Baranya.hu

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rózsafán

96 805 596 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Rózsafa Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázatot nyújtsanak be,
és pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium vezetője Rózsafa Községi Önkormányzata. Az önkormányzat célja a 7914
Rózsafa, Kossuth u. 42. 19. hrsz. alatt található általános iskola, közös önkormányzati hivatal kirendeltsége (jegyzőség), a 7914 Rózsafa, Kossuth u.
44. 19. hrsz. alatti konyha, étkező, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, valamint a 7914 Rózsafa, Petőfi u. 33. 146/2 hrsz. alatti óvoda
energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal a középületek működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, a hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a
2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok
megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energia felhasználás módjáról,
környezettudatosságra nevelő hatása van. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők: 1. Önállóan támogatható tevékenység: a)
önkormányzati tulajdonú, energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által mindhárom épület esetében: -
külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése (hőátbocsátási tényező: ablak 1,15; ajtó: 1,45 W/m2K) - külső határoló szerkezetek (fal, födém, lábazat)
utólagos hőszigetelése b) maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése
céljából: 7914 Rózsafa, Kossuth u. 42. 19. hrsz. alatti épület: 5 KW-os napelemes rendszer telepítése 7914 Rózsafa, Kossuth u. 44. 19. hrsz. alatti
épület: 4 KW-os napelemes rendszer telepítése 7914 Rózsafa, Petőfi u. 33. 146/2 hrsz. alatti épület: 1,5 KW-os napelemes rendszer telepítése 2.
Önállóan nem támogatható tevékenység: a) fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és a kapcsolódó fűtési
rendszer korszerűsítése mindhárom épület esetében: - gázkazán csere korszerűbb kondenzációs gázkazánra. - fűtési rendszer korszerűsítése
(fordulatszám szabályozású szivattyú, termosztatikus szelepek, radiátorcsere szükség szerint, a kazáncseréhez kapcsolódó egyéb fejlesztések) b)
projekt előkészítés A projekt előkészítés tevékenység keretében az alábbiak valósulnak meg: - műszaki tervdokumentáció készítése rehabilitációs
szakmérnök/szakértő bevonásával - projekt terv készítése - energetikai tanúsítványok elkészítése (meglévő, köztes, tervezett állapot) - az építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység a)
akadálymentesítés Dr. Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök bevonásával megvalósításra kerül mindhárom épület esetében a projektarányos
akadálymentesítés (tervezett fejlesztések lásd nyilatkozatok) b) nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítása során kötelezően eleget kell tenni a
hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról a Széchenyi2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Útmutatóban „KTK 2020” meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó módon és
tartalommal információt nyújtva. - a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése a projekt pénzügyi
zárásáig - „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése mindkét helyszínen - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése -
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - TÉRKÉPTÉR feltöltése c) képzési anyag kidolgozása, képzés
tartása Képzési anyag kidolgozása, az energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak tájékoztatása, az alkalmazott megoldásokról,
a helyes üzemeltetés szabályairól épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő bevonásával. A
projekt sikeres megvalósítása érdekében az előkészítési és megvalósítási szakaszban is megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek
bevonása szükséges. A szakmai szolgáltatáshoz és projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások az alábbiak: - műszaki ellenőri szolgáltatás
(1 fő) - rehabilitációs szakmérnök/szakértői szolgáltatás (1 fő) - energetikai szakértői szolgáltatás (felújított épületek energetikai tanúsítványának
elkészítése) - projektmenedzsment feladatok ellátása a BMÖH részéről.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067