Baranya.hu

Általános iskola és tornatermének energetikai korszerűsítése Kétújfaluban

306 648 708 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Kétújfalu Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázatot nyújtsanak be,
és pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium vezetője Kétújfalu Községi Önkormányzata. Az önkormányzat célja a 7975
Kétújfalu, Zrínyi u. 1. 229. hrsz. alatti általános iskola és tornatermének energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény
működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, a hozzájárulás
a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség
teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő
generációjának példát mutat az energia felhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van. A projekt keretében megvalósuló
tevékenységek a következők: 1. Önállóan támogatható tevékenység: a) önkormányzati tulajdonú, energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső
határoló szerkezetek korszerűsítése által mindkét épület esetében: - külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése (hőátbocsátási tényező: ablak 1,15;
ajtó: 1,45 W/m2K) - külső határoló szerkezetek (fal, födém, lábazat) utólagos hőszigetelése b) maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Iskola: 18 KW-os napelemes rendszer telepítése Tornatrerem:8
KW-os napelemes rendszer telepítése + tetőszerkezet megerősítése (statikailag nem megfelelő) 2. Önállóan nem támogatható tevékenység: a)
fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és a kapcsolódó fűtési rendszer korszerűsítése mindkét épület
esetében: - fatüzelésű (szilárd, biomassza) kazán cseréje - fűtési rendszer korszerűsítése (kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, fordulatszám
szabályozású szivattyú, termosztatikus szelepek, a kazáncseréhez kapcsolódó egyéb fejlesztések) b) projekt előkészítés A projekt előkészítés
tevékenység keretében az alábbiak valósulnak meg: - műszaki tervdokumentáció készítése rehabilitációs szakmérnök/szakértő bevonásával - projekt
terv készítése - energetikai tanúsítványok elkészítése (meglévő, köztes, tervezett állapot) - az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatása 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység a) akadálymentesítés Dr. Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök
bevonásával megvalósításra kerül a projektarányos akadálymentesítés (tervezett fejlesztések lásd nyilatkozat) b) nyilvánosság biztosítása A projekt
megvalósítása során kötelezően eleget kell tenni a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a
projektről és a támogatásról a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Útmutatóban „KTK 2020” meghatározott
kommunikációs csomaghoz tartozó módon és tartalommal információt nyújtva. - a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó
tájékoztató megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig - „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése mindkét helyszínen - kommunikációs
célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése - sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - TÉRKÉPTÉR
feltöltése c) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása Képzési anyag kidolgozása, az energetikai beruházással érintett épületek állandó
használóinak tájékoztatása, az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában
illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő bevonásával. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az előkészítési és megvalósítási
szakaszban is megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonása szükséges. A szakmai szolgáltatáshoz és
projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások az alábbiak: - műszaki ellenőri szolgáltatás (1 fő) - rehabilitációs szakmérnök/szakértői
szolgáltatás (1 fő) - energetikai szakértői szolgáltatás (felújított épületek energetikai tanúsítványának elkészítése) - projektmenedzsment feladatok
ellátása a BMÖH részéről.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067