Baranya.hu

Kozármislenyi Művelődési ház környékének rehabilitációja: Kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása

106 360 987 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Kozármisleny város domborzati adottságaiból fakadóan, a települést észak-kelet dél-nyugati irányban szeli ketté az Árpádi árok völgye. E völgyben,
a vízfolyást beépítetlen mezőgazdasági területek, erdőterületek, és zöldterületek kísérik, e vonalra fűződik fel Kozármisleny négy tava is. E mélyvonal
menti területek a város zöldfelületi, rekreációs, szabadidős tevékenységeinek fő helyszíne ma is, és a hatályos településfejlesztési és
településrendezési eszközök elhatározásai szerint hosszútávon is. A kedvező adottságok meglétén túl, bár a fejlesztés folyamatos, a rendelkezésre
álló területek kisebb része hasznosított ma. A mai használat elsősorban a horgásztó, művelődési ház, labdarúgó klub által határolt területre
koncentrálódik. E szűkebb területen is rendelkezésre állnak még hasznosítatlan, vagy alulhasznosított, vagy megújítást igénylő területrészek. A
pályázat keretében megvalósuló fejlesztések e területekre koncentrálnak. A fejlesztések fő célja, a bemutatott, kedvező mennyiségi adottságok
alapján, ahhoz igazodóan, elsősorban a zöldterületek minőségi fejlesztését célozza, új területhasználatok, új elemek kialakításával, meglévők
fejlesztésével. A fejlesztés fő elemei:

1. JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA A Művelődési háztól északra fekvő területen, mintegy 2000m2 felületen új
játszótér kialakítása tervezett. A játszótér széles korcsoport kiszolgálását célozza, mely a kialakításában is megjelenő elem. A kijelölt területen északdél
irányban gyalogos közlekedési tengely halad át, mely az oktatási és sportközpontot (bölcsőde, óvoda, általános iskola, sportcsarnok, labdarúgó
központ) köti össze a művelődési házzal. E gyalogos tengely szervezi, illetve választja el, és kapcsolja össze a korcsoportspecifikusan kialakított
játszófelületeket. A terület nyugati, kisebb területe a 0-6 éves korosztály számára tervezett. A játszótér ezen része, a Janikovszky Éva mesevilágára
épülő kialakítású, e mesevilág alakítja a terület szervezését, és kihat a játszóelemek megjelenésére is. A terület nyugati, nagyobb része a 6-12 éves
korosztály számára tervezett. A terület kialakítását szervező fő gondolat, a Kozármislenyben jelen lévő sportszeretet és aktivitás, mely szervesen
kapcsolódik a közvetlen környezetében meglévő, illetve tervezett sportolási célú fejlesztésekhez. A teljes játszótér a közterületi játszóterek
elvárásainak megfelelően készül, előregyártott, minősített játszóelemekkel, melyeket a mesevilág és a sport, mint szervezőerő elemei egészítenek ki.
A játszóréti elem fejlesztés rész a terület északi oldalán a használathoz szükséges parkolóhelyek (20fh) kialakítása is.

2. FUTÓPÁLYA KIALAKÍTÁSA
A beavatkozási terület használatában meglévő, és fejlesztési célul megfogalmazott sportcél kínálati fejlesztését célozza. A Művelődési háztól délre
található horgásztó, és az azt tápláló Árpádi árok mentén és környezetében élénkülő igény fogalmazódott meg az egyik leginkább elérhető
mozgásforma, a futás feltétleinek kialakítására. Jelen fejlesztés keretében a tó körüli futópálya kialakítása tervezett, Várható hossza, mintegy 650m,
felülete a ma korszerű rekortán. Távlati fejlesztési cél a most kialakítandó futókör észak-keleti irányú bővítése, mellyel két összekapcsolódó kör,
összesen 1500m kialakított futófelület jöhet létre. A jelen pályázat keretében készülő futópálya kialakításához szükséges a tó nyugati oldalán, a
kifolyásnál található gyalogos híd bővítése, fejlesztése.

3. CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A tervezett játszótéren keresztülvezető gyalogos
tengelyt jelenleg nyílt, beton mederlappal és oldalfallal kialakított, csapadékvíz elvezető árok kíséri. A nyílt kialakítás mind a játszótér, mind a
szomszédos területek használatát jelentősen korlátozza. A fejlesztés célja, a nyílt árok helyett, terepszint alatt vezetett csapadékcsatorna kialakítása.
A csapadékvíz befogadója a horgásztó. Az építendő csatorna hossza: 125m.

4. ZÖLDFELÜLETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSE A megjelölt
beavatkozási területen belül a növényállomány, sétautak, utcabútorok fejlesztése tervezett a beavatkozási területen. A fő helyszínek a sportpálya
feletti, mögötti parkrész sétaútjának, padjainak növényzetének fejlesztése, a futópálya, és a Művelődési ház környezetében növényanyag fejlesztése,
valamint szükség szerinti, növénygondozási feladatok.

5. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, GAZDASÁGI FUNKCIÓ A terület jelenlegi kínálatát,
valamint az előzőekben nevezett fejlesztéseket kiszolgáló, gazdasági funkció a művelődési ház déli épületszárnyában kialakítandó vendéglátóhely,
büfé. Az intézmény ilyen szolgáltatási engedéllyel, ideiglenesen, szervezett nagyrendezvények esetében rendelkezik. E célra megfelelően kialakított
kiszolgáló és fogyasztótér nincs. A fejlesztés célja állandó szolgáltatás telepítése. Ennek érdekében az épületen belül kisebb, építési engedélyt nem
igénylő belső átalakítások szükségesek. A pályázat részleteit és a területspecifikus értékelési szempontoknak való megfelelést az Igényfelmérés c.
dokumentum tartalmazza.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067