Baranya.hu

Napelemes rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnok épületén

32 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében napelemes rendszer kiépítése fog megtörténni a Városi Sportcsarnok épületén. Elsődleges cél, hogy az épület éves
energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az intézmények és infrastruktúra energetikai
korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület
energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a
felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács,
Sport u. 1. szám alatt található. Az épület funkciója közösségi sportlétesítmény. A napelemes rendszer maximális teljesítménye 49,98 kWp lesz, az
éves megtermelt napenergia mennyisége 52.686 kWh, ami primer energiában meghatározva 131.715 kWh/év. A fejlesztéssel elérhető
üvegházhatású gáz megtakarítás éves szinten 49,25 t CO2 egyenérték.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067