Baranya.hu

Önkormányzati épületek megújuló energiaforással való ellátása 2 x 49,9 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével

54 740 400 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Kozármisleny Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázatot nyújtsanak be,
és pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium vezetője Kozármisleny Község Önkormányzata. Az önkormányzat célja a
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 58. helyrajzi szám: 224/37/A alatti Sportcsarnok energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az
intézmények működési költségének csökkentése. Valamint 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. helyrajzi szám: 224/37 alatti óvoda
energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmények működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, a hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a
2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok
megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energia felhasználás módjáról,
környezettudatosságra nevelő hatása van. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők: 1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű
(HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az Óvoda és a Sportcsarnok épületére is egy-egy 49,9
kW-os napelem rendszer kerül telepítésre. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység a) akadálymentesítés: Sportcsarnok:
- Az épület komplex, teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése korábbi pályázat keretében megvalósult. Jelen beruházás
keretében megvalósítandó infokommunikációs és akadálymentesítési munkálatok:- meglévő akadálymentes wc szerelvényeinek javítása és pótlása.
Óvoda: - Az épület komplex, teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése korábbi pályázat keretében megvalósult. Jelen beruházás
keretében megvalósítandó infokommunikációs akadálymentesítési munkálatok: - az épületben a főbb helyiségek, helyiségcsoportok irányát mutató,
tapintható információs táblák elhelyezése a bejáratoknál. b) nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítása során kötelezően eleget kell tenni a
hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról a Széchenyi2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Útmutatóban „KTK 2020” meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó módon és
tartalommal információt nyújtva. – a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése a projekt pénzügyi
zárásáig - „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése mindkét helyszínen - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése -
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - TÉRKÉPTÉR feltöltése c) képzési anyag kidolgozása, képzés
tartása Képzési anyag kidolgozása, az energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak tájékoztatása, az alkalmazott megoldásokról,
a helyes üzemeltetés szabályairól épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő bevonásával. A
projekt energetikai számításokon alapul. Az energiafelhasználásba bevonni kívánt épületek rendelkeznek energetikai tanúsítvánnyal, 100%-ban
önkormányzati tulajdonban vannak, és a felhívási dokumentációban található közcélú funkciókat töltenek be. A projekt során a tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok teljes körűen ellátásra kerülnek. A projekt teljesíteni fogja a beruházás megvalósítására vonatkozó általános
követelményeket: Projekt Terv elkészítése, energiatermelő rendszer üzemeltetése folyamatos, költség-haszon (CBA) elemzés megtörténik, műszaki
ellenőr alkalmazása megtörténik, megújuló energiafelhasználás növelés várható, csökken az ÜHG kibocsátás és a fosszilis energia felhasználás.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067