Baranya.hu

Energiahatékonyságot célzó fejlesztések megvalósítása Véménd önkormányzati tulajdonú épületeiben

61 792 521 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VÉMÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


2.1. A projekt célja az önkormányzati tulajdonú Polgármesteri Hivatal épületének, Idősek Nappali Otthonának, Orvosi rendelő és Szolgálati lakás,
valamint az Iskolának a villamos energiafelhasználás gazdaságosabbá tétele. A jelenleg elektromos hálózatról lekötött elektromos igény éves
szinten jelentős terhet jelent az Önkormányzat költségvetésében. A tervezett rendszer kiépítését követően az elektromos energiára fordítandó
költségek nagyságrendileg redukálódnak, így könnyítve az Önkormányzat költségvetési terheit. Orvosi rendelő és Szolgálati lakás kivételével minden
épületnél hőtechnikai fejlesztés már volt, mely nagymértékben csökkentette a gázszámlát. Ezért az elmaradt épületen fűtéskorszerűsítés illetve
homlokzati-, mennyezeti szigetelés tervezett a további gázszámlák csökkentése érdekében. Polgármesteri Hivatal: A hivatal délkeleti tetőfelületén
kerül 20 darab napelem elhelyezésre. A napelemek inverterbe történő kábelezése tetőtérben és épülethomlokzaton történik, mely kábel az fő-
/alelosztóhoz közel elhelyezett inverterbe kerül bekötésre. Az inverterből kilépő váltóáram a fő-/alelosztó szekrénybe csatlakozik. Idősek Nappali
Otthona: Az otthon délkeleti tetőfelületén kerül 28 darab napelem elhelyezésre. A napelemek inverterbe történő kábelezése tetőtérben és
épülethomlokzaton/épületben történik, mely kábel az fő-/alelosztóhoz közel elhelyezett inverterbe kerül bekötésre. Az inverterből kilépő váltóáram a
fő-/alelosztó szekrénybe csatlakozik. Véménd Általános Iskola: Az iskola keleti tetőfelületén 46 darab, nyugati tetőfelületén 92 darab napelem kerül
elhelyezésre. A napelemek inverterbe történő kábelezése tetőtérben és épülethomlokzaton/épületben történik, mely kábel az alelosztóhoz közel
elhelyezett inverterbe kerül bekötésre. Az inverterből kilépő váltóáram az alelosztó szekrénybe csatlakozik. Orvosi rendelő és szolgálati lakás: Az
orvosi rendelő és szolgálati lakás délkeleti tetőfelületén 38 darab napelem kerül elhelyezésre. A napelemek inverterbe történő kábelezése tetőtérben
és épülethomlokzaton/épületben történik, mely kábel az alelosztóhoz közel elhelyezett inverterbe kerül bekötésre. Az inverterből kilépő váltóáram az
alelosztó szekrénybe csatlakozik. A fűtési rendszer korszerűsítésére javasolt a jelenlegi állandó hőmérsékletű gázkazán kondenzációs kazánra való
cseréjével a meglévő lapradiátorokra termosztatikus szelepek beépítésével együtt. Javasolt az épület külső függőleges szerkezeteinek
hőszigetelése. Külső homlokzati falon illetve pincefödém 15 cm-es EPS szigetelő anyaggal (?=0,039 W/mK értekű) javasoljuk, külső vakolt felülettel
ellátva. A lábazat hőszigetelése javasolt 12 cm XPS hőszigetelő anyaggal (?=0,035 W/mK értékű). Hőszigetelés rögzíteséhez műanyag fejes
dűbelezést javaslunk. Kivitelezésnél figyelni kell a kávakiképzés szigetelésére is, melynél min. 3 cm vastag hőszigetelés javasolt (a számítások
vonalmenti hőhídveszteségként tartalmazzak). A rögzítő dűbelezésből adódó pontszerű hőveszteségeket a számítás figyelembe veszi. A határoló
felület belső nettó négyzetmétereit a melléklet tartalmazza (ez nem azonos a tényleges bruttó szigetelt felülettel melyet a kivitelezési árajánlat kell,
hogy tartalmazzon). A padlásfödem hőszigetelése javasolt a TNM rendelet határértékig: 25 cm kőzetgyapot szigetelőanyaggal (?=0,039 W/mK
értékű). Ez nem járható felületet ad, ezért szükséges lehet járófelület kialakítása.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067