Baranya.hu

Majs Községi Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

109 077 473 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Majs Községi Önkormányzat


Cél: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a község lakosainak alapvető igényeit kiszolgáló (óvoda,) valamint az Önkormányzat elhelyezésére
szolgáló létesítmény (továbbiakban együttesen: épületek) utólagos külső szigetelése, megújuló energiákra alapozott műszaki berendezések és
eljárások szolgáltatásainak beépítésével történő energiakorszerűsítése az alább felsorolt célok elérésére: • fosszilis energiahordozókból származó
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, helyenként 100%-os kiváltása (gáz), • az épületek jelenleginél komfortosabb,
gazdaságosabb, korszerűbb működtetése, • az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának hatékonyabbá tétele. Megvalósítás elve: Energetikai
központú felmérésekre és számításokra alapozott, energetikai szakemberek által elkészített írásbeli javaslatokra épülő korszerűsítés kivitelezése, a
helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság figyelembevételével. Alkalmazott szakmai elemek és technológiák: 1. Az épületek hő
technikai tulajdonságainak javítása : Az egyre növekedő energiaárak, valamint a föld fosszilis energiahordozó-készletének kimerülése miatt ma már
nem kérdés az épületek hőszigetelésének létjogosultsága. Az ügy fontosságát igazolják bizonyos európai uniós irányelvekben szereplő útmutatások,
valamint az új építésű házakra vonatkozó hazai jogszabályi előírások is. A ház hőszigetelése nagymértékben hozzájárul környezetünk
szennyezésének csökkentéséhez. Az ablakok általában az épületek hő veszteségének tekintélyes részéért felelősek. Az energiaválság után kezdtek
elterjedni a kétrétegű, majd a háromrétegű ablaküvegek. A modern hőszigetelő üvegek gyártásánál levegő helyett nemesgázzal vagy vákuummal
töltik ki az üvegtáblák közti hézagot, ami nagymértékben, akár 20%-kal is csökkentheti a hő áteresztési képességet. A projekt keretében az
épületeken utólagos külső hőszigetelést alkalmazunk, melyek teljes mértékben megfelelnek a kor előírásainak. A külső nyílászárókat kicseréljük,
azokat szintén teljes mértékben a releváns TNM rendeletnek megfelelőre cseréljük, kivéve az óvoda épületénél, ahol megfelelőek a nyílászárók. Az
épületek a beruházásnak köszönhetően elérik a legalább BB szintet, így lehetségessé téve a projekt keretein belül a 2. pontban részletezett
hőszivattyú rendszer telepítését. 2. A gázenergia felhasználását 100%-ban kiváltó levegő/víz típusú hőszivattyús rendszerek beépítése: A Mitsubishi
Electric Zubadan levegős hőszivattyút megfelelően méretezett, jól beszabályozott fűtési rendszerben, a teljes fűtési időszakot figyelembe véve
minimum COP 3,5 átlaggal lehet működtetni - alacsony hőmérsékletű hő leadók esetén, így jellemzően 40% megtakarítás érhető el a teljes fűtési
szezonra vonatkoztatva. Amennyiben a hőszivattyú kedvező üzeméhez minden összetevő optimálisan áll rendelkezésre, az 50% megtakarítás
reálisan elérhető. A rendszer komplex vezérlés technikája minimalizálja a meghibásodásokat, maximális működési időt és komfortot biztosít. A
rendszer működési garanciája 25 év. 3. Villamos energiát kiváltó napelemes rendszerek beépítése : A napenergia tiszta, természetes, környezetbarát
energiaforrás, nincs káros anyag kibocsátása, így az energia és költségcsökkentés mellett környezetvédelmi célokat is szolgálunk a napelemes
rendszerek létesítésével. Jól tűri a mostoha és szélsőséges időjárást is. A napelemes rendszer nem tartalmaz kopó forgó alkatrészt, így a
karbantartása is minimális. Létrehozása egyszeri ráfordítást igényel, akár 25-30 évig is hibátlanul működik, így garantáltan megtérülő befektetések a
napelemes rendszerek. Projektünkben célunk a pályázati felhívásnak való megfelelés, elsősorban a 3.2 pont fejezeteinek. A számunkra releváns
pontokat a projekt tervezésekor figyelembe vettük, az előírt nyilatkozatokat csatoljuk. Projektünk teljes mértékben illeszkedi a Baranya megyei
Területfejlesztési Program 5.4 pontjának, melyben kifejtett cél a településének épületállományának energiahatékonysági javítása. Ebben célok a
megújuló energiatermelők használata (esetünkben napelem), épületgépészeti rendszerek felújítása (esetünkben hőszivattyú), valamint az
épülethéjak energetikai veszteségét csökkentő fejlesztések (esetünkben nyílászáró csere és utólagos külső oldali hőszigetelés). Területi fókuszként
az egész megye meg van jelölve, bennünket is beleértve. Fejlesztésünk során az épület szigetelésének és a telepítendő megújuló
energiaforrásoknak illetve fejlett épületgépészeti megoldásoknak köszönhetően 75,88 t/év CO2 egyenérték kibocsátás csökkenést tervezünk elérni.
Majs települése a Mohácsi járás részeként Kedvezményezett járások közé tartozik. Épületeink a fejlesztésnek köszönhetően a DD illetve CC
energetikai besorolást fogják elérni. Projektünkben mind a két épület érintett infrastrukturális fejlesztéssel, egyúttal mind a két épületre napelemek
kerülnek. Vállaljuk továbbá 6 helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067