Baranya.hu

A helyi identitás és kohézió erősítése Drávaszabolcson és környékén

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


A „Helyi identitás és kohézió erősítése Szabadszentkirály térségében” című támogatási kérelem 7 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A
bevont települési önkormányzatok: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (település lakosságszáma: 705 fő) Matty Község Önkormányzata
(település lakosságszáma: 315 fő) Alsószentmárton Községi Önkormányzat (település lakosságszáma: 1272 fő) Gordisa Község Önkormányzata
(település lakosságszáma: 278 fő) Ipacsfa Községi Önkormányzat (település lakosságszáma: 195 fő) Drávapalkonya Község Önkormányzata
(település lakosságszáma: 264 fő) Kovácshida Község Önkormányzat (település lakosságszáma: 270 fő) A projekt legfőbb célja a helyi közösségek
fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre
épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A
beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi
közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a
szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja
összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott A projekt az alábbi elemekből,
tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 1.
Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé
tétele 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és
megújítása 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai
minőségének biztosítása B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok 2.
Közlekedésbiztonsági programok 3. Eszközbeszerzés C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1.
Infokommunikációs akadálymentesítés 2. Nyilvánosság biztosítása D) Egyéb 1. Projektmenedzsment A projekt műszaki-szakmai tartalmának
összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a területspecifikus
mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt
módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé
fejlett Dél-Dunántúli régió 7 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, települési csoportra
vonatkozik, amely lélekszáma eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a
programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067