. Területe 30 km2, napjainkban 1099 fő él a településen. Koreloszlás tekintetében Bükkösdre
jellemző az a tendencia, amely a kistérség sajátja, vagyis fiatal korösszetétel jellemzi a lakosságot, legnagyobb arányban a 18-40 év közötti
korosztály képviselteti magát a településen 42%-ban. A 40 és 60 év közötti korcsoport 26%-át teszi ki a település lakosságának, őket követik az
idősebb generáció képviselői (a 62 év felettiek) 18%-al, majd a 18 év alattiak 14%-al. A település Szentlőrinctől (a járási központ) 10 kilométerre, míg
Pécs (a megyeszékhely) 25 kilométerre található. Jelen támogatási kérelmünk célja a bükkösdi iskola épületének energetikai korszerűsítése, mellyel
hozzájárulunk a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítéséhez. A projektünk által emellett hozzájárulunk a
Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyarország Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez. A beruházás a Bükkösdön található
iskola energetikai fejlesztését és rekonstrukcióját célozza meg. Az épület jelenlegi energetikai minősége nem megfelelő, aminek következtében az
általános iskola fenntartási költségei magasak. A fejlesztés indokoltsága szempontjából fontos bemutatni a tervezett megvalósítási helyszín jelenlegi
állapotát is. Településünk iskolai épületének külső határoló szerkezeteire, gépészeti rendszerére jellemző, hogy sok esetben korszerűtlen, a
fenntartás költséghatékonyságának szempontjából nem előnyös. Az épület fenntartásnak költségei jelen pillanatban jelentős anyagi ráfordítást
igényelnek a település önkormányzatától. Ez a korszerűtlenség maga után vonja a primerenergia-megtakarítás alacsony volumenét, illetve – a
korszerűtlen, nem energia hatékony vagy környezetbarát megoldások jelenlétéből és arányából adódóan – indokolttá teszi az iskola épületének
energetikai fejlesztését. Jelenleg az iskola teljes férőhelyszáma 155 fős, amelyből 112 gyerek kezdte meg 2017-ben a tanévet. Az állományi
dolgozók száma 19 fő, illetve 4 közfoglalkoztatott is segíti az iskola működését. Látható tehát, hogy a bükkösdi iskola jelentős térségi szerepkört lát el
az oktatás területén, ami kihasználtságának volumenében is mérhető. A projekt megvalósításával, az iskola jelentős megtakarításokat is elérne,
melyet egyéb célokra tudna felhasználni. A fejlesztés tárgyát képező ingatlant jelentős kihasználtság jellemzi, a fenntartási költségek az ingatlan
jelenlegi állapotában nem kedvezőek. Célunk, hogy a létesítményt minél alacsonyabb ráfordítással tudjuk fenntartani, melynek érdekében a
felhívással összhangban az alábbi önállóan támogatható tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: A felhívás 3.1.1 d) pontja: Maximum háztartási
méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából napelemek és tartóelemeik beszerzése
és telepítése, illetve termosztátfejek beszerelése. A projekt során 13 kW napelem telepítését tervezzük. A Felhívás keretében a 3.1.2.2.-es fejezet a)
pontja értelmében az alábbi tevékenységet szeretnénk megvalósítani: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése,
cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. E fejlesztés részét képezi 1 db 50 kW fatüzelésű kazán és az ahhoz tartozó
puffertároló beszerelése, illetve 2 db 35 kW gázkazán, valamint a radiátorokra thermofejek telepítése. A korszerűsítés során az épület fűtési
rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel
összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fejlesztés során célunk egy alkalmas rendszer kiépítése az iskola
fűtésigényeinek kielégítésére. A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös
tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével
történt. A projekt során a tervezett beruházások elősegítik az iskola épületenergetikai korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások – egymás
hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067