Baranya.hu

Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen

221 211 900 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


A PROJEKT CÍME: „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” TERVEZETT PROJEKTIDŐSZAK: 2018. január 1. – 2020. december 31.
TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG: 221.211.900 Ft A PROJEKT CÉLJA A cél, a közösségi élményt, testmozgást elősegítő és annak
lehetőséget biztosító helyszín kialakítása, ehhez egyedileg pedig kulturális és környezettudatosságot / zöldgondolkodást ösztönző funkciókkal való
megtöltés. A projekt hatással van a gyermekek kulturális és ökológiai fejlődésére, hisz az EU-s országok zászlóival és nevükkel 3 nyelven, továbbá
az Általános Iskolában élő madarakat (baglyok) megfigyelhetik. A nagyobb korosztály szabadon és ingyenesen sportolhatna, mely által a lakosság
fittebb és egészségesebb lesz. Az akcióterület, a helyzetelemzés, a projekt tervezett fenntartása az Igényfelmérés és kihasználtsági tervben kerül
bemutatásra. Az ITS az első mérföldkőig módosításra kerül. A projekt szükségességének indoklása: A projekt megvalósítása nemcsak társadalmi és
kulturális hatásai miatt kiemelten fontos, de a megvalósítási helyszín központi fekvése és a jelen park által nyújtott lehetőségek is szükségszerűek a
városban. Együttesen ilyen tartalmú tematikus parkkal nem rendelkezik Szentlőrinc és a környező településeken sem találni ehhez hasonló parkot,
így a várt és vélt hasznossága a települési turisztikai vonzerejét is növeli. Jelenleg a városban kiemelten fontos lenne társadalmi szempontból egy
minden korosztályt igényeit kielégítő szabadidőpark kialakítása, mely nem csak a testmozgást célozza meg, de lehetőséget biztosít a szociális
kapcsolatok elmélyítésére, kulturális és közösségi események helyszínéül is tud szolgálni. Az Urbach téren és környékén, ahol a beruházás
megvalósul Szentlőrinc lakosságának több, mint fele él. A tér mellett található az Általános Iskola, ahol több, mint 500 gyerek tanul a városból és a
környező településekről. Nem messze található a sajátos nevelésű igényű (SNI) gyerekek és enyhe fokú fogyatékos gyermekek iskolája is, ők is
naponta használnák ezt a parkot. Az új park kulturális, oktatási, környezet központúságot és sportolási célokat is ki kíván elégíteni. A PROJEKT
SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA Urbach tér fejlesztése/rehabilitációja: zöldfelületének felújítása, játszótér kialakítása, szabadtéri fitnesz park
kialakítása, sétáló utak felújítása, utcabútorok beszerzés, közösségi pihenőterek kialakítása, kapcsolódó közvilágítás - felhívás 3.1.1.2 a) 1., 4.
támogatható tevékenységek, 3.1.2.2 g) i) l) 5.) - bérbeadásra szánt épület építése - felhívás 3.1.1.2 c) 2. gazdaságélénkítő tevékenység -
szemléletformáló programok, helyi társadalmi akciók megvalósítása a környezettudatosság jegyében - felhívás 3.1.2.1 g) soft tevékenység
TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 1.1 szempont: A projekt hozzájárul Baranya megye ITP-jében meghatározott valamennyi
stratégiai cél eléréséhez. (lásd: Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2.1 fejezet) 1.2 szempont: A „Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek” megnevezésű indikátorra tett vállalás értéke: 10.9974 m2 2.1 szempont: A Szentlőrinci járás a 290/2014 (XI.26.)
kormányrendelet 3. számú melléklete alapján kedvezményezett járásnak minősül. 2.2 szempont: A projekt új közösségi célú szolgáltatások
fejlesztése által hozzájárul a település népesség megtartásához. A demográfiai trendek nagyon érzékenyen reagálnak számos változóra, így például
a lakosság életminőségének, életterének, a környezet gazdasági, társadalmi folyamatainak pozitív irányú változásai gyorsan jelentkezhetnek a
lakosság számának alakulásában. A szolgáltatások színvonalának növelésével a közösségi élet feltételei javulnak, amely erősíti a helyi
identitástudatot és növeli a település vonzerejét. A parkok, játszóterek, sportolási lehetőségek és közösségi terek fejlesztése hozzájárul a fiatalok
helyben tartásához, az elvándorlás megállításához. 2.3 szempont: A támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzat a TOP-2.1.2-15
kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásban. 2.4 szempont: Egy lakosra eső fajlagos elszámolható költség: 33.190 Ft - igényelt
elszámolható költség: 221.211.900 Ft - a település lakónépessége 2017.01.01-jén (KSH): 6.665 fő 3.1 szempont: A gazdaságélénkítő elemek aránya
20% feletti: 39.513.000 Ft 3.2 szempont: A fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részarány-növeléséhez kapcsolódó tevékenységet.
3.3 szempont: A fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz (pl. szemléletformáló soft tevékenységek által) 3.4 szempont: A fejlesztési
koncepciót a kérelem benyújtását megelőzően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara által összeállított szakmai bizottság véleményezte, támogató
nyilatkozat mellékelve. 4.1 szempont: A projekt keretében egy üzlethelyiség kerül kialakításra, ami eredményesebb működést, hatékonyabb
üzemeltetést biztosít a majdani bérlő számára.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067