Baranya.hu

Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben

152 009 254 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Kozármisleny

Megítélt összeg: 152 009 254 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 152 009 254 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt célja Kozármisleny Város kerékpár-hálózatának bővítése az Észak-nyugati városrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása, a településen található intézmények kerékpáros megközelítésének javítása, az 5711. számú Pécs-Újpetre-Siklós összekötő úton biztonságos gyalogos- és kerékpáros átvezetések kialakítása valamint a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítése.

A PROJEKT CÉLJA elsődlegesen a település úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása, az intézmények kerékpáros megközelítésének javítása valamint a település közlekedésbiztonságának fokozása, továbbá a fejlesztés hozzájárul:

- a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítéséhez (kerékpár elhelyezési lehetőség a helyi buszmegállókban és megfelelő utas tájékoztatás)

- a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás megteremtése által a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához

- az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát közlekedéshez.

A beruházás hatására számos KÖZSZOLGÁLTATÁS válik kerékpáron elérhetővé. Így például: városháza, rendőrség, orvosi és fogorvosi rendelő, templom, oktatási tömb – bölcsőde, óvoda, iskola, sportcsarnok, művelődési ház stb. A fejlesztett kerékpárhálózat mentén találhatóak gazdasági üzemek, VÁLLALKOZÁSOK, üzletek, bankok, így például: Spar Áruház, Autómosó, Barletta Bútoráruház, Suzuki Autószalon és Szerviz, G-pack Kft., Takarékszövetkezetek, Gyógyszertár, Cukrászda, Üzletház – posta, lakatos üzem-drótfonó stb. Lásd térképi melléklet.

KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS:

Kozármisleny település úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása valósul meg egy biztonságos, kényelmes, közvetlen, vonzó, és összefüggő hálózat kialakításával:

  1. Kerékpárforgalmi létesítmények KIJELÖLÉSE

A hiányzó zónajelöléseket ki kell helyezni. Azokon a helyszíneken, ahol jelentősen koncentrálódik a kerékpáros forgalom táblákkal elő kell jelezni azt. A kerékpáros nyomot jelölni, festeni kell. Ahol lehetséges és indokolt a csomóponti felállóhelyeken előretolt kerékpáros felállóhelyeket kell kijelölni. A kerékpáros közlekedéshez a fő célpontokat útirányjelző táblákon kell jelezni a jellemző csomópontokban. A hosszabb utcaszakaszokon belül a gépjárműforgalom haladási sebességének csökkentésére forgalomtechnikai kialakításokkal szükséges csillapítani a forgalmat.

  1. Kerékpárforgalmi létesítmények ÉPÍTÉSE

A projekt keretén belül a Vadvirág u.-Orgona u. közötti szakaszon meglévő járdát kell felszélesíteni, hogy azon gyalog- és kerékpárút kijelölhetővé váljon. Ezen a belterületi szakaszon hiányzó közvilágítást ki kell építeni. A meglévő kerékpárút jelenleg véget ér a Két Szekér Fogadónál. A folytatásban a kerékpárutat a Fogadó parkolóján kívül, a közút felé lehet elhelyezni az árok csőbe helyezésével. A közvilágítás rávezető oszlopsorát célszerű az út túloldalára áthelyezni, a fákat ki kell vágni, az út mellett kiemelt szegély, korlát helyezendő el. Ezt követően a nyomvonal a parkolón keresztül bevezethető a belső közterületre, melynek folytatásában a szervíz út jelölhető ki kerékpáros közlekedésre. Továbbmenve a művelődési ház környékén hiányzó közlekedési kapcsolat kialakítására gyalog- és kerékpárúttá bővítendő a meglévő járda.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BERUHÁZÁS – ÁTKELŐHELYEK:

  1. A Polgármesteri Hivatal előtti szakaszon érkező gyűjtőút, és a keleti oldalon lévő terület elérését biztosító út csatlakozásában hiányzó kijelölt gyalogos-átkelőhelyre nagy igény mutatkozik. A kerékpárútról egy leágazással a kerékpárutat is át kell vezetni a keleti városrész elérése érdekében.
  2. A József A. utcai csomópontban a gyalogos-átkelőhelyet ki kell bővíteni kerékpáros átvezetéssel.
  3. A Művelődési ház környékén buszmegálló környezetében arra alkalmas keresztmetszetben a közúton átvezetés kialakítandó.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁS:

Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utastájékoztató kialakítása kerül megvalósításra. A buszöblöknél az északi, Széchenyi utcai, valamint a Művelődési háznál lévő öblöknél, a Pécs felé menő irányban utastájékoztató kijelző telepítése történik. Ehhez a gyalogosforgalmat nem akadályozó helyre, de a megálló közvetlen környezetében pontalapot kell építeni, melyre a kijelző tartóoszlopa felállítható. Ehhez áramellátást kell kiépíteni.

KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK - kerékpárosbarát kiegészítő infrastruktúra telepítése:

  1. Kerékpártámaszok kialakítása
  2. Orgona utcai-, Széchenyi utcai-, valamint a Művelődési háznál lévő öblöknél, a Pécs felé menő irányban B+R kerékpár tároló kialakítása
  3. A város majd meglévő térfigyelő rendszeréhez kapcsolódva kamerák kerülnek felszerelésre a B+R tárolóknál
  4. 1 db útfenntartó gép beszerzése

A kerékpárhasználat részarányának növelése a kerékpárosbarát infrastruktúra megteremtésén túlmenően csak úgy lehetséges, ha a közlekedők SZEMLÉLETFORMÁLÁSA is megtörténik, növelve a kerékpározás elfogadottságát. Az eredményes kerékpáros politika elengedhetetlen kellékei a kerékpározást ösztönző kampányok folytatása. A cél, hogy az utazási mód kiválasztásánál egyre többen döntsenek a kerékpár mellett, főleg a személygépkocsiról átváltva. A kerékpárhasználat elterjedése érdekében a kampányoknak tudatosítani és hangsúlyozni kell a kerékpározás előnyeit és hasznait, számos információval kell szolgálnia a közönségnek, kommunikálnia kell a biciklizés praktikus voltát. Az alapvető célokhoz illeszkedve a kampányok esetében kiemelt fontosságú a jelenleg gépkocsival közlekedők elérése is. Kozármisleny Város Önkormányzata a kerékpározást ösztönző KAMPÁNYA CÉLCSOPORTJAKÉNT elsősorban a településen élő gyermekeket és kisgyermekes családokat célozza meg.

 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA