Baranya.hu

Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése

54 999 998 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Jelen projekt Bükkösd, Hetvehely, Dinnyeberki, Okorvölgy, Boda és Szentkatalin települések közreműködésével egy komplex közösségfejlesztő
folyamat megvalósítására irányul, mely az alábbi elemeket tartalmazza: 1.Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A létrejövő
helyi cselekvési terv meghatározza a teljes projekt tevékenységeinek tematikáját. 2.Megvalósul a projekt által érintett térség közösségi
tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények,
valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. 3.A helyi cselekvési terv alapján a térség
lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, programok, folyamatok megvalósítása a
közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével: a)
közösségi akciók, tevékenységek, események: "Közösségek szomszédolása"- Szomszédünnep (negyedévente egyszer), Hagyományőrző
rendezvények, és közösségi helyismereti kiállítások, eszközbeszerzés: asztal és sörpad garnitúra rendezvényekhez, rendezvénysátor. b) programok,
folyamatok: Tanulókörök (kézművesség, főzősarok, fotózás, informatikai ismeretek stb.) kialakítása. c) a helyi nyilvánosság fórumainak
megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése: nyomtatott újság készítése, hirdetőtáblák, oszlopok, polcok kialakítása. d) részvételi fórumok
elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése: lakossági fórumok működtetése (célja: a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintésére,
közművelődési rendeletek áttekintése, megalkotása) 4.A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok
közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumoknak áttekintése és megújítása: a) helyi esélyegyenlőségi program: lakossági
fórumokon a dokumentum áttekintése/megújítása. b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet: lakossági fórumokon a dokumentum áttekintése/megújítása. c) egyéb, a településnek vagy
a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum: lakossági fórumokon a dokumentum
áttekintése/megújítása. 5.A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása: Helyi közművelődési intézményben
működő információs pont kiadványi formátumú információgyűjteménye (önkormányzati dokumentumok, közigazgatási és helyi hírek, szolgáltatások,
kulturális helyi programok, klubok, fogyasztóvédelmi információk, stb.) 6.A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: a)
képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintettek számára: eszközbeszerzés (laptop, projektor, vászon, asztal, szék) megvalósítása,
közösségfejlesztő animátor képzése (helyi lakosok, képviselő-testület tagjai, közművelődési intézmény dolgozói, stb. körében), képzéshez tartozó
utazás költsége. b) belföldi tanulmányutak és nemzetközi tapasztalatcsere szervezése: Tanulmányutak a közösségszervezésben részt vett lakosok
("központi mag"), a partner intézmények dolgozói, a képviselő-testületi tagok stb. részére (20 fő). Emellett a projekt részét képezi még a közösségi
tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések megvalósításához szükséges eszközök beszerzése is, valamint a projekt
honlaphoz kapcsolódó infokommunikációs akadálymentesítés és a KTK szerinti kommunikációs csomag (projekt aloldal, 3 db C tábla,
fotódokumentáció) megvalósítása. A fentieken túl a projekt keretében a bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok is
megvalósulnak. A közbiztonság javítását eredményező stratégia kidolgozása, a problémák kezelése, módszerek kidolgozása, együttműködések
kiépítése, továbbá képzések lebonyolítása valósul meg. Emellett a projekt közlekedésbiztonsági programok megvalósítására is irányul. A
szemléletformálás érdekében kampányok valósulnak meg, tájékoztató kiadványok készülnek. A projekt elsődleges célkitűzése a közösség
fejlesztésének megvalósítása, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A projekt igazodik a Módszertani útmutatóban lefektetett
végső célhoz, vagyis, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége
saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A beavatkozások
eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi
konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges
kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067