Baranya.hu

A helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


A „Helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben” című támogatási kérelem 9 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A
bevont települési önkormányzatok: • Magyarszék Községi Önkormányzat (konzorciumvezető; a település lakosságszáma: 994 fő) • Bodolyabér
Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 197 fő) • Abaliget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 649 fő) • Kovácsszénája
Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 53 fő) • Liget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 381 fő) • Husztót Községi
Önkormányzat (a település lakosságszáma: 52 fő) • Magyarhertelend Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 615 fő) • Mecsekpölöske
Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 368 fő) • Oroszló Község Önkormányzata (a település lakosságszáma: 282 fő) A projekt legfőbb
célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és
közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok
valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom
megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak,
illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való
kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott A
projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése
és megvalósítása 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság
számára elérhetővé tétele 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása 4. Meghatározó dokumentumok
áttekintése és megújítása 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 6. Közösségfejlesztési folyamat
szakmai minőségének biztosítása B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő
programok 2. Közlekedésbiztonsági programok 3. Eszközbeszerzés C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1.
Infokommunikációs akadálymentesítés 2. Nyilvánosság biztosítása D) Egyéb 1. Projektmenedzsment A projekt műszaki-szakmai tartalmának
összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a területspecifikus
mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt
módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé
fejlett Dél-Dunántúli régió 9 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre
vonatkozik, amelyek lélekszámának eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a
programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067