Baranya.hu

Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben

159 403 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés egyrészt a Kodolányi János utca 13. hrsz. 723/1 alatti önkormányzati épület emeleti szárnyának, másrészt
a Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítését foglalja magában. A korszerűsítéssel érintett épületrész egykor iskolaként
működött. Három részből áll az épület. A korszerűsítéssel érintett épületrész a Gyöngyvirág utcával párhuzamosan „L” alakban telepített a telken.
Csatlakozik hozzá nyugati irányból egy földszintes épületrész, ami jelen korszerűsítési pályázatban nem szerepel. Az érintett épület két szakaszból
áll. Mindkét szakasznak külön bejárata van (mindkét szakasz egy közlekedőn keresztül megközelíthető mindkét bejáratról), külön lépcsőn keresztül
lehet az emeleti helyiségeket megközelíteni, az emelet szintén összeköttetésben van egymással. A déli épületszakaszban a földszinten található a
könyvtár, irodahelyiségek, és szociális blokk - külön nemű wc blokkokkal és egy akadálymentes mosdóval. Szintén a földszinten kapnak helyet az
egykor étkezőként és konyhaként használt helyiségek, valamint egy szintén használaton kívüli kisméretű szolgálati lakás. A déli épületszakasz
emeletén a könyvtárhoz tartozó tároló helyiségek találhatóak, külön nemű vizesblokk és egy nem használatos egykori tanterem, valamint a
tanteremhez tartozó két kisebb helyiség. Ez a három helyiség nagyon rossz állapotban van a tető hibájából adódó leázások miatt. Az emeleti
helyiségekben több helyen találhatóak ilyen jellegű beázási helyek. Az északi épületszakaszban a földszinten irodák, foglalkoztatók és tornaszoba
található, valamint szintén egy kétnemű vizesblokk kap helyet. Itt csatlakozik be a nyugati épületszárny is. Az emeleten munkahely, iroda és tároló
helyiségek vannak, valamint kétnemű vizesblokk. A pályázati kiírás szerint az épület energetikai korszerűsítése valósítható meg. Az épület
homlokzata külső homlokzati hőszigetelést kap, a lapostetőre is plusz hőszigetelés kerül, illetve az épület elavult, régi külső nyílászárói lesznek
korszerű nyílászárókra cserélve. Az épület fűtése is elavult, ennek kialakítása is indokolt. Új gázkazán kerülne kialakításra az érintett épületrészbe, és
a radiátorok cseréje is szükséges. Az épületrész lapos tetős kialakítású és a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés erősen károsodott az idők során
Indokolt a tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, mert az érintett emeleti, sőt a földszinti helyiségek is több helyen leázást mutatnak (lásd.
fotódokumentáció). Ezért az érintett épületrész tetőszerkezete új bitumenes szigetelést kap. Az épület projektarányos akadálymentesítése egy előző
pályázat eredményeként már megvalósult. Az épületbe való akadálymentes bejutás lehetséges az udvar felől megközelíthető akadálymentes
parkolón és a rámpán keresztül. Kialakításra került egy akadálymentes mosdó-wc helyiség az épületrész déli – földszinti
vizesblokkjában.Épületszerkezeti leírás: - új falszakaszok: az épület udvari - nyugati homlokzatán, a közlekedőkben lévő külső ablakok egy része
befalazásra kerül Porotherm 30-as téglával - szigetelések: Az épületrész külső homlokzata 16 cm Rockwool Frontrock max E hőszigetelést kap. A
lapostető meglévő csapadékvíz elleni szigetelése elavult, rongálódott, ezért annak felújítása feltétlenül indokolt. A meglévő bitumenes szigetelésre 2
rtg. szintén bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés kerül. - külső nyílászáró szerkezetek: Az új külső nyílászárók cserélve lesznek műanyag
szerkezetűre 1,15 W/m2K minőségben. - felületképzés: A külső homlokzat Baumit szilikát homlokzatfestést, struktúrált fedővakolatot, alapozást és
üvegszál hálót kap az új homlokzati hőszigetelésre. A Szociális Szolgáltató Központ épületegyüttese jelenleg több egymáshoz zártsorúan
kapcsolódó épületrészből áll. A szociális épület a Munkácsy Mihály utcában helyezkedik el. Az épület a telken zártsorúan telepített. Az épületet a
Munkácsy Mihály utca felől egy kapualj – bejárat bontja ketté. Az északi épületszárny (időskorúak napközi otthona) bejárata az udvari – déli
homlokzaton van, amit a kapualjon keresztül lehet megközelíteni. A déli épületszárnyat (időskorúak otthona) a Munkácsy Mihály utca felől nyíló
bejáraton keresztül lehet megközelíteni. A telek rendelkezik közüzemi energia (elektromos áram, gáz), ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel
valamint saját telken történő csapadékvíz elvezetéssel. A tervezési feladat a Szociális Szolgáltató Központ épületének korszerűsítése: - a külső
homlokzata 16 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kap - padlástéri záró födém is hőszigetelve lesz (20 cm ásványgyapot) - az északi épületszárny
(időskorúak napközi otthona) külső nyílászárói cserélve lesznek, mivel azok felújítása nem gazdaságos, illetve kivitelük korszerűtlen. A többi
épületrész nyílászáró cseréje már megtörtént.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067